Skip to main content

Full text of "Századok"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and tbc book to cntcr tbc public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in tbc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the pást, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing technical restrictions on automated querying. 
We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designcd Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ A/íJí/iííJí/i íJíírí&Hííon The Google "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| IH\i ■}\(.A, (-./ •li •' 


i{j ."■■ / 1 « ■ . * /» j 

1 

I ■ ' ■ 

' 1 


1 f 

• 


,■1 ■• / 

..1. '. 

1 
é 

" . ?■ . 

• 1 • 


■ 


1 V 4 -^' . ^ .>>. >■ ^ REPERTÓRIUM A SZÁZADOK 1867—1890. FOLYAMAIHOZ. KÉSZÍTETTE PETRIK GÉZA. -9*<- BUDAPEST, 

KIADJA DOBROWSKT ÁGOST. 

1890. f A ... a. üie Siebenbűrger Sachsen. Ein Vortrag von W. Watten- 
■ bach. Köiiyvismerktéa. .1870. 407. 

Íbafi L^os. Feszler I^ácz Áurel. 1878. fíl8. 
bel Jenó. SzinQgy Bártfáo a XV. és XVI. században. 1884. 25.- 
bránd és valöság. Irta Pulszky Ferenc. Mese a csillagfiról és 
a királyfiról. — Jellemrajzok, Eötvös, Széchenyi, Deák, 
DessewfTv Aurél. — üti vázlatok. Visszaemlékezések. 
Könyvismertetés. Í8'i9. 159. 
Absthemios. Feldzüge dea Prinzen Eugen v. Savoyen. Könyv- 
ismertetés. 1S8S. 348. 
Aesády ígníCE. A fraoczia forradalom. Irta Carlyle Tamás. 
Könyvismertetés. 1876. 330. 

Maria Theresia's letzte Regierungszeit 1763 — 1780. Von 
A. V. Arneth. Könyvismertetés. 1876. 648. 
Gróf Wesselényi Fereac nádor halála. 1884. 483. 
A Széchyek Murányban. 1885. 31. 116. 313. 306. 
Magyarország belállapota 1680. 1^85. 549. 631. 703. 
A magyar társadalom 1680 körül. 1886. 10. 
Magyarország a török hódítás korában. Ma Salamon Perencz. 
Könyvismertetés. 1886. <S20. 

— Drégel és hőse. J887. 36. 

— A linczi béke története. 1890. .s<l5. 
Adalék, Irodalomtörténeti — . 1873. 303. 

Annales ecclesiae ref. Körösiensifl. 
Adalékok a babona és hiedelmek történetéhez. 1683. 769. 

1, Babonák a Siepeaségen. Weber Samutól. (769.1.) — 2. A 
kétfejű caodaazülott, (774, 1.) — H. A Modft-hal. (775. I.) — 
4. Harc a levegőben a ólomesö Budán. Stddeceky Lajoatúl. (776. l.) 
Ádám Gerzson. Debreezeni kalendárium az 1630. évről. 1890. 335. 
AdorjáE. Sámboki János történetíró életéhez. 1878. 854. 
Agricola. Ipolyi Arnold kisebb munkái. V. Beszédek. Könyv- 
ismertetés. 1889. 347. 333. 
Alteobnrger Gusztáv. A magyar államcímer. 1873. 101. 
Antal Károly. Kivonat Tihany, máskép; Téhány, sárosmegyei 

határfalu anyakönyvéből. 1881. Ijránd. 33. 
Apróságok a Rákóczi-levéltárból. 1873. 443. AquilinnB. Életem és korom. ívta Pulaiky Ferenci. Könyv- 
ismertetés. lí^SO. 761. 

Arad története. Irta Lakatos Ottó. Köayvis mertetés. 18S1. 543,, 
1383. 163. 

Arany János nekroldgja. 1882. 785. 

Augiiszt Qerő. Adalék a Zápolya- és Perneszy-család nemzedék- 
reiidjéhez. 1870. .353. 

B, I. A keresztény egyház ősi zenéje, irta Bogisich Mihály. 

Könyvismertetés. 18S0. 73. 
BalásBy Ferenc. Észrevételek báró Orbán Balázs a pSzékelyfiild 

leírása" c. munkájának I. kötetére. 1869. 4IJ6. 

— Sáros vármegye régi elnevezése és önállósága, vagyis 
Abaujtól függetlensége. 1873. 331. 

— Heves vármegye alakulása és régi elnevezése. 1873. 306. 

— Kemej vármegye és föesperesi kerület kiterjedése ós hatá- 
rai. 1872. 377'. 

— Kemej ujabb elnevezése és átalakulása. 1872. 447. 

— Viszhang Botka Tivadar tájékozására a vármegyék alaku- 
lása kérdésében. 1873. 81. 153. 

— Szelistye és TalmácB várának és területének jogtörténehni 
nyomozása, 1873. 86. 

— A körmöcz bányai levéltárnak a Kátay-nemzetségre vonat- 
kozó oklevelei s azoknak feltűnőbb részletei. 18T5. 346. 

— Knauz Nándor: M,onnmenta ecclesiae Strigoniensis. Könyv- 
ismertetés, 3875. 3S8. 

— Supontus provincia vagy megye további nyomozása. 1883. 570, 

— Válasz Kandra Kaboanak a sombolyi föespereseég s a sár- 
vári várispánság éa apátság kérdésében. 1884. 543. 636. 

I. A sombolyi föespereseég. (544. 1.] — 2. A sárvári vár- 
i'Tiánság. (626. 1.) — 3. A sáiriri apátság. (630. 1,) 

Bálinth Clábor. A magyarországi török hódoltságról. XVII. szá- 
zadi forrás szerint. 1870. 333. 296. 

Bálintitt Jóasef báró. Egy kis igazítás. 1887. 270. 
Bék^'í Gáspár kontomyi&ága. 

Ballagi Aladár. Adalékok Komáromi Csipkés György magyar 
munkáihoz. 1873 581. 

— Legrégibb műemlékeink a keresztyén korbúi. 1877. 236. 

— Régi magyar könyvtár. Irta Szabó Károly. Könvvismertetés. 
1879. 519. 

— A Határőrvidék és legújabb monographusa (Schwicker). 
Könyvismertetés. 1884 53. 

— Válasz Schwicker J. H. feleletére. 1884. 377. 
Balogh Ádám Iája. 1874. 364. 

Balogh Imre. Szabad-Szállás város régi pecsétje. 1868. 273. Bánó .József. Sáros vármegye népének egykori mngyarBágáról. 
J.s'.sj kiránd. lü. 

Barabás Domokoe. A tatár rabok váltságdíja az 1657. szept. 
2-iki szamosujvári partialia gyíflésen. 2887. 427. 
A Derzsi Petki-család tSrténetéliez. 1S87. 646. 
l Barabás Samn. Magyarországi várak és városoknak rézmetszetei. 
■Bubics Zsigmondtól. Könyvismertetés. 1880. i:S6. 
A gróf Tolvay-család naplója. 1880. 833. 
Thurzó Imre Wittenbergben. 1881. 149. 
Schematismus v. cleri dioecesis Transylvaniensis pro 1882. 
Könyvismertetés. 1883. 580. 

Irodalom- és míveltségtört-éneti tamilmSnyok a Báköczi- 
korból. Irta Thaly Kálmán. Könyvismertetés. 2885. 165. 
Babenbergi ^Harczos" Fridrik. (1230-1246.) 188Ö. 491. 
Romano-catholici per Moldáviám episcopatus et rei rom.- 
catbolicae rea gestae, quaa in optimoram fontium fidem 
publicam in lucem profért Guil. Schmidt. Könyvismertetés. 
1888. 7r>2. 

\ Bárcsay Oszkár. Az 1526. évi mohácBÍ hadjárat. Irta Kápolnai 
István. Könyvismertetés. Jsíxi. S18. 

Barna Ferdinánd. A uiagyarok útjáról az Urairól Lebediába. 
Dánilevszki N, I-nak Gróth Jakabfi Szilárd .Nagy Morva- 
ország és a magyarok" dmü müvére tett é.izrevételei, a Groth 
válaszképeni ellenészrevételeivel együtt. 1884. 35:-l. 4411. ;')3IL 

Báthory-caaláil. Az oroszországi. 1867. 331. 

Báthory Sigmond siremléke. 2888, 671. 

Bay Bona. A Ludányi Bay-ak beregvármegyei ágáról. 1889. 50. 

Bayer József: A nemzeti játékszín története. Könyvismertetés. 
2888. 36.3. 

Beké Antal. A gyulafeliérvári káptalani levéltárról. 1880. 857. 

Békés Gáspár életéhez. 1875. 735. 

BélaTár, nem Belovár. 1873. 137. 

Beliczay Jónás. Histoire de rAutriche-Hongrie, par L. Légér. 
Könyvismertetés. 1881. 363. 

— Kulturgeschichte des Judenthums. Von G. Henne-Am Rhyn. 

Könyvismertetés. 2882. 538. 

— A közoktatás története Magyarországon a XIII. században. 
Irta Molnár Aladár. Könyvismertés. 1881. 783. 

— Histoire de l'empire ottoman, par A. de la Jonquiére. 
Könyvismertetés. 1883. 856. 

— A heraldika vezérfonala. Irta b. Nyáry Albert. Könyvis- 
mertetés. 2887. 355. 

A magyar szent korona és a koronázási jelvények története 
la. Könyvismertetés. 1887. 549. I 

I Beöthy Leó t A társadalmi fejlődés kezdetei. Könyvismertetés. 

1883. 381. 
Beöthy Zsolt. A magyar költészet kézikönyve, Toldy Ferencztől. 

Könyviamertetés. 1875. 710. 

— Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez. Czobor 
Erzsébethez. Könyvismertetés. 2876. 135. 

— Az első magyar politikai szinmfl éa kora. 1876. 191. 361. 
—- Eosnyai és a horologium principum. 1886. 801. 

— Szekér Joakhim és a magyar Robinzon. 1887. 026. 
Berkesai István. A gróf Haller fiuk iskoláztatása a XVIII. 

század elaö felében. 1883. 343. 430. 

— Gróf Zriiiyi Miklós horvát bán téli hadjárata 1663 — 4-ben. 
1886. 353. 

Berseviozj Edmnnd. Berzeviczei pohárnok István élete. 1881, 
Hránd. 35. 

Bethlen Gábor halálához. 1883. 693. 

Bizottság, A leleszi — , jelentése, 1871. 592. 

Bizottság, A pálóczi — , jelentése. 1871. 657. 

Bizottsá^;^ A szepesvár-mindazenti — , jelentése, 1873. 503. 

Bolgár Mihály. Culturgeschicbte des Orients unter den Chalifen. 
■voii A. V. Kremer. Könyvismertetés. 1878. 566. 

Borbély Sámnel. Hadadi Wesselényi Miklós emléke. Irta 
Szikszay Lajos. Könyvismertetés. 1885. 367. 

Borovszky Samu. Elbeszélések a római történetből az V. század- 
ban. Irta Thierry Amadé. Könyvismertetés. 1885. 432. 

— A longobárdok vándorlása. 1885. 501. 591. 662. 725. 

— Elbeszélések a római történetből az V. században, Alarik. 
Irta Thierry Amadé. Könyvismertetés. 1886. 266. 

— Anglia története korunkban. Irta Mc Carthy Justus. 
Könyvismertetés. 1887. 169. 

— Az erdélyi szászok iskolái a XVI — XVIII, században, ,DÍe 
siebenbűrgisch-sáchsischen Schulordnungen, von Fr. Teutsch. 
Könyvismertetés. 1888. 550. 

Botka Tivadar. Sziklafelirat a körmöezbánvai erdőségben. 1868. - Tájékozás az eltűnt magyar Valkó vármegyéről. 1868. 453. 

- Leszenyei Nagy Ferencz és a tállyai tartományi gyűlés. 
1S69. 73. 

■ Kont Miklós nádor téves sarjadéka a budavári emléktáblán. 

1870. 1H9 

■ Péter kalocsai érsek pecsété. 187<>. 339. 

- A vármegyék első alalntlásáról és Őskori szervezetéről. 
1870. 499.. 1871. 397. 388.. 1873. 33. 67. 135. 

■ Trencsényi Ghák Máté nádor halálának éve éa napja. 1873. 190. J BujdoBÓ. Botka Tivadar. Tájékozás Balássy Ferencz .Viszliangjai'' körül, 
a vármegyék első alakulásáról, 1873. 532. 704. 
Adalékok a visegrádi merénylet történetéhez. 1873. 453., 

1874. 239. 
• A beraldicai bizonyítékok. i67-if. 570. 

- Nyitrai emlékek. 1873. 642. 

- A zelizi római síremlék, 1874. 418. 

- Gróf Keglevicb István tábornok sírköve Elsaasban. 1874. 498. 
Hlyéaházj Istvánné, Erdíídy Anna sírköve. 1875. 59. 

- Adalékok az Erdüdi Bakóez-csalá^ elsÖkori elágazásáboz. 

1875. 547. 

- körmöezbányai jegyzetei, L.; Csaplár Benedek. 

- Caaládtanj bonyodalmak a adalékok. 187li. 112. 673. 
I. Donch. (112. 1.1 — II. Ludíin nemzetBég. (673. 1.) 

- Mi -vau jobban: Bakócz vagy Bakács? 1876. 252. 

- A horvát jogtörténelem megírása egy jelea nŐtűl, 1877. 453. 

- Millenarium vagyis a magyar államiaág ezeréves fordulójára 
884-től 1884-ig. 1878. 46. 149. 245. 326. 533. 

- A magyar ezerévea jubileum időkérdéséhez, 1881. 465. 
I Botka Tivadar nekrológja. 1885 88. 

Bozótf Alajos. A római jog kflisö története és institutiói, Irta 
Vécsey Tamáa. Könyvismertetés. 188Ő. 737. 

Bühm Lenért. Az utolsó temesi pasa. 1869. 131. 

fiöIÖni Sándor, ifj. Eomáromi Csipkés György munkáinak czím- 
aorozata. 1873. 137. 

- Komáromi Csipkés György végrendelete 166y-b6I. 1375. ^8. 
\ BaMcs ZBÍgmond, Buda kétszázados ostromának történetéhez. 

1884. 800. 
\ Budai. Lazanis Preiherr v. Schwendi von W. v. Jankó, Könyv- 
ismertetés. 1872. 395. 

- Bécs levéltárai a magyar történelem azempontjáböl. Könyv- 
ismertetés. 1873. 43fr. 

Budapest törvényhatósága és a magyar történelmi társulat által 
Budavár visszafoglalása alkalmából 1886. azept. 1-én tartott 
díszülésen elmondott beszédek. lB8(i. 659. 

1. Báth Károly elnöki mejínyitó beszéde. (659 1-) 

2. B. Kemény Sábor máBodelnök üiinepi beszéde. Ifi66. 1.] 

3. Gr. Sséchen Antal. Emlékbeszéd Badnvár visszafoglalása 
kétazázadog évfordulójának alkalmából. (672. 1.1 

4. Ipolyi Arnold bemutatd levele Buonvisi })ápai nuntius 
jeltaitéaeiröl. (687. i.) 

Ti. Budavár y issza yíí ágának emlékünnepe. (688. I.) 

Bujdosó, ValentinuB. Névcsere (Bottyán Jánoa nevét illetőleg.) 
1868. 138 

- A Bercsényi grófok tzímere. 1868. 270. BU.Í'I08Ó, Capitulum. Bigdosó, Valent. Auh vier Jutirhundei-ten, von Kari v. Weber. 

Könvvismertetés. 1S70. 103. 1(18. 
-— Istvánffi m Apor f'iíter kéziratai a« erdélyi ösvadakról 
Pétervártt. 1870 1)^4. 

— Szolnoki rabság levele, Koháry Istvánhoz. 1871. 214. 

— Adalék az 1632'iki nyiraégi és kassatáji pőrlázadás tOrté* 
netébez. l&Tl. 4Sfí. 

— Adalék az elaS oláh biblia történetéhez, l&ri. 718. 

— Károlyi Zsuzsanna, magyar királyné, 1872. 12ii. 

— WesHelényi Pál kuruczos levele Barkóczy Ferenczliez. 
187S. 373. 

— Báthory ZaíÜia levele Zrínyi Ilonához. 1873. 72. 

— Fejedelmi ajándék könyvajánlásért. 1645. 1873. 141. 

— Zrínyi Ilona válasza Báthory Zsófiához. 1873. 210. 

— Láthatlan eníiberek Murányon, 17()9-ben. 1873. ölfí. 

— Bethlon Gábort: uríul, királyául eliamerö magyar leviJl 
Radiil moldvai vajdától, 1623. 1874. !Í9. 

— A Caraffa által kivógaztetett Keczer Gábov és Véber Dániel 
elkobíott ingóságainak leltárai. 1874. i:i7. 

— 1. líákói'.zi György és Bánffy Dénes ágyúi. iS7,». .U7. 

— Régi magyar lielynevek. 1875. 348. 

— Magyar levél a Fekete-tenger raellÖI. 15Ö2. ÍW5, 573. 

— Gábor király. Zsuzsánmi királyné 1621. 1870. 169. 

— Irodalmunk története. 1711-1772. Irta iQ. Színnyei .TÓZBef. 

Könyvismertetés. 18711 040. 
Bnnyitay Vincze: Ismeretlen apátságok. Könyviamertetéa. 1890.342, 

— VíncKe. Rogériua .Űyáazéuekét" .János „pesti" pQspök 
irta-e V 1873. ffft 

— A Kis-Zsennyei báró Sennyey-caalád levéltára. 1673. 24Ji, 

— A várndi káptalan legyilkoltatáaának hagyománya. 1878. 577. 

— A debreczeni régi öreg egyház. 1878 741. 

— János berezeg kezeirása. 1880. 821. 

— Két feledésbe ment váiadi püspök. 1881. 332. 

I. Vata. 1186-811. - II. Tamás. 1281—88. 

— A menyöi kereaztkút és a remiissance Szilágym egy ében J 
188G. 88f). 

— Pázmány Péter elstS magyar levele. 1887. /.T. 
■- A hitújítás történetéből. 1887. 3S!K 

— Kopasz Nándor. Életrajz a XflI-XIV. századból. J«w. U. 199j 

G. Császári királyi hadvezérek és tátiornokok életrajzai. KönvT^I 
■ ■ ■ 1SS.S, 700. 

;flesiae collegiatae Poaoniensis ad S, Martinura 
SS. Salvatorem. Könyvismertetés, li^no. 24x. Gapitnlum i 

ep. olim í Gbernel Kálmán. A kőszegi telsÖ- és alsővár története az Árpád- 
ház alatt. I^^(i9. 98. 

— Adalékok Széchy Mária végnapjaihoz. J«7J. 311. 

— Kutatások a "kőszegi Szent-Jakab egyház sirboltjaiban. 
JN75. iá.-^ 

— Egy áttérés története. 1I68I.) isrn 209. 

CherreD FIótíb jelentése a zólyommegyei levéltárról. 1875. 130 

— A nováki bizottság jelentése. Jf^75 fíSfí. 

A Majthényi-caalád leváltiiu, (627. 1.) — A Rudnav-eaalíA 
levéltára (630.1.) — A Tarnöcíy-caalád levéltára. (631, 1.) — A 
Kosztolányi- család leyélt&ra. (632. 1 ) 

Oolbert. Iita Ballagi Aladár. Könyvismertetés. I8ft7. (!i?9. 
Goacha GyÖaö. A .Vexatio dat intelieetum" cimü röpirat 1765- 

böI. 1S,S0. -j90. 
Corvina, A — . visszajutott eodesei felfedezésének története. 

1S77. 4iiH. 
Gsánkí Dezső ; Hazánk kereskedelmi viszonyai 1. Lajos korában. 

Könvvismertetés. 1880. 24i>. 

— Dezső. I. Mátyás udvara. 1hH3. 615. 617. 7ö0. 

— Hunyadmegye és a Hunyadiak. 1W7. VIII. 8. 

— Az országos diplomatikai levéltár regesztázása. lf<89. 515. 

— Máramarosnaegye éa az oláhság a XV. században. 188!t. 
hir'hid 37 

— bizottsági jelentése. 18m9. kiránd. 91. 

Csaplár Benedek. Történeti adatok Privigye múltjáról. 1874. 103 

— A magyar birodalom czimerei éa színei. Irta Ivánfi Ede- 
Könyvismertetés. 1874. 309. 

— A kömiöczbányai bizottság jelentése. 1X75 J49. 

Rotvátb Mihály jegyzetei. (154. 1.) — Botkn Tivadar jegy- 
zetei, (157. 1.) 
Gs(óplÖ) P(óter). Magyar onomastieon. }m73. 369. 

1. Vezetéknevek okmányainkban. 

— Nagyvái-ad mint helynév. J873. 64J. 

Cserzheti ' Qésa. Listby László a költő s a gyilKos két kalOn^ 
személy. 1!^k9 14s. 

— Wisagiill és a magyar genealógia. Felelet a ,K5]tÖ-e, vagy 
gonosztevő* czikkre. 18h9. 413 

•Osillagh Gyula. Budának 1686-iki visszavételéről (egy névtelen 
francia nyomtatvány). 1867- 436 

— Velenczei statusiratok gyöjteményei. 1S68. 269. 

— Kovachich levelezései. lnS9. 3S4. 

— Adalékok a Jagellók korához. 1490—1526. Könyviamertetés, 
1869. 54fí. 

— A bécsi cs. akadémia magyar történelmi érdekű kiadványai- 
II. Adalékok 1. Mátyás korához. 1870. 316. 10 Csontosi JánoB. Egy magyar példabeszéd (parabola) a XYE^ 
század elejéről. lf^77. J75. 

— Adalék a magyarországi czigányok történetéhez, 1S77. 45i.^ 

— Az Abauj vármegyei bizottság jelentése. l-^7s. kiránd. 138. 

— Az 1879, tört. társulat kirándulása könyvtári bizottságának 
jelentése. 1^7'.). hirmd. 141. 

— A (Bárosmegyei) könyvtári bizottság jelentése. IKfil. hi- 
ránd. i;S0. 

— A soproni könyrtári bizottság jelentése. 1W3. kiránd. 85. 

— II. Endre és Gertrúd arczképei egy XIII. századbeli stutt- 
garti eodexben. li^nfí. 54. 

Czímer, A magyar — , kérdése az országgyűlésen. J&83. 303. 
Czobor Béla. Magyarország középkori várai. Jf<77. 599. 704. 

— A beszterczebányai egyházi műemlékek története és helyre- I 
állítása, Ipolyi Arnoldtól. Könyvismertetés. 1S7h. 433. 

Barvai Móricz. Documente privitore la istoria románilor 1199— 
1345. culese si ínsotite de note ^i variante de Nic, Den^ 
susianu. Könyvismertetés. 1889. 4.34. 

— Étude siir l'origine des nationalités de la Transylvanie, pU 
le comte G. Kuun. Könyvismertetés. 1890. 168. 

Deák Farkas jelentése az erdélyi fejedelmek leveleiről, a gróf ^ 
Csákyak kassai ágának levéltái-ában, iW5. 632. 

— Barcsay Ákos levelezése id. gróf Csákv Istvánnal, 1659 — ■ 
1660. 1S7.3. 407. 

— Kemény János erdélyi fejedelem levele a gróf Csákyakri 
kassai levéltárában. 1873. 483. 

— Ariosto Magyarországról. ^.^75. 5Ö.V. 

— A gróf Wass-család czegei levéltáráról és a gyekéi Weaa*- 
lényi-sireml ékről. l'^74. 301. 

— jelentése a Radvánszky-család radványi könyvtáráról s 
levéltár egy kis részéről. lfi7Ő. 102. 

— Gróf Csálö' Ferencz elsÖ házasságáról. 1650—1653. J«75. 29S^ 

— A szombatosok szertartásköny véről. 1875. 413. 

— A gróf Vay Ádám berkeszi levél- és könyvtára. J875. 469-M 

— Jelentés a bodoki könyvtárról. lf^75. 70li. 

— Hadadi Wesselényi Terencz gyilkossági vád alatt. 1876. £ 

— A széki merénylet lölO-ben. Új adatok nyomán. 1876. 47úM 

— Kénosi Sándor Lajos levéltármaradványa. 1876. 574. 
- — A lapiapataki bizottság jelentése. 187-'^. J;iránd. IHli. 

— Magyarország helyrajzi története, fötekintettel az egyházfl 
intézetekre. Irta Rupp Jakab, Könyvismertetés. 1877. 439^ 

— Jelentés a (pozsonyi) kutatások eredményéről. 
ráná. 75. 11 Deik. Deák Partas, Magyar szokások éa erkölcsök a SVII. azázad- 
ban. Irta Propper N. János. Könyvismertetéa. 1878. 35fí. 

— Bethlen erdélyi fejedelem végrendelete. 1878. 4fí5. 

— Ujabb adatok a Wesaelényi-esalád történetéhez, lt<7S. 853. 

— Jelentés a kutatások eredményeiről. Felolvastatott Eoza- 
nyón 1876. aug. 28. 1871!. kiránd. 40. 

— Pótjelentés a marosváaárhelyi vidéki gyűlésről. 1879. 780. 

— Weaselényi Anna imádságos könyve 1606-ból, 1880. 164. 

— Dávid Perencz emléke, irta Jakab Elek, Könyvismertetés. 
1H8Q. 510. 

— A zománez-kérdéshez. 18H0. 656. 

— Az ó-budai amphitheatrum. 1880. 695. 

— Csengery Antal emlékezete. 1880. 705. 

— Magyarország czímertára. Kiadja Altenburger és Kumhold. 
Könyvismertetés. imO. 765 

— Zománcz és majcz. 18t<0. 773. 

— Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem élete, jelleme, politi- 
kája. Könyvismertetés. 18ni. 7w. 

— Acta historiea, res gestas Poloniae illustrantia. Könyv- 
ismertetés. 18S1. 162. 

— A Szohieszky János lengyel király udvaráról. 1674—1678, 
1881. 334. 

— A limes dacicus felső része. Irta Torma Károly, — Az 
aquincumi amphitheatrum északi fele. Irta Torma Károly. 
Könyvismertetések. 1881. 444. 

- — Tanulmányok. Irta gr. Szécsen Antal. Könyvismertetés. 
1881. 603. 

— Wesselényi Ferencz. 1883. 353. 

— Báró Radvánszky Antal emlékezete. Ii^hji. 313. 

~ Die Türkén in Perchtoldsdorf im J. 1683. Von Ad. Latschka. 
Könyvismertetés, 1884. 155. 

— Adatok az 1825. évi országgyűlés történetéhez. Közli 
Vaszary Kolos. Könyvismertetéa. 1884 357. 

-~ La vie d'un patriden Venise au XVI. siécle, par Oh. Triarte. 
Könyvismertetés. 1884. 617. 

— Louis XVI. et Strasbourg. Könyvismertetés. 1884. 708. 803. 

— Részlet Buda 1684-iki ostroma idejéből. 1884. 878. 

-- Turenne k vie et les iustitutions militaires de son temps, 
par J. Roy. Könyvismertetés. 1885. 435. 

— Adatok a török-tatár rabok törtáietéhez. Ifi85. 579. 655. 

— Érdekes válóper a XVIll. századból. 1885. 603. 

B. Ktímény Ailáin válópere. 

— Rajzok a kolozsvári ötves-czéh életéből. 1886. 583. 

— Béldi Pál biíjdosása történetéhez. 18K7. 370. Deák Farkas. Bosznia és Herczegoma. Irta Asbőth János. 
Könyvismertetés. J.s,y7. 450. 

Deák Farkas nekrológja. iN«.s. 577. 

Deák Lajos bizottsági jelentése. isn9. kiránd. -'^.'v. 

Décsényi Gyula. Thökölyi Imre és Wesselényi Pál mint vetély- 
társak. Sajtó alá rendezte Deák Farkas. Könyvismertetés. 
JHH5. aSO. 615. 

Demkó Kálmán. Párhuzam két régi árszabályzat közt. i.s75. 440^ i 

— A lőcsei városi levéltár legrégibb irományai 1600-ig. li^SO. t 
tíO'J. 

— Egy rendőri szabályzat a XVII. század végéről. IHSO. S 

— Adatok az 1619 — 20, pozsonyi országgyűlés történetéhez. | 
Jx^J. 431. 

— Hain Gáspár és krónikája. 1SS2. J32. 323. 

— Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI. és XVIL J 
században. Könyvismertetés. 18>i2. 509. 1 

— Lőcse város levéltárának Lengyelországra vonatkozó iromá- 
nyai a XVI. századból. 1SH3. 453. 

— Lőcse fi Bocskay-féle fölkelésben, ims ^44. 

— Lőcse levéltárának regestruma. is^é. 179. 

— Az 1637 — 38-iki pozsonyi országgytllés történetéhez. lS-s5. 
333. 316. 404. 

— A magyar-eseh confoederatio és a beszterczebányai ország- 
gjalés 1620-ban. 188(!. 105. 309. 391. 

— Magyar kisvárosi élet 1526—1715. Irta Miknlik József. , 
Könyvismertetés. If^fiő. 169. 

— Magyarország Budavár visszafoglalása korában. Irta Acsády ] 
Ignácz, Könyvismertetés. 1HH6 825. 

— Egyházi és világi hatóság a felvidéki városokban a XV. és 
XVI. században. 1Sh7 l!^5. 

— Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt. Irta- 
Acsády Ignácz. Könyvismertetés. l!^i^9. 57. J 

— Közigazgatási állapotaink a XVI. és XVIL században. Irta. I 
Acsády Ignáez. Könyvismertetés. 1hh9. fí55. f 

— Supplementum analectonim terrae Scepusiensis, Pars IL | 
Coliegit Mich. Schmauk. Könyvismertetés. 1^<H9. 797. 

DeB8ew% Aurél gróf összes művei. Könyvismertetés. 1SS7. 556. ■ 
Diváld József. Thurzó György és a bányakamara. It^SO. 61. 
Dobóczky I^ác2. A Ra^ánszky-család éremgjoijteménye. 1S7&. 
J34. 

— A magyar éremsúlyok, 11^75. 311. 
Doby Antal. Ugocsamegyei főispánok. l/i74. 733. 

— Az Istvánffyak ősi czímere. 1875. 503. 

— Adalék a hazai babonák történetéhez, l»7fí. 5^3. 13 EÖr-Daiinav. Doby Antal. II. Rákóczi Feiencz szakácsának fizetése. J'^7fí. 584. 

— Nrilt kérelem Magyarország s a kapcsolt részek főuraihoz. 
JNN,5. 4S2. 

Srakulics P^J. Eonsztantin Mihály török krónikája a XV. azá- 

Ziunn'il. I-'<7II. 416. 
Dudás Gyula. Szerémi György élete. ín.^6. 242. 

— Szerb volt-e Szerémi? im?. 4G2. 

— A régi Szeged. II. köt. Irta Reizner János. Könyvismerte- 
tés. iNrt,s. sfíO. 

— Történelmi tanulmányok. Irta Grosachniid (íábor. Könyv- 
isnaertetés. Ihhh. 75h. 

— Bács-Bodrogh vármegye történelmi és földrajzi heiynévtára. 
Irta Irányi István. Könyvismertetés. li^SO 659. 

— Vácz város története. Irta Earcsu A. A, Könyvismertetés. 
1S90. 247. 

Dndás Ödün. Három eltűnt Bodrog vármegyei hely. iN?i. :.'J6. 

Bgdrog. (.'zobor-Szent- Mihály, Jánosi. 

— Bács és Bodrog vármegyei főispánok. 1M71. 439. 

— A Mélykút községi pecsétről. 1S72. 305. 

— Péter kalocsai érsek. ],S72. 7in. 

Dnruy V. világtörténelme. Könyvismertetés. J.sso. ^0. 
Bnx Adolf. Néhány adat Messerschmidt. Ferencz Xavér szobrász 
életrajzához. l>^7i^. 670. 

Ebeczky Emil. GiJmÖr vármegye tisztikara 300 évvel ezelőtt. 

/«/"'■. kiránt. nO, 
Edelepacher Antal. A bán szó eredete. 41^7^;. 467. 

— Ibn Dustah. 1S77 6'KS. 7H9. 

B(fy magyar föur a XVII. században. Gróf Csáky István élet- 
rajza. Irta Deák Farkas. Könyvismertetés. 4HhiH. 766. 

Egy nagybecsQ magyar irodalomtörténeti kincsnek hitt levélről. 
Munkács várában az minemű törvénye lőtt az malomnak. 

iN-Si. 7KK. 
Egy régi pestis recept. 4879. 442. 
Enrenfeld-codex. Közzéteszi Volf (Jyörgy. Könyvismertetés. 

1884. 526. 
EmlékÍTat gr. Lönyay Menyhért miniszterelnökhöz, Kéve és 

Szörény vármegyék fSlélesztése tárgyában. 1S7'J. IHH. 
Enqnéte, Az államlevéltári — , javaslata. 1><73. 1. 
E6r-Dannay Zsolt. Törökverő Thúry György ingóságai. 1S70. 721. 

— XVI- ik századi leltár a Szelestey-esaUd levéltárából. 1H71. 62. 
- Ingóságok leltárai 1015 és 1635-böI. 7«/í. 450. 

1. Bothka Istvánné ládáiban lald marhának inventariuina- 
— 2. Cxiraki Evaval adott in^o marhának TeCreük János 
urammal hagyott Uistromg, J I Eötvös József báró nekrológja, 1S7I. ir-J. 
Eötvös Lajos. A pápai nyomda története. 1.577— 18i37-ig. JWn. 
:iiu. 

— Pótlék a pápai nyomda történetéhez. 7W6W. 7H7. 

— Régi magyar közaégi pecsétek. Ld, Hőké Lajos. 

— Magyar köriratú régi pecsétek. JNftö. r,fí. 

1. Dab. 3. Vál 8. Pécíel. 

— Az apostagi pecsét. Jw,'5. :*T] 

— Ujabb pétlék a , pápai nyomda tdrténeté''-hez. 1HG9. H31^ 

— Adalék a Sághfai Sándor-család nem-zékrendéhez. 1871. 140. 

— Magyar volt-e Horky Márton? 1S71. :ií^ö. 

— Dürer Albert eredetéről. 187}. 852. 

— Adalék a Klement-Ogy könyvészetéhez. JWJ. öS7. 

— Adalékok a Dürer-család törtenetéhez. 1^71. <i44. 
Eötvös Lajos nekrológja. 1872. 20(!. 
Erdélyi Pál bizottsági jdentése. 18S9. kiránd. 101. 
Érdy János nekrolőgia, 1S71. :-iflO. 
Ereklyék, Magyar - , Krakkóban. 1884. 209. 

Eremita, G. Ferdinandns. Egy kis hűn kérdés több nagv között. 

issi .í')<l. 
Értekezések, Történeti — , az iskolai értesitvényekben. JW/^-yó/., 

/N.s/. 714.. 1H8H. 897.. 1886. 440., 1887. 187. 473. 574. 

.-<í;,'/,, 1889 87 178. 260 1S90. 87 
Értesítés, Bővebb — . Rómer PIÓris értekezéséről. 18fí8. 347. 
Eszterházy János, qróf. András erdélyi püspök felségsértéae 

ia49-ben. isr.s. 90. 

— Gríif Eszterházy Ferencz fegyverzetének leltára. 1809. 410. 

— Adalékok a Sárköz-üjlaki üjlaky-esalád nemzék- isméjéhez, 
J870. }•>■:<. 

— Adalék a Serédy-család történetéhez. Ms'O, 223. 
Etienue Dolet the martyr of the renaissanee. A blography by 

R. Copley Ohristie. Könyvismertetés. 18ni. 532. 
Európa művelődési történelme. Irta Kézbányai János. Könyv- 
ismertetés. 1881. 012. 

P. 0. Katona József és Bánk bánja. Irta G-yulai Pál. Könyv- 
ismertetés. 18H3. 388. 

(Pabó András.) Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. Könyv- 
ismertetés Garádytól. 1807. ^91. 391., 1808. 120. 196. 327. 

— Codei diplomaticus patrius. Könyviamertetés Garádytól. 
1809. 40. 179. 318. 729. 

— Régi ágyúnevek és föliratok. Garádytöl. 1870. 415. 

— További adalékok magyarok iskoláztatásához kOlíBldÖn. 
Közli Garády. is7ü. 508. Fabó. 15 Fejérpataky, (Fabó András.) Vitnyédy Istvánnak Ensel Jánoshoz, neveltjéhez irt. 
levele, IsTit. hő.h. 
— Vitnyédy Istvánnak növendéke, Ensel ügyében Kőszeg váro- 
sához irt levele. /«~0. 7.VJ. 

- Tiirk Dániel naplója 1548—1559. Garádytól. i.S7_/. J;í. 
Vitnyédy Istvánnak növendéke, Ensel ügyében Godyhoz irt. 
levele. /«r7 lö.'i. 

- Monnmenta Hungáriáé historica. Könyvismertetés. JX71. 41S. 
49S., lfi7H. 499. 707.. J/<74. 17. 

Vitnyédy Istvánnak növendéke, Enael ügyében Klesch Dá- 
nielhez irt levele. Is71. .íi'í. 

- Codex diplomaticus dotnus senioris comitum Zichy. Könyv- 
ismertetés, 1^71. ÖHM., 187H. 37(!. 

• Török-magyarkori történelmi emlékek. Könyvismertetés. 
J87;> 107. S^fl., 1S7:S. ö.W. 
Gróf Illyéaházy György levele Szirmay Istvánhoz. 187^. 276. 

- Kéaniárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei és egyéb 
emlékezetes Írásai. Közli TÍialy Kálmán. Könyvismertetés. 
J.S/Ö. -^97. 

Fabó András nekrológja. 1874. :i89. 

Fabritias Károly. Vázlatok a rozsnyói régi városi könyvből. 
Adalék Rozsnyó városa beltörténetéhez, kevéssel a 'mohácsi 
vész előtt s után. 1S77. 897. 528. 

Pabritius Károly nekrológja. J88J. 179. 

Fehértemplom város tanügy-története. Irta Berecz Gyula. Könyv- 
ismertetés. 18S2. (178. 

Pejórpataky László. Érsek-Ujvár ágvúi 1685-ben. 1S77 177. 

I— A Jászóra küldött bizottság jelentése. lx7H. kiránd. 139. 
— Még egyszer anonymus. 1^79. 249. 
— Oklevelészeti naptár. ÖsazeáUitotta Torma József. Könyv- 
ismertetés. 1879. 1:90. 
— Photographien von Urkundwi aus siehenbürgisch-sáchsischen 
Archíven. Könyvismertetés. 1880. 71. 
— Egy magyar festő (Gáspár) a XV, század első feléből. 
1880. lf!l. 
— Kutatások Dalmáttá levéltáraiban. 1881. :J14. 
— A (aárosmegyei) bizottság jelentése. 1881. kirúnd. fí9. 
I.A Beneviczj, Péchy, Berthótby, Koháaji, Füzy, Űbz, Izdenczy 
fsaládok levéltáráról. II. A Szinjei-Merse caaiád .ieroyei éa a 
báró Ghillány család fricsi levéltára. 
— Kalauz az orsz. magy. iparművészeti múzeum részéről ren- 
dezett könyvkiállitáshoz. Könyvismertetés. 1882. 3$9. 
— Grundriss der österreichischen Geachichte, bearbeitet von 
Fr. Krones. Könyvismertetés. 1888. 279. Fejérpataky, 16 Frati Fejérpataky László. A pápai levéltárak. Iw4. m. 

— A vdradi püspökség története. Irta Bunyitay Vincze. Könyv- 
ismertetés. JSH4. 4:S8.. JNW.'i. ~.V, 

— Jelentés a Schrauf Károly által ajándékozott oklevelekről. 
Jma. 174. 

— A történelem segédtudományai s különösen az oklevéltan 
liazánkban. l.sn.'i. Congress. Írom. riS. 

— A. történeti congressus utóhangja. lHWl. ^91!. 

— Válasz a , Néhány észrevétel '-re. 1HH7. .'ir>:4. 

— Pápai adószedők Magyarországon a XIII. és XIV. század- 
ban. }i^s7. 49:í. ni^íi 

— A sárköz-ujiaki bizottság jelentése. íw^S. Idránd 117. 
Fekete Ltyos. A gyógytan a régi magyaroknál. li^74. H.sO. 477. 
Fekete Zsigmond. Néhány megjegyzés dr. Ortvay Tivadar úrhoz. 

J.s.s.v L'9;-,. 
FelsaóUtáa a községi évkönyvek ügyében. i«6'^. ;íOr>. 
Ferenczy JÓBsef. Weisskirchen m seiner Vergangenheit und 

i'jegenwart, von Leonh. Böhm. Könyvismertetés. /««í. .!f6rt. 
Ferenczi Zoltán. Történelmi kor- és jeilemrajzok. Irta Lánezy 

Gyula. Könyvismertetés, Jf^90. //'W. 
F(inál)y H(enri)k. A Maros-Portuson ujabban fölfedezett római 

régiségek. Jrsy,". ;^0:j 

— Indítvány az előmunkálatok megkezdésére, a melyek a 
magyarországi közép- ós újkori latinság szótárának szer- 
kesztésére az anyagot egybegyűjtve, megvethetik az alapot. 

_ 1NS4. ■'71. h7:j ' ' 

Foltinyí JánoB. A szíhalmi Árpádvár, vagy Pöldvárhalom ásatá- 
sának s az ott lelt tárgyaknak ismertetése. Is70. 44M. 

— Csakugyan Bod Péter a nemes Bessenyey. JS70. 7.29. 

-~ Néhány hely a zázty-i apátság alapitó-levelébÖl. s Anonymus 
kora és kiléte. l!^71. ö4'i. 

— Adalékok a magyar képzÖmíívészek sorozatához. JS74. 423. 

— Szíhalom község pecsété, 1706-b61. l»7:'i (•'>. 

Foltiiiyi János : A zázty-i apátság. Könyvismertetés. 1»82. 511. 

Fraknó vára. 7.s.s,s. 449. 

Fraknói Vilmos. Egy ismeretlen Corvin-codes Rómában. Mi/^. 445. 

— Tanulmányaim Spanyolország állami levéltárában. iWíí. 150. 

— A. Gindely. Geschichte des dreissigjáhrigen Krieges, Könyv- 
ismertetés. J«'j'9. fj/;^. 

— A magyarok őseiéi, hajdankori nevei stb., irta Lukácsy 
Kristóf. Könyvismertetés, IH70. fí.lS. 707. 

— Az eperjesi béke 1633-ban, 1H71. luS. .^4i:i. 

— Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Könyvismertetés. 
1S71. :í38. J Frakníi 17 Fraknói. Traknöi Vilmos. Adalék az 1514. éri pórlázadás történetéhez. 
1872. 4SL 

Közlemények a bárö Révay-család levéltái'áböl. 187H. 40 
Berger Illés magyar királyi historiographus, J«/.i'. S7:i. 
Egy XVI. századbeli magyar füvész éa orvos {Juhász [MeliusJ 
Péter és Bejthe Istyán") emlékezete. 187-'l r,:J-'>. 
Jacobus Palaeologus. Eine Studíe von K. Landsteiner. 
Könyrismertetéa. 1874. 4.'i. 
Melanchthon és magyarországi barátai. 1S74 14'J 

JohannuB Hungams. Dévai Birú Mátyás, Stöckel Lénárd. PreysK 
Kriitóf. Gyulai Torda Zsigmond. 

Adalékok a hazai és külföldi iskolázás történetéhez a XV. 

és XVI. században, J.s?..j. ill'>7. 

Buda. (667. l.) — Eger. (668. U — Gyula, (669, l.) Sáros- 
Patak. (669. l) — Selmeca. (669. 1) — Saent-Benedek. (670. 1.) 
— Újbánya. (670. L) — Zá((ráb. (670. 1.) — Bologna. (670. 1.) — 
Ferrara. i671 1.) — Heidelberg. (672 l.| — Kutienberg. (67S. L} 
Pária. (673. L) — Pádna. (674. 1.) — Tübinga. (676. 1.) 

Huszár Gál Ovárt. Kassán és Komáromban. 187i>. 2í*. 
Máhrens allgemeine Geschichte. von B, Dudit. VII. Bd. 
Könyvismertetés. 187fí. 219. 
A kalandosok történetéhez. Ifi7fi. S4H. 
"Werbőczy István a mohácsi vész előtt. 187i). 4S7, ö9~. 
Magyarország történetét érdeklő okiratok a külföldi piaczon. 
1877. 57. 

Martiiiorics élete. 1877. im. 293. 

Nyilt levél a „Századok" szerkesztőjéhez (a Martinovics- 
ügyben). 1S77. 77.-1. 

Martinorics és társainak összeesküvése. iN~.^. i, ii.H, :>1H., 
1879 21. 12n. 

"Ujabb adatok Martinovics életiratához. 1878. .39. 
A szekszárdi apátság története. Könyvismertetés. 1879. 7G2. 
Tomori Pál élete. 1881. 289 H77. 72H. 
A magyar királyi udvar lelkészei. 1881. 76tí. 
Magyarország és a eambrayi liga. 1509 — 1511. 1.882. 177. 
Sm. 705. 793. 

Táradi Péter kalocsai érsek élete. 1480—1501. 1883. 489. 
739. 820. 

Évi jelentós a vatikáni magyarországi okirattárról. 1884. 89. 
U. Ulászló királylyá választása. 1885 1. 9'!. 193. 
Brutus Mihály, Báthory István udvari történetirója. 1887. 793. 
Bakocs Tamás prímás birtokszerzeményei. 1888. 97. 
P. de Nolhac. Les correspondents d'AIde Manuce. Könyv- 
ismertetés. 1889. 257. \ I Práter GyiJrgy levelezése. Közli Károlvi Árpád. Könyvismer- 

totís. Jms:j 4'^s. 
Preytag (íusztáv mint törtéüetiró. Jsiü'. 419. 
Pridrich István. Befolyások I. Mátyás érmeire, im^. :im. 

Gentz iiDii Uoltenzi, Von A, Pouraier. Könyvismertetés. 7.s'-W. 249. 
Oéresi Kálmáa. Levél a szerkesztőhöz ,Szabács viadaljáról." 

J^7~'. 119 
— Tamás-Váralja és Vatafalva. 1H73. 4H(i. 

Ürvölgyi rézcsészét a XVI — XVII. századból Kiasingenben. 1K74 :iL>0. Hunyadi Mátyás magyar király diplomacziai összeköttetései 
m. Iván Vasiljevics orosz czárral, ÍN79. ^.^9. 
— A nagy-károlyi gröf Károlyi-család levéltára. I. köt. Könyv- 
ismertetés, lí^m. :J7!:i., 1KH4. 140. 

Gesehichte des Benediktiner-StifteB Admont von Jákob Wichner. 
Könyvismertetés. 1879. 78. 

Görömbeí Péter. A nagy-kállói ev. ref, egyház története. Könyv- 
ismertetés. i.V.^^J. Hfí:,. 

Gregorovins. Úrban VIII. im Widerapruch zu Spanien und dem 
Kaiser. Könyvismertetés. /nmO, ?«. 

Gyalókay Lajoa. Bihar vármegyei régi magyar községpecsétek. 11^1 •> Mike-Pérus. Szent-Imre. Berettyó- Újfalu, Fúrta. Hoezaszű. Pali. 

— Bihar vármegyei magvar feliratú községi pecsétek, 1>^7H. 143. 

I. Félegjháza. 2/DÍűazeg. 3. Siter. í Hajda-Kaba. 
Gyárfás István. A tárnokvölgyi ütközet és a hun-scythák temet- 
kezési módja. JWi7. .-/■■>7. 

— ^datok a magyar pecséttanhoz. Isiim. 41^7. 

— Őskori maradványok a Duna-Tiazaközön. íSfi'.'/. .105. 

— Jászberényi deák-czéb. Isti'J. 741. 

— Régi kún-székek pecsétéi. Is70. HO'.i. 

- Ismét egy nagykunsági pecsét 1H7L '!:-:. 
-~ Jászkúns^ közaégpecsétek a XVII. századból. i«~4. 719. 
líolb^zsz^k. J ász- B erény. Árokezállás. Kísér. FBlSpsE&U^s. 
SíftbadnzálliB. Kűn-tíit.-MíkWs, Laczháza. 

— Peat-Pilis és Solt törvényesen egyeaült megye monogra- 
phiája. Irta Galgóczy Károly. Könyvismertetés. l''<77. 74. 
S7.H.. l»7s. .-,n:í. 

— A fekete sereg. 1S77. 500. (:}7. 

— Szeged város története, irta Varga Perencz. Könyvismerte- 
tés. 1X7S. :J7'.i. 

— Régi jászkún térmértékek. í«,sYj. Cu'.i. 

— Ismeretlen magyar körirattí pecsétek. Ihsh. .^i't.H. 
Kia-Kün kerület. Kolbásmék. (598, 1.) — MakÚ. H.-M.-Váa4r- 
iiely. (596, l.i 
Gyárfás Ksígmond, Lctefalvi. Bottyán János nemes levele, 

^y — ST- Tanulmányok. Irta Szathmáir György. Könyyiamertetéa. 

dyorofci Antal. Ibn-Daazta tudósítása a magyarokról a X, század 

elejéről. Ji^TJ 4(i'>. 
Gyármegye és város anyagi rafveltségtörténete. Irta Villányi 

Szaniszló. Könyvismertetés. i>f-si', 677. 
d-yulafehórrári palota történetéhez. lf<90. :-li!S. 

1. Rákűczj György levele a kassai tanáíishoz. (368. 1.) — 
2. Szeljeci Eépiró János fizetése. (3e9. 1.) 
ííyűrflkiállitás. ISSH i:7t!. 

H. J. A temesi bánság elnevezésének jogosulatlansága. Irta Pestj 
Frigyes. Könyvismertetés. IWK. 7^i:. 

H. M. Beitrage zur Geschichte der álteren Beziehungen zwiachen 
Deutscliland und Ungarn. von I. G. Meyndt. Könyvismer- 
tetés. 1K70 fí4Q. 

fitian L^joB. Békésvármegye föispánjaL 1HI17. 373. 

— Még egy szó Dürer Albert származási helyéről és családi 
nevéről. 1H73. i!4il. 

— Jelentése a radványi levéltárról. lf<75. 113. 

— Zipser Geschichta- und Zeitbilder, von I. Weber. Könyv- 
ismertetés. lf<f<l. r<l. 

— A magyarországi ágost. hitv. ev. egyetemes gyűlései éa 
az egyetemes világi felügyelői hivatal. Könyvismertetés. 
L'Oí:-',. KK7. 

Hajdan és raost. Koronázási árak 1563-ból. R. P.-tÖl. 1867. 425. 

Ht^nik Imre. Adalékok a magyar kereskedelem történetéhez a 
^^ vegyes házakbeli királyok alatt. Í.'^'i'n. lí'i. 

^L I. Kassa, (14S. I) 

^H Hampel József. Vidéki mozgalom a régészet és történelem terén. 

^B Ha] 
^H Hiu Beregi'ármegye leírása. Irta Lehoczky Tivadar. Könyvismer- 
tetés. lX7i;. 333. 

A vidéki régiség! muzeumok. l>^7i!. >'>Oii. 

A Drugethek öseirÖl. msi. IHH 3i>7. 

Történeti szakoktatásunk az egyetemen s azontúl. 1H84, 187. 
Eaathó Lajos. Wesselényi Ferencz nádor egy érdekes levele 

1664-ből. (Literae palatinales propriae.) Id'iO. 74:-i 
Harmath Károly. Pótlékul a helyi monographiákhoz. 1870. F>G5. 

A pozsonyi ev. lyceum kézirat-gyűjteményének ismertetése. 

Könyvismertetés, ISHO. 7s. Hannos Gábor. Adatok Budavár visszavételéhez Nógrádmegyéből. 

HartvicuB. Vita sanrtomiu Stephani regis et Emerici ducis. 

Iteeens. M. Florianus. EönyTÍsmertetés, JWN7. ii'.K4. 
Hatos Gasztáv. Naplótöredék löőS-bóI. ]>^ii!>. HH.H. 

— Baraoya vármegye főispánjai. Is70. H/l 

— Adalékok a magyar képző művészek aoroíatához. lf^74. 4üiS, 

— Az lathvánffyak czímpre. It^T^, :i.2H. 

— Balassa Bálint levele Móricz Balázshoz. 1585. i.s7«. UO. 

— Mátyás király gyfirűpeeBétje. 1H7II 1(17. 

— Királyi méhészek Baranyában. IK77. JfiH. 
Hegedns C. L^os. Szalay Ágoston emlékezete. 1H77. 577. 

— A Theresianum s magyar alapitványai történetéhez. i-WN. :ii;i. 
H(ellebraiit) Á(rpád.) Adalék a kűlfiSldi iskolázás történetéhez a 

XVIÍ. században. J^N.ü. J54. 

— Die Matrikel der üniversitát Heidelberg von 1386 bis 1662. 
Könyvismertetés. ín,sí;, .%:f^, 

— Kovács Árpád. A miskolczi ev. ref. fÖgymnasium története. 
Könyvismertetés. 7Wí;. fll4 

— Krones. Geachichte der Kari Franzens-Universitat in Graz. 
Könyvismertetés. J.S.'V/. .^I!d. 

— Catalogus studiosorum scholae Marpurgensis. Edidit Jiilius 
Caesar. Könyvismertetés. J.SSS. 407. 

Henszlmaim Imre. A magyar államczímer. L. : Horváth Mihály. 

Herrmann, d. M. G. : Das alté und neue Kronstadt. Könyv- 
ismertetés. /.SNJ ÍM. 

Hodinka Antal. Vitkovic Gavr. Proslast, ustanova i spomenici 
ugarskich kraljevieh iajkaia od lOOÜ do 1872. Könyvismer- 
tetés. -/N,S.'(. .v-i.'i, 

— Glasnik zemaljskog muzaja u Bosni i Hercegovini. Könyv- 
ismertetés. J»HO. r,r,o. 

— A boszniai és herczegovinai tartományi múzeum hirnöke. 
UI. Könyvismertetés. IHi^'.i. 7!>'3. 

— knezu Lázáru. Lázár fejedelemről. Irta Ruvárae Hilár. 
Könyvismertetés. Wyw, fíli. 

— István üros Milutin király avetostefánszki krisovnlja. Könyv- 
ismertetés. l^'.lO :i07. 

Hornyik János. A ráczok ellenforradalma 1703—1711. IHGt^. 5:-10, 

HorTáth Árpád. Oklevéltani jegyzetek. Könyvismertetés. IHHO. 7G:í. 

— .lelentés és birálat az 1872. évi kortani pályamttvekről. 
lH7n. H^:i. 

— Adalék irodalmunk történetéhez. 1>^7:k H3. 1 I. Biév&i MiklÚfl folyamodványa Urméayi .Tő^aefbez Horváth 
látván ügyében, (85. 1 ) — 2. Berasenji Dániel levele Horváth 
Istvánhoz. (87. 1.) 

— A diplomatikai irástan alapvonalai. Könyvismertetés. Ji^m.H. (i!l4, 

— A budapesti diplomatikai tanszék, a seminaríumi oktatás és 
a felállítandó történelmi intézet. 3<%'^i!. 717. 

— Néhány észrevétel ,A történeti congressus utóhangja' czfmű 
czikkre. 1h.h7. í.^.'J. 

Borváth Jenő, R. Néhány azó a magyar hadi történetírás ügyé- 
ben. Jh>'.S'. isu. 

— Gróf Nádasdy Perenez és a Nádasdy-levéltár. jws. -íl:i. 
Borváth Mihály beszéde a történelmi társnlat első közgyűlésén, 

1867. május IS-kéo. im7. :s. 

— Szent István első össíeköttetéeei az egyetemes keresztény 
egyházzal J«í,7. i,s'. 

— Az elafí esztergomi érsek. JH<W. J. 

— elnöki megnyitö beszéde a magyar tört. társulat Kolozs- 
várit 1868. szept 21-én tartott gyűlésén. 7N';«. nríl. 

- elnöki megnyitó beszéde a magyar tört. társulat Ipoly- 
Sághon 186P, szepL 20-dikán tartott vidéki gyűlésén. IHIÜI r>is. elnöki beszéde a Leleszen. siept. 12-kén tartott zái 

— elnöki beszéde a szepesi káptalanban szept. 16-án tartott 
zárgyfllésen. ]Ktü. 4:nK 

— körmöezbányai jegyzetei. L. Csaplár Benedek. 

— és Henszlmann Imre. A magyar államczímer. 1x7:^. '.Ili. 
-Horvátli Mihály nekrológja. Ihjh. 741!. 
Hory Béla. A mogyorödi pecsét. IHC.i. 49H 
B6ke Lajos. Római, guád és szarmata emlékek Hont vármegyé- 
ben. J'^'!S. JIKI. 

— Kégi magyar községi pecsétek Tolnából 1S7:J 7is. 

Canad. Szeretnie. Decs. (318 1.) — öosény. Gegon. Duna- 
Földvár (719. 1) 
rö- és alispánok a váradi regestnimból. 1S74. -'iDii. 
Böke Lajos és Eötvös Lajos Kégi magyar községi pecsétek. 

H&ke LajoBtúl: (Jerjen éi Ipoly-Páeztó. (210 J.) — Mtvöi 
Lajostúl: l.epaÉny tía Mezi Szt.-üyöcgy t211 l.) 
Buber, Alfons: Studien über die Gescbichte Dngams ím Zeit- 

alter der Arpaden. Könyvismertetés. lSf<4. Ifi'.l. 
.SunfálTy Pál. Magyarország ethnographiai képe a frank-német 
uralkodás korában. Jfi7(!. 357. 

— Magyarország és népe. Negyven utazási levéL liia Jalava 
Antal Könyvismertetés. 1S77. :>ML 1 Hoiifaivjr Pál. tinemet und BomaBes in Aen Dooau-LandcnL, tod 
.1, .[uü(í:. KOnyvUnierUítÍB. />'■/?. .^■'íí. íi'.'í. 

— Nyilatkozat (KoMUtii levelére), Jí^Ty. 770. 

— A ruHJUu tört^iietírá«. JM7h. 7h. ]h:(_ 

~- A niiiiun tJ)rt<^netiráe, Siiikaí GyOrgy Gergely krónikája é» 
/Otite. /«;«, -vír. /■/'-■. or,/;. 

— líolla Márt«D éa Éiier Károly meg az oUh incolatus Er- 
délyben. /«-,'/. r.jo. r,43. iim. 7i7. 

A Mzékelyek, Felelet a székelyek Bcytha-hÚD eredetCségére. 
Köiiyvismertetéí. inm. :í4H. 

— A Hzékely kérdéaliez. 7««/. 'J7. I'.IH. 

— KrajováDak eredete, Mw;. .VX7. 

— Az oláh káté. Ihhi;. 47-',. 

— Az oláti nyelv én oemzet tuegalakulása. Irta Kéthy László. 
KftijyvÍHmertetéa. lm?. 7.'W. 

— l'ötmw It^thynek .az oláh nyelr é» uemzet megalakulása' 
i-i. íiiQve i»mertet^8éliez. J«'^?'. /^m. 

— Hnrinaii OtMaak magyar halászati könyve, oyelvi. társa- 
dalmi, néprajzi *•» rígíszeti tekintetben. I'-^hs. ;íJi; 

— MagyarorHzág helynevei. Irta Pesty Frigyes. Könyviamer- 
tetéit. JSHH 44M. ' 

— Magyar elemek az oláh uyelvbeo, Irta Aleries György. 
Könyv JBiiiertetés. Jnm. 7r,o. 

— A trajáiiUMi Dákiu riimuajaiuak történetei. J««.'J. -íj'V, (!44. 
IIHO. (710.) 7»:.\ 

— Alternatívák a lumén ethnologiáboi. Irta Hermann Antal. 
Kftnyvisinertfltés. J>-*'JO :í',:i. 

— A magyar nemzeti krónikák. IH'.IO. :í77. 4i>7. ''■'17. 
Hunyady .lAiioHnuk egy fegyvertársa. !S71. r,i;i. 

Inose Károly. A /.uványi réidzjészág adományozása. l>^>^ti. íi7'>. 

Ipolyi Arnold. Magynr okinány-érdeseaségek. Jmií7 tó Jin. 

I. OHKRiiliaHinlitó viiBc&latuk hk okm&nytan terdn. — U. Egy 
kin ukmAny'UUriOHum ; rOvit) tartalminak aUatb^sége; bel;- é» 
i'Hftl&UtDrtdneti illatai. — III. Adatok a XII. századi magjar- 
orNiilKÍ cublúlova){nkról ■ üküliogrOl. (42. 1.) — IV. K^r, Nagy- 
.'K Ki. K.TMkény, Vam&ur. (119.1.) - V. MikuB wmea. (120,1.) 
- VI, A varsdnji Simonyiak és Ipoly-Sigiak. (121- I.) — VII. A 
l'alditiak |124. 1.) — VlU. Kunt .Demeter grdf és a Hunt- 
l'iUnidji rkblúlovagdk. (12Ö. 1.) — IZ. A> orez^ig d kori állapota. 
(188, 1.) - X. Lodomér ér«ek. (LSS. 1.) 

— Nyltt kérdéa. (A .Noa comes et quatuor iiidices' bevezetS- 
formidával kezdCdÖ okiratokat illetőleg.) isiw. íí,-/. 

ti— Mogyar okniányírdekeBBégek:. '2. közlés. A borsodi és- 
hevesi I2íi<i. QHüzeeükQvr'is IV. László ellen é& a megyei ueniesi törvényszékek, az alispáni, tábla- és szolgabirúi 
biriíságok eredete, fejlődése s alakulása a XIII. században 
If^iifi. 7.-Í. 

]. BeTe;íeté9ill : A magyar okmánytárak. Okmánygyüjtei 
□yeiiik, kurrend. vidékek, megyék és terflletek azerÍDt A gyQj 
téaek rendszere sitáse : monoftraphiai diplomataríumok. i'orpusok, 
regesták s indexek áltai. {73. 1.) 

II. Boreodmegje okmányai. Borsod ciskorB,. magyar meg- 
telepitéae, vezéri éa királyi laköi ; itteni királyi udvartartás k 
okmány kiadások ; a megye élénk kSz- ea jogélete ; monoatorai 
és hitelea helyei. Az egri káptalan b a vármegye levéltára. 
(77. 1.) 

III. Egy nevezetes okmány IV. Láavílúnak Borsodban 1280- 
ban tartott gyüléeéröt. Az okmány alakja, szSvege. sajátságos 
kelte. Az okmányok hely s idő kdte, az actum éa dátum. A 
memorÍB.lÍ6 okm^yok keltezése. Az okmányok kelte királyaink 
tartózkodási helyeire nézve ; királyaink tartózkodása Borsodban. 
ÍV. László király itteni tartézkodisa Jenkén éa Mohiban. <&). 1.) 

IV. Miért tartózkodott IV, László Borsodban. A borsodi 
királyi lakok és váidák. Királyaink lakhelyei hazánkban. A 
királyok által tartott megyei és részletes országos gj&léí^ek é» 
törvénykezések, IV. László alatti országgyűlések. Az or^zá^- 
gyülések tábori alakja. 

V. IV. Lászlú laaO-diki hadjárata Hevesben és Borsodban. 
A hevesi és borsodi QsazeeskQváa. András mester egri pflspük 
az ítsszeeBkOváxnek állítólagos szítója ée részese. László hadaival 
diílja a püspökség birtokait az egri völgyben, sRÍkí<zai táborá- 
ból. Innét seregét Borsodba átvive, Jenkén és a mohi térséfien 
táboroz és a pártütés iegyÖKésével gyűlést és törvénykezést tart. 
(165. l.) 

VI. Jakab, akkori főispánja Borsodnak, a Bors vezéri család- 
ból ; Egyed alispánja, ax Aba nemze'ség somosj ágából. Az ai- 
ispáni hivatal. A megyei né^ nemesbiró vagy szolgabirö. Ezen 
hivatalok és biróságok. valamint a vármegyei táblubirák és 
nenieüi törvényszékek eredete, fejlődése a alakulása 111. András 
törvénye előtt és atán. A megyei törvényszékek kiadványai. 
(169. L) 

VII. Okmányunk további személyei A helynév. Személy- 
neveink. Osaládaink régi személy- és nemietaégnevei. A régi 
magyar itásmodor okmányunkban. Régi Ítéleti formuláink. 
[177 I.) 

[ Ipolyi Arnold. Emlékbeszéd Ráth Károly felett, man. HUJ. 
Pótlékul a helyi monographiákhoz. 1870. 191. 
A szíhalmi magyar pogánykoriaknaK vélt leletek. }f<70. 431. 
_ A szíhalmi ásatásoknak eredménye nemzeti mfíveltségtör- 
ténetünkre oézve. Ifi70 Jáfi. 

Joannes Sylvester Pannonius Lében, Schriíten und Be- 
kenntniss. von. Jos. Dankó, Könyvismertetés. l.-<71. 4-í. 
Magyar Ösvallási és nyelvemlék. 1)^7:!. 1 líii. 
Beszterczebánya városa mfíveltségtörténeti vázlata. íH7á. 1 Ipolyi Arnold. Magyar mfí- és történeti emlékek kiállitáBa. 187fí. 

- A magyar mfitörténeti emlékek taualmánya. 1m7k. kiránd. J. 

— A magyar iparélet történeti fejlődése. W?/. kiránd. .!í. 

— A magyar nemzetegyaég és államnyelv történeti alakulása. 
lf<7f:. kiránd. 1. 

— A magyar hadtörténelem tanulmánya, 1S7ÍI. kiránd, -i'. 

— jelentése a Bay Ilona által kitűzött pályakérdésre beérkezett 
pályamGvekröl. ínní*, ;ji:'.). 

— A történelem s a magyar történeti szellem. Elnöki meg- 
nyitó beszéd a magyar történeti congressusnak Budapesten 
1885. tartott közgyűlésén. IWi'i. Congress. irom. 1. 

— bemutató levele Buonvisi jelentéseiről. L, : Budapest tör- L Ipolyi Arnold : Magyar történelmi s egyház-történeti tanulmányok. 
Könyvismertetés. MN7. ;í.)M. 

— Alsó-sztregovai és rimái Rimay János államiratai és leve- 
lezése. Könyvismertetés. ISKT. I!4T. 

— nekrológja. Jssti. !i:JJ. 

Irmei Ferencz. A philosophia történetének eszméje, tekintettel a 
történetre általában. Irta Alexander Bernát. Könyvismertetés. 

Ivánfy Ede. Kéve vármegye emléke, /n?.:'. HU. 

— A magyar áliamczímer. }k7:>. .'117. 

Iványi István. Felhívás egy Bács-Bodrog vármegyei tört, társulat 
érdekében, isso. 77K. 

— Bodrog vároifa és váráról. LKHl í>s:/. 

— Szabadka, sz. kir, város, nevéről. ín«;^. 4!i:-!. 

— Bács-Bodrograegye helységei névtárához, iNftí, .^liiS. 

l. Daut. (518. 1.1 — 2. Tuti. (520. L) 

— Báncza, vagy Bancsa, egy báesmegyei régi helység. ISSIS, 908. 

— Bács vármegyei régi helységek. Jö«.'y. Sil5. 

Kürt. (325. 1.) — Síent Iván. (327. 1.) — T&mok. (330, 1.) 

Jakab Elek. Egy levéltárnok (Al-Toijai Miké Sándor) emléke. 
l.stíT. :J/!i!. 
~ Az erdélyi országos czímerek története. }Hf!7. :i:í7. 

— A magyar vezérek kora, irta Szabó Károly. Könyvismertetés. 

jisrö. 401 

— Az erdélyi honismertető egylet (Vérein für Siebenbfirgische 
Landeskunde) tudományos munkássága eredményeiről. 1870. 

A .Székely oklevéltár" történetírási fontossága. 1h7:-i. 50. 
1:2l'. l'i^. ' á Jakab. 25 Jelentés. Jakab Elek. Az erdálji kir. fítkormányszéki levéltár közigazgatási 
és tudományi értéke. l>^7-i. S:>7. 

— Brutua János Mihály törfcénetiró magyar históriája. Könyv- 
ismertetés. 1S77. tlíifí. Ii5!j, 

— A hajdani törcsvári uradalom. Ismertetés. 1879. 154, 

— A pragmatica sanctio története Erdélyben. Ifí79 IH'.K 306. 
413., JWO. 300. 

Adalék Sinkai György életiratához. 1881. 677. 756, 
Késő elismerés egy elfeledett iró (Albisi Pánczél Dániel) 
iránt. iNft^í. 45. 

Kelemen Lajos életének ismertetése. 188.:*. 760 
Adalék a telepítés kérdéséhez. 188;^. 8l!>. 
Görgényvár és a görgényi kastély a múltban. 1883. HÍ15. 4U. 
U. Apafi Mihályné. Bethlen Kata hagyatéka. 188:-!. f!i;s. 
786 857. 

Erdély országgyűlései története II. József császár és fejedelem 
alatt. 1884. :^:.'.'i. .HM. 

A csáki-gorbói kastély történelmi ritkaságai. 1887. 151. 
Egy magyar jezsuita a XVI. században. Irta Fraknói Vilmos. 
Könyvismertetés. }»87. S47. 
Erdély ország-nevei. Ismertetés. 1S8H. i;r,. 
A nunun eredet. 1888. 162. 

Alvinczi Péter oklevéltára III. kötete. Könyvismertetés. 
18SS. .1'6!). 

Az egykori Erdély nemzeti színeiről. I88s. 435'. 
Magyarországi jogtörténeti emlékek. Könyvismertetés. 1888, 
541. 042. 

A rumun történetírás ujabb jelenségei. Könyvismertetés. 
J8.S8. 841. !Ki2. 

A kolozsmonoBtori apátsági zárda, mint üldözöttek men- 
helye. 1880. 1. H7. 

A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotjához. Könyvismer- 
tetés, is'jo. 4<i. 

Dio Rumánen und ihre Anspröche. Von P. Hunfalvy. Könyv- 
ismertetés. lM!tO. :J4!>. 355. 435. JUO. 

Jankó JáDOB, ifj. A magyarországi tatárjárás leírása a khinaí 

évkönyvekben. J8<tO. 44. 
Javaslat a glossarium megindítása ügyében. 1884. 461. 

IJedlicska Pál. Kalászát a vöröskŐi levéltárból, 186'J. 447. 
— Erdödi Pálffy Miklós. i.sw2. 441. 
Jedlicska Pál: Kiskárpáü emlékek. VöröskÖtól Szomolányíg. 
Könyvismertetés. 18H3. m». 
Jelenik Elek. Egy becses régiség. 1875. 57.5. 
Jelentés a Bay Ilona-féle pályázat eredményéről. 1870. 283. I Jelentései, A levéltárvizBgálő bizottságok — . JSiiiK íiHH. 

1, A teélyi bizottaág jelentése (589. 1.) II. A azent'ftntal-aelmecK' 
kürponüi bizottság jelentáae, 1 A szent-antali bg Koháry- levéltár. 
(608, 1.) 2. A Belmeczvárosi levéUár- (6IT. 1.) 3. A gtíimecni kamata 
levéltára, 1620, I.) 4. A korponavároai levéltár. (621. 1-) III. A 
kér-kureskánj-bagonyai bizottság jelentése. (625. 1.) IV. Régésüeti 
itíhmtét. mi. I.) 
Johann lU. König voii Poleii. Von G. Rider. Könyvismertetés. 

■JSHjJ. -ÍU4. 
Joamal d'Aatoíne GaUand, pendant aon séjour a Constantinoplev 

publié par Ch. Seheffer. Könyriamertetéa. 1HH3. 73. 
Jnnias. RrdSdi Baköcz Tamás élete. Irta Frakniji Vilmos. Könyv- 
iamertetéa. !»>■<'.>, 417. 

K, Magyarország etliiiograpliiája. Irta Hunfalvy Pál. Könyvismer- 
tetés. J'S/i:. 7H4. 

E. S. Adatok a budai l'elhévvizi szentháromságról nevezett pré- 
postság és káptalan történetéhez. Összeállította Németby 
Lajos. Könyvismertetés, lí^m. :iSi;. 

Kámánházy Béla. Gróf Csáky István síremléke a mainzi azékea- 
egyliázhan. }^7:t. }-Í:.\ 

— Mé^' egy-két szó gröf Csáky István siijáról. J/~i7:i. 44H. 
Kandra Kabos. EssüÍ historíque sur les coloníes belges, qui 

s'établirent en Hoogríe et en TraDsylvanie Könyvismerte- 
tés. !>>7:.'. 4fl-J. 

— Jelentós a gr. Caáky-féle missilis levelekről, kOlöLös tekintet- 
tel a borsodi végházcdE történetére a XVII. században- is7;í. (110). 

— Böngészel az egri káptalan levéltárában. i«-í. ítOH. 

— Borsod vármegye főispánjai. ]i^74. ru'i7. 

— Bakács Tamás saját vallomása származásáról. 7^7.■'. IHH. 

— Les orígines et l'époque paienne de l'hiatoire des hongrois,. 
par E. Sayous. Könyviamertetés. Jt^lij. :-!84. 

— i A Somboly-pankotai fó'esperestség. íkkü. .'i.s;^. 

1. Az ál-xombori föespereataég én SzerenuHV^megye. (5H3. ).> 
-- 2, A zárán cl vármegyei t'6espe restség (5B6. 1.) 

— Érne bán és fiai. issf, 1J4. 

— A sárvári váriapánságról. }<Sf^4. .'.'.■íw. 4:.'ii. 

— Volt-e Szerenes vármegye? ls,s.í. :>41. :!:>7. 

Kanyaró Ferencz. Egy elfeledett magyar király (IV. Ferdinánd). 
issi;. UJJ. 

— Zrínyi, a költő, két levele, jusii. i;J:í. 

Kápolnai P. István. II. Lojoa király arezképe. Jw;;>. -íOO. 

— Az 1744-diki hadjárat és hg. Batthyányi Károly. mi'!>. 4:i'X 

— I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására 
vonatkozó 1490. évi feljegyzései. í.^N-i. í.*'/. KaproDczay Ede, Bezzegli Gábor siriratóhoz. 11^711. :i44. 

Karácsony Miliály nekrológja. /«(.'.''. ftJ'j. 

Karácsonyi János. Oklevelek Patöcsy Pereocz szflletéahelyéröL 

/■HN,'.'. ]--él. 
— IX. Bonifácz pápa bullái, in'.to. 4m. 
Kardos Albert. I. Balassa Bálint és Losonczy Anna. }fiH4. 341. 

Horváth István életrajza. Irta Vass Bertalan. Könydsmer- 

tetés. lf<K4. ri:-i:>. 
i — d. Kegistniin a. 1332. tabuiarii nionasterii s. Martini de a, 

moDte Pannóniáé. Digessit R. Sztachovits. Könyvismertetés. 7w; 740. ESárolyi Árpád. Keudy Fereacz végrendelete. ih7i;. 747. 

Székely oklevéltár. Szerk. Szabó Károly. 11. köt. Könyv- 
ismertetés. ISTd. h';W, 

Adalék Mária és Zsigmond eljegyzésének történetéhez. 
}»77. Jx. 

Kortan. Irta Knauz Nándor. Könyvismertetés, íní7. :Jf!ö. 
Magyar huszárok a schmalkaldi háborúban. 1/^77. I!43. S41. 
Egy adat Erdély társadalmi s irodalmi életéből. 1877. H7G. 
Levelek Dávid Zsigmondtól Gjulny Pál és Kovácaűciy Far- 
kaiihox. 
Tököly Sebestyén megszerzi Késmárkot. 1H7!^ (IH. jfín. 3ii7. 
Adalék a nagy\-áradi béke s az 1536 — 1538. évek történe- 
téhez. J,s7N. .'i!H. iiH7. 7tlO. 

Dobó István és Balassa János összeesküvésének történetéhez. 
(1569—1572.) 1S7!>. .Wí,. 4sa. r,fi4. 
Oarl von Zierotin und aeine Zeit. Von Péter v. Cblumecky. 
Könyvismertetés. 1H7'.I tlsn 

A német birodalom nagy hadi vállalata Magyarországon 
1542. jsst). M'i- :-s.'i7. é4r>. r,nH. í;:íi. 

I. A tOrCk elleni segély flgre a német birodalmi ^Ülésben 
r^28— 153Ü ; különöaen az 1521. vormsi gyűléB éa Verböczy 
István követsége, aa 15S0-kl augaburgi gyíiléB tárgyalásai a. 
törük-niagjar ügyekben. Frangepán, Nádaedy % társaik kOvet- 
aége. A megszaTazott támadű hadjárat. (271. I.) 

II. Ferdinánd küvetaáge Szolim annál Buda elestekor. A gyalui 
compoaitio. Országgyűlések. A slés rendek és János Frigyes. A 
birudalmi prot. fejedelmek tanácakozmánya Naumburgban. 
Károly usásiár a vállalat elére akar állani. Granvella ag^todal- 
mai és a magyarorsiági hadjárat. {S57. 1.) 

[II, A speyerí birodalmi gyOlés tárgyalásai, A kir, propositio 
merédz mondása, A katb. és prot. pártok küzdeljoe. Luther pre- 
dikátiúi. A fejedelmek testülete a magyarországi hadjáratra 
tervet nyújt be. mely ell'ogadtatik. A protestánsok magatartása, 
tiltakozásuk a vállalat ellen, Ferdinánd a deelaratiúval meg- 
engeszteli Őket. (445, 1.) 

IV. Diplomácziai alkudozások a kfli hatalmak kai. Tárgyalások 
I a pápával; Uranvella működése; Moroni nuncius a ípeyeri bír. gyUléaen; III. Pál ajánlata. Alkudosások VIII. HeorikkeL Len- 
gyel éa moldvBi viszonyok. A fraimia király elloDműködáse ; 
követei Speverben ; levelei a bir. rendekhez. '558. 1.1 

V, A nudjúnit. Eiőkáíiflletek A alltahetgi birod. k3^^- A 
sereg és hajűhad. Az űt, Ma^ar hadak. Az ostrom, víssKaTO- 
nalái. Joachim éa a kudarcz okai. Márics; hercxeguek és mínÍHE- 
terének tan&cü^ a jövőre nézve. (621 1.) 

Károlyi Árpád, üj adat Forgách Ferencz, a történetíró életéhez. 

— I. Balassa Bólint életéből, (Viazály András bátyjával — 8 
viszonya Annájához.) 1/^s^. 7:,'s, 

— Nemesi akadémia terve a múlt század első felébíil. l'^t^i. 1. 

— Kr. Koszner Ervin : Régi magyar házassági jog. Könyris- 
iiiertetés. JnW. f^-iO 

Katona István. Geteji — . egyházi kánonai és a szathmári ref. egy- 
házmegye érvényes atatutumai. Könyvismertetés. }f<7'i. 169, 
Kaufinann Dávid. Irodalomtörténeti apróságok. ISHH. ^82. 

— PiHlék Szabó Károly régi magj'ar könyvtára ü. kötetéhez. 
isss. 7ií:k 

KeeskÓB Béni. A magyar hírlapirodalom története 1780-tél 

18(i7-ig. Irta Ferenezy József. Ii^»7. 74.'i. 
Keinz. Zwei alté UDgarisehe Teste. Könyvismertetiís. isso. 77- 
Kemény Gábor, br. Emlékbeszéd gr. Mikó Imre felett. 1H77. 97. 

— megnyitó beszéde a Sopronban tartott vidéki nagygyűlésen. 
JrSiS;; kiránd. ■'!. 

— ünnepi beszéde. L. Budapest törvényhatósága. 

Kemény Lajos, í/j. Egy adat Károlyi tíáspár életéhez. 1K8!). 80. 

— C'ompactor Bálint, egy XVÍT. századbeli könyvnyomtató. 

Kenásy Csatár. A bánságok eredete s a bánok hatásköre. ISfíU. 

.i'-í:-:. y.ll. 
Két conventio a XVII, századból. 1^7-'>. ■'<T7. 

Eévay Györgv és Csermely Pál fiaetéae gróf Homonnt^ 
Jánosnál. 

Ki indítványozta a magy. tud. akadémia alapítását í' JS70, 429. 

Ki volt Envedi Pál ? JNr.'í. 443. 

Kiállitásrói, A történelmi — , issii. (!4:i. 

Király Pál. Marciis ülpius Traianus deák háborúi. imt<. HJ3.891, 

Kisfaludy Zsigmond. Egy adat Tüzes Gábor életéhez, ism. 696, 

Kiss Áron, id. Kérelem a XVI. századbeli ref. zsinatok végzései 

ügyében. •i.'^^J. ^V«. 
Kiss Béla, Zilahi. Tinódi Sebestyén. Közzéteszi Szilády Áron. 

Könyvismertetés. J«.si. '>:>(). 

— A szász provincia és Szeben város a XV. évszázadban. Könyv- ' Kiss Béla, Zilahi, A demokratia Magyarországon. Irta Beksics 
(iusztáv. Könyvismertetés. Ishj. í:<ís. 

— Jelentés Eperjes sz. k. város ievélt4,váról. }ss}. h!ránd. :i;>. 

— Egyetemeink a középkorban. Irta Ábel Jenő. Könyvismer- 
tetés, íw^^. '.'-'. 

— Tököli Imre és a bujdosók. ]HS:i. .imi. 

(SS Mór. Két római jogtörténeti monograpliia. Lucius ülpius 
Mareellus. Irta Véesey Tamás, — Aemiliua Papinianus 
pályája és müvei. Irta Véesey Tamás, Könyvismertetés. 
./.SN.l. Jfí7. 
unarik János. A történeti cougresaus III. osztályának illését 
tuegnyitó beszéd. íAn.-). Congress. irom. IHO. 
Knauz Nándor. A veteristák. Jwííí. 17. 

— Az esztergomi rövid krónika. IfiT^i. f/í--/. 

— A zágrábi krónika. JW-i. í;h4. 

— Válaazúl Tbalj Kálmán reflesióira. (.Buda ostromához" c. 
mimkát illetőleg.) IHSfí. h;>7. 

Kohn Sámuel: Héber kütfoirások éa adatok Magyarország törté- 
netéhez. Könyvismertetés. IHkl, :íi;s. 

— A visszafoglalt Budavár zsidó lakosságának állítólagos emlék- 
irata 1686-ból. I»ti7. 8ÁÍ7. 

EJilozBTár története. Irta Jakab Elek. Könyvismertetés. A— a. -tói. 

l'<70. r.o. 
máromf András. Karancsherényi báró Berényi György élete éa 

politikai működése. 7wn,"). 1:^0. 

Köpcsényi gróf Listi László. JS.si!. S3. 1^3. 

Thurzó Mária végrendelete és Beniczky Péter a költő. 1SS7. 

■^17. n:ii. 

A nagy-idai család leveles ládája. IH><H. 7W. 

Révay Kata Szidónia levelei férjéhez 1656—1702. inm. 

7m. W?. 

KöltÖ-e vagy gonosztevő. (Listi László.) im'.). :iíO. 

Sempte és Galgócz hadi fölszerelése 1622-ben. 188d. 40S. 

Báthory István országbíró végrendelete. 1800. 134. 

Thelekessy Mihály. (1576—1601.) 1890. 468. 544. 617. 

imi. 77:-,. 
incK József. A maros-vásárhelyi kir. táblánál biztositás végett 

letett családi leveles ládák. 1888. 677. 

Besztereze-Naszódmegye, illetőleg' Besztercze városa levéltára. 

188\). 4:;. 
MBűth Lajos a .Századok" 1877. 1—4. füzetéröL 1877. 7(\b. 
^sntáay Ignácz. A kányaföldi Kerechényiek a XYI. században. 

ihh:í. 4r,7. 
[gsztka Vilmos. Soóvár története. 1881. kirúnd. 5U. EovmAhlah. KoTachieh .T. M. nekrológja. lf^7K S-W. 

Kölcsey FereDcz álete és művei. Irta Jancsó Benedek. Könyv- 
ismertetés. JSHíi. 1)77. 

Eönyrtáraiiik. Magyarország köz- és magánkönyTtárai. 1885-b6n. 
Szerkesztette György Aladár. Könyvismertetéa. J^ín/, fífftf. 

Krizko Pál. Egy magyar versecske 1505-b31. lf*7Ci. H:iH. 

— Az 1563. évi koronázási ünnepély. 11^77. :i7. 

I. Ferdinánd koronú^ása, 

— Neczpáli László a körmöczi levéltár tükrében. 1H77, 543. 

— Pestis és éhhalál KörmOczbányán 1710. lit?!/. 435. 

— Eörmöczbánya birtokának keletkezése s fejlődése. ISHíi. .253. 
Eropf Lajos. Mária magyar királynénak. II. Lajos nejének arcz- 

képe I52U-ból. /n.s7. 7:^ 

— Anna magyar királynénak 1. Ferdinánd nejének arczképei. 
1887. 7:í. 

— Clarimundus üsászár krönikája. 1520. Egy állitólag magyar- 
böl fordított munka. 1887. 17H. 

— Maximilianus Transylvanus életéhez. 1887. ■'i4(i., I88!i. ^3,. 
18110. mi. 

— Kik voltak az angol-szász berezegek Szt.-István udvaránál 
s mi lett belölök? 1887. 7m. 

— Budai Parmeniua István, 188!K l'iO. 

— - Repertórium a kttlMdi történeti irodalomból, L. : Mangold 
Lajos. 
Kmesz Knzosztom nekrológja. is8ri. 18'.t. 
Knbinyi Ferencé, ijj. Adalékok monostoraink történetéhez. 

I. A jarlei convent. mint hiteles hely. (S8. l.) II, A tenöi bb. 
Péterről cxímxett monoscor. (42. 1.) III. A tolmácai keresztesek 
conveDt.je. (44. 1.) 

— János király budai országgyűlése az 1530-ik év végén. 
187fi. r,8i. 

— Jelentés a Kubinyi-család várgedei és nyustyai levéltárai- 
ról. 187lh kiránd. 77. 

— Záh Perencz mester veje Palásthy Kopai. 18H7. 310- 
Kubinyi Miklós. Közlemények a Thurzó-levéltárból. 1S7(). 7^. 

1871. 387. (Í!t3.. 1S73. .Uó. 

1. Thürzó MiklÚB levele Thuraó Gyürgyhöí. (727. 1.) — Thurzd 
György levele vejéheí. (729. 1.) 

NemejkBrti Pogrányi Benedek levelei gr. Thurzö Györgyhöz. 
(1871. 287. 1) Thurzd György levelei nejéhez, Czobor Erzsébet- 
hez. (1871, 692. I.) 

VII. Thurzö György levele nejéhez Czobor EriBéhethei, » 
Híékesfehárvári harczrúl, 1601. (1872. 945. 1.) 

— Régi magyar ételrecipe. 187.H. 444. 

— Egy török (Heby) bék parancsa a hódoltság idejéből. 1875. 213. fc^> JCobinyi. 31 Lázár. Kubinyi Miklós. Ki volt Thurzö György nádor nagyaDyja? IXK^. 41. 

— Betlilen Gábor levele Justh Andráshoz. Js'sfi, .-íss. 
Kun Röbert: A huny ad megyei tört. éa régészeti társulat évkönyve. 

t Könyvismertetés. JW'. 777. 

Kvacsala János. Egy álpróféta (Drábik Miklós) a XVIJ. század- 
Lái I X. B. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. 
Összegyűjtötték Kolozsvári J. és Óvári Kelemen. Könyv- 
ismertetés. IHHíi ;éi:0. 

Francziaország és a bécsi udvar. IHKii. :í^!l. 
Giesebrecht Vilmos. 1814-1889. IsiiO. »(i. 

— Szabö Károly : A régi székelység. Könyvismertetés. IH'M. ÜSS, 
\"h. M. Franz v. Krones. Tirol 1812 — 16. und Erzberzog Johann 

. Oesterreich. Könyvismertetés, lí^yo. 50.í. 
Láaczy Gyula. Actenstncke zur Geschichte Franz Rákóczi'íi und 
seiner Verbindungen mit dem Auslande. Herausg. von S. 
Fiedler. Könyvismertetés. ItiOU lor.. 
- Széchenyi Pál. kalocsai érsek s a magyar nemzeti politika. 
1642—1710. JNSx'. XV.V. 

Válasz Thaly Kálmánnak, , Széchenyi Pál s a magyar nemzeti 
politika" ez. tanulmányomat Ületö észrevételeire. JHS^. /,'íi^'. 

— A történelmi módszerről. l^Sfi. Congress. irotn. ^li. 
Xanger Qéza. Paleai (Tomyos-Palcza) tanac pecete anno 1696. 

— Lázi község pecsétje. ll^7:i. 7111. 

— Régi magyar községi pecsétek. 1s~:í. ii.',0. 

Aoaád.— Rima-SzécB.— KfliHü-Böcs. KoloB.— Hajdn Kába. 

— Régi magyar községi peeséteink statisztikája. 1>^7:-1. ~.w. 

— Pótlék régi magyar községi peeséteink statisztikájához. 

Iiasztékay LáSüló. -Telentés Eperjes az. k. város levéltáráról. 
J.s.s'7. kiránd. UIH. 

.Lázár UiklÓB, íjrCf. A Marosszékben 1491 — 1515. közt hadnagy- 
ságot és hiröságot nemek és ágak rendje szerint viseltek 
lajstroma. IStiH. H7:>. 

— Adatok a Perkö alatti várról és kastélyról Kézdi-Szent- 
Léleken. 11^70. i'lJ. 

— Adatok a Bercsényi-család nemzedék -rendjéhez. 1>^7'J. 79. 

— • Székely ispánok és alispánok a mohácsi vészig. 18^0. 7H3. 

7 90. 

Erdély főispánjai. 1540—1711. im7. 400. 51S. fílO. 700.. 
1888. 3.^. M;i. :í34. 42r,. 505. 033. 7S0. 911., 1889. 30. 
131. 33». i Lásár Miklós gróf nekrológja. ^Sf^a. í~>:. 

Léderer Béla. üeschiclite des 30jShrígeii Eríeges von A. Gindelj. 

KöDTrismertetés. H^i^l. ;^'}H. 
Lehoczky Tivadar. TCrténeti kalfUzatok. l'^fíT. Sü. 

1. Teiegtii Pál sirköTP. (279. !.} 2. A beregmegyei orosi nép 
RákócEi mellett, tflntet ITS-ban. (S80. l.i 3. Sp&nbaa njiltpar&DCM 
& 13 felsö-virmegyéhw 1672-ben. (283. 1.1 4. Ujabb ■ ■ * - 

Mnokács USrténe Céhei. [285. 1.) 

— A beregszászi régi pecsétről. IHtís. TJQ. 
-■- Báthorj Zsófia gyáazjeientése, iWi'.v, H;íii. 

— Grőf HoBJonDay János gyászjelentése. If^fí!'. 3S0. 

— Thököly Imre, a. .kurucz-király" mint gazda. ISTO. 

— Beregvármegyei foispáDok. 0^7 3. H4H. 

— Beregvártnegye keletkezése. H^^.:.'. 4-'i'> 

— Babonaság s kunizslás a XVII. században. I<s7:í. (!4.'i. 

— Beregmegyei helynevek származtatása. Is7.^. H.'t. 

— Munkács város pecsétje, JW/.V. 7.V«. 

— Néhány adat a középkori istenitéletek történetéhez. I. A baj- 
YÍvás. !8~.H. ;.'}J. 

— A körmöczbányai sziklafelii'atokról. J.-v/-/. .').s.',. 

— Menyekzöi szabályzat. J.'ír.t- ió'/. 

— Hunyady kiválts^levele a beregszászi szabó-czéb részére, 
1446. -í«7;l. J!I7. 

— Adat Zrinyi Ilona és Thököly Imre házasságához. 7.S7tí. 750. 

— Adat az ősmagyarok íülsiere'léséröl. IS77. :!7i. 

— A Gebe-család nemességéről. 11^77. oiiii, 

— Zrinyi Ilona napjai Báthory Zsófia halála után, lt^77. 880, 

— Emlékezete egy XIV. századbeli magyar történetírónak: 
(János, beregszászi plébános). JSSO. i!8 

— Turbulya, magyar képíró a SVI. században. imO. H34. 

— Adatok a magyar ezigányok történetéhez. 18.sl. 153. 
Leyéltár, Az országos — . kiállítása. }»»^. ■'•lií. 
Levéltár búvárlatok Nyitrában, Trencsénben. 3874. 4Ji3. 
Lindner Gusztáv. Euland-oszlopok a szepesi és erdélyi szászoknál. 

is.s.'.. -is. 
Lipp Tilmos. A vasmegyei régészeti egylet. iw~7, 14!), 

— Adalék Szabó Károly régi magyar könyvtárához. 1879. 177. 
Lipp Vilmos: Tanulmányok. Könyvismertetés. 1880. 845. 
Lovcaányi Gyula, Gerjen község pecsétje. 188S. 509. 

— Adalékok a magyar-lengyel érintkezés történetéhez a mohácsi 
vész előtt. }sHi:_ :-t:w. 4^.->. 501. 5tl0. fínn. 788. 

Luther-ünnepély alkalmából, Az erdélyi szászok által rendezett — , 
kiadott .Festschriftek." 18S4. 153. f H. Perencz. AjtiSai Ajtós volt-e Dürer? IS7H. 70. 

M. J. Az ev. Tisza-kerQlet iiüapökei. Irta Hört József. Könyv- 
ismertetés. /-s'><;í. liifJ. 

M. S, A szent-jobbi apátság megaztínése. IsuT. n.-w. 

Hagyarorszáff ő-keresztéDj, román és átmenet styltí mfí-emiékei- 
nek rövid ismertetése. Irta Henszlmann Imre. Könyvismer- 
tetés. JS77. hjll. 

Magyarország 1528-iki térképe. í.wo. f!07. 

Magyarország emléknapjai ezredéves történetében. Irta Kerék- 
gyártó Árpád. Könyvismertetés. }SS,'^. :í2íK 

Magyarország mezőgazdaságának története. Irta Wenzel Gusztáv. 
Könyvismertetés. lt<t^ti. ái::i. 

Magyarosi István. A zilahi ev. ref. anyaszentegyház története. 
Könyvismertetés. }f^H]. J7:i. 

Uailand Oszkár. A Sarmizegetusai Mithraeum. Irta Király Pál. 
Könyvismertetés, JSNM. :-^5li. 

Uajláth Béla. Szentmlklösi Fongrácz. Életrajz a XV. századból. 

' 1S7H. kiránű. UH. 

A központi városi (kassai) bizottság jelentése. lt^7H. ki- 

ránd. JJ!'. 

A Liptó-vármegyei kalandosokról. J87!). 844. 

Adatok a királyi könyvek történetéhez. 1S7!). 7H1. 

Egy magyar követség Svédországban 17{l5-ben. 1S80. 785. 

Jelentés a sóvári Soós-család oklevéltárából. 188:J. 4íi. 

Gallo Caesar követsége Alai budai pasánál 1605. évben. 

1882. r,f,ö. 

A felsó' vármegyék rendéinek gyűlése Kassán 1683-ban. 

laSH. 117. 243. 

Liptó-Uj-Vár történetéből. 1884. 127. 

A , kalandos* társulatok, lí^^h. .5fí.H. 

Tanulmányok a történelmi kiállitásból- li^i^?. 435. r>2'.>. 

Mangold L^os. Thukydides beszédei. Irta Bászel Aurél. Könyv- 
ismertetés. Í.SN7, 702. 

Ujabb munkák Stuart Máriáról, imr,. 368. 862. 679. 
Alfons Huber, Gesehichte Oesterreíchs. II. Bánd. Könyv- 
ismertetés. 18Ri;. 7.-!. 

A hazai történetre vonatkozó külföldi könyvek és értekezé- 
sek a legutóbbi évekből. J-w;. IH4. 878. 
Ernst Kagelmacher, Pilippo Maria Visconti und König 
Sigismund. 1413—1431. Könyvismertetés. ls.-^6. 44H. 
Rudolf Bergner. In der Marmaros. Könyvismertetés. 188<i. 450. 
Repertórium a külföldi tört. irodalomból. 1886. 556. 842. 
•JH4., JSS7. 1)0. 181. 27'J. 4»0. 588. 680. 766. 866., 1888. Mangold. 34 S6. lUO. 283. 581. fl7!l. 8711., 38f^9. 80. J8J. 365. :i55, 
444. 557. 73!). 806 , 1890. 18fí. ^sü. 370. ö74. 835. 
Hangold Lajos. Leop. v. Baoke's Weltgeschichte. Könyvismerte- 
tés. 18S7. 3i!4. 
- Henry Simonsfeld, der Pondaeo der Tedesclii in Vénedig und 
die deutsch-venezianischen Handelsbeziehungen. Könyvismer- 
tetés. IXSS. 177. 

— Fr. Krones, die deutsche Besiedliing der ÖstUclien Alpen- 
lander. Könyvismertetés. 18»'.i. 4:i:i. 

— és Kropt Lajos. Repertórium a külföldi tilrténeti irodalomból. 
18SS, 47:-'. 

Haxczali Henrik. Porosz-magyar viszonyok 1789^S)0-ben. Kia- 
datlan jelentése kbíil és levelezésekből. 1878. -105. 

— Anonymus Belae regis nótárius. 187H. 170. 

— Jelentés a marosvásárhelyi központi bizottság mfiködésérÖI. 
1>^79. Hrdnd ina. 

— II. .József első teijeszkedési tervei. 18X0. It^.'). 

— Monumenta íjermaníae historica. Könyvismertetés, 1880. 438. 

— terhien und die Tflrkei im 19. Jahrh.. von L. v. Kanke, 
Könyvisraertítés. 1880. 515. 

— Úrban VIII. im Wiederspruch zu Spauien und dem Kaiser. 
Von P. Gregorovius. Könyvismertetés. 7WÖ. 83'.i. 

— Die politische R«formbewegung in Siebenbűrgen ziir Zeit 
Josepha II. und Leopold III, Von Férd. v. Zieglauer, 
Könyvismertetés. 188:i. ll!5. 

— Magyar történeti források a külföldi levéltárakban. 188;^. 300, 

— A történelmi felső oktatás. 1mm5 Congress. Írom. 134. 

— Még egyszer a házadóréi. 1888. l!73. 

Márki Nándor. Kis-Marja város pecsétje. 1869. 500. 
Márki Sándor. Adat a Martinovies-ügyhöz. 1870. 1})7. 

— Nagy-Szalonta mezőváros története, irta Rozvánv György- 
Könyvismertetés. 1H70. 34'.!., 1881K .544. 

— Eytas. y.s;j. r,iii. j 

— Történeti naptárak. 1871. 732. 

— Főispánok névsora. lf^73. 433. 

— Biharvármegye főispánjai az Árpádok korában. 1874. 331. 

— Világtörténelem, irta Mangold Lajos. Könyvismertetés. 
1M7S. 4511. 

— A nagyfalusi Arany-család. 187U. 771. 

— Az egyedi apátság története. Irta : Bunjitay Vincze. Könyv- 
ismertetés. 18H0. 7117. 

— A koronaÖrző nemesek naplója 1790-b81. 1881. 335, 

— Huszonkilencz Jellemzés. 1883. 430. Hárki Sándor. A magyarok obiyomozií történelme. Irta: Han- 
gold Lajos. Könyvismertetés. 1Ss:í. :-tH7. 

— Kemény Jáaoa. ]Sf<H. 40J. 
Történet-tauitás nép- és középiskolákban. IVSíi. Congress. 
írom. IHH. 

A jászkiínok története. Irta: Gyárfás István. IV. köt. Könyv- 
ismertetés. IHf^C: ^fiO. 
Dósa György korából. }fif^7. l-JH. 
I. Kókóezy György liibliája. JW?. r,40. 
Gróf Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793—1794- 
ben. Németből Berkeszi István, Könyvismertetés. lt"<7. H4ri. 
bizottsági jelentése. J«-s'.'). kiránd. Hi^. 
A középkor kezdete Magyarországon, J-SUO. 311. HWi. 

■^■Mátyás Flórián. Nyílt levél a szerkesztőhöz a Magyar történeti 
kútfők IV. kötete ügyében. í.v,'íí;. 4H4. 
Hayr Aorél. Poviest hrvatsko, pro vrelih napisao Tade SmiÖiklas. 
Könyvismertetés. IfiS^. 50G. 

^ Poviest Bosne do propasti kraljevstva, napisao ju po prvib 
izvorik V. Klaií. Könyvismertetés. lS/^:3. r,f^7. 
K. I. Grot Moravijai Madijary su poloviny IX. do nacala 
I X. véka. Könyviamertetés, 1>^S:íí. 77íI. 

Mednyánszky Dénes, háró. Ocskay László és a felsömagyar- 
országi hadjáratok 1703—1710. Irta: Thaly Kálmán. Könyv- 
^^ iaraertetéa. Ií^hi. ^4'J. 

^K — II. Rákóczi Ferencz ifjiisága. Irta Thaly Kálmán. Könyv- 
^H ismertetés. íhkj. 777. 

^V— Archívum Rákóczianum VIII. Gr. Bercsényi Miklós leveles- 
^^ könyvei. Közli Thaly Kálmán. Könyvismertetés. lS><:i. 7!). 

— Boszorkánytárgyalás a múlt században. IHi^.h. í)!I8. 
Helhárd Gynla. A soroogyvármegyei régészeti s történelmi tár- 
sulat évkönyve. Könyvismertetés. H^-SS. 591. 

Mihályi János. Tanulmány máramarosi oklevelekről. ISfíií hi- 

rnnd. 7,7 
Mika Sándor. Mommsen római történelmének legújabb (V.) kötete. 

Könyvismertetés. ISHG. S56. 
ió Imre elnöki beszéde a történelmi társulat 1867. július 2-iki 

választm. ülésén. Mfi7. 12. 

BenkS Imre életrajzához. im7. 227. 

Elnöki beszéde a magyar tört. társulat 1868. május 14. 

közgyűlésén. IHfíS. .157. 

Elnöki megnyitó beszéde a magyar történelmi társulat 1869. 

évi május 30-án tartott nagygyűlésen. 18fí9. &45. 

Elnöki megnyitó beszéde a magy. tört. társulat Besztereze- 

bányán 1874. tartott nagygyűlésén. 1874. 621. 

3* Mikó Imre. ElnöM megnyitö beszéde a tört. társ. 1870-iki kirán- 

ilulása alkalmával. I-'^7''. öli. 
Mikó Imre, gr., és Thaly Kálmán. A magyar történelmi társulat 

ifllt-erjesztése az országgyflléahez. 1870. iM'.i. 
Miinlik József. Egy üémetajkü (Rozsnyö) város megmagyaroso- 

dása a XVIl. században, lm:;, ns^. 

— Magyarországi városok régi számadásköiiyvei. Közli Fejér- 
pataky László, Könyviamertetée. lí^i^fí. IfíS. 

Mikulik József nekrológja. Ixsc. isu. 
Millenarinm, A—. iw:j. 7i^7. 

— A — .az akadémiában. lHs:i. IH.'i. 

Pauler Gjula. Salamon Ferencz éa Szász Károly vélemény- 
adásai. — A honfoglalás chro Dologiájának átnézete. 
Mircse JánoB. Magyar tanulók levele a báseli egyetemből. 1633- 
ban. 1S70 4ttl. 

— Emlékezések Mátyás király élete utolsóelőtti évéből, iss:^. Jf^. 
Monograiiák, Magyar protestáas egyháztörténelmi. — A magyar- 
országi protest. egyház története. Irta Farkas József. — - 
Bihari román irók. Irta Márki Sándor. Könyvismertetések, 
1.S.S]. 4r,l. 

Monori régi pecsét. ]>i70. 3~>S. 

Montecuccoli und die Legende von 8t. Gotthard. von W. Notte- 

bohm. Könyvismertetés. 1887. 456. 
Myskovszky Vittor. Jelentés a régészeti bizottság mfíködésérSl. 

/.-^.si. /,:i>íí«fi. 1^7. 

Nagy Aladár. A pristaldusok. í87fí. .VJ7. 

Nag7 Gyula. A magyar nemzetségekről. 1870. 534. tiS8. 

— Régi magyar községi pecséteink statistikája. 1871. 513. 

— Magyar onomasticon. Ili, A nevek osztályozása, 1873. 488. 

— A Lónyayak deregnyei levéltára XIV. és XV. századi okmá- 
nyairíl. 1^73. iH'j. 

— Régi magyal községi pecsétek. 1877. 173. — Mokcsay levéltár. Ufckon pohara. Krasznai magyarok. 18S0, 

— Anjoukori okmánytár. Könyvismertetés. 18S4. Jí4(). 

— A zsidók története Magyarországon. Irta : Kohu Sámuel. 
Könyvismertetés. 1884. 884. 

— Jelentés a Somosy-család okiratairól. 18^9. 777. 

Nagy Imre. Egy magyar emlékirat a XVI. századból. Marton- 
falvay Imre deáknak XVI. századi emlékirata, 1867. 47. 

— A kis-niartoni és keszthelyi levéltárakról. 18i;i^. 181. Sagy. 37 Nagy. Kagy Imre. Eszteiház; Ferencznek, Miklós uádov atyjának levele 

1597-b<)l. Jsfís. 5XÍ. 

A budai csonkatorony pecsété. IS'iS. tSíll. 

Nagy LajoaDak 1368-iki kiadványa Bolgárországból, li^fi'.). 

JJ.'7. 

Á Fertő régi áradásai. íSíl'.l. li'.io. 

jelentése és regeatái a saombathelyi levéltárakból s az Eger- 

váry. Chebi Pogány, Rumy, Szelestey és Vidos családok 

okmányairól. m70. fíJS. 

Gróf Nádasdy Ferencz két utasítása. 1S71 -02. 

A Lajtha mint határfolyam. lí^TÍ. 3G9. 44.9. 

Adalék a Bács és Bodrog vármegyei főispánokhoz. 167 J. 510- 

jelentése az ungi kisebb levéltárakról. lS71. fifí". 

Észrevételek a beregvármegyei főispánok névsorára. 1S71. 7 111. 

A Görgey-család Árpádkori okmányai. 1S~Í!. ^15 

Magyar onomasticon. II. Észrevételek Ca. P, umak czikkére. 

1S7:J. rUI. 

II. József császár és Katalin orosz czárnö. 187íi. 4.M. 

Hogyan jutott Thúry György Palotára. l&TS 4S0. 

Kőszegi magyar (csizmadia) czéh-pecsét 1629-b81. lf<7.2. fí4s. 

A markusfdvi bizottság jelentése, 1S73 (lüt'i. 

Petneházy-oklevelek. 1875. 378. 

Sopron múltja. 18SS. Hránd. W. 

1. Történeti réaz. (12. l.> — 2. A város birtokairól; Vandorf 
(31. I.), Hárka (33. 1.), Balf (S3. l), Megjee (34 l), Dág vagy 
Agendorf (34, 1-). Kóptáia (35- 1.). Klimpa (36. I.). Létiesfalva. 
(3fi. 1.1. — S. A Fertötavft tégenten (37. 1.); Törd vagy Tárd 
(39. 1.1. SeleKd, Bjkifalva ás Mártonháia (43. l), Vitéífölde {4'1. 
iJ, Keych (45. I,). Pósateiek (45. 1.), Urionv (46. l.i. Loblii 
t47. l.l 

— A lig^'ándi bizottság jelentése. 1883. kiráartd. 81. 
Nag7 Iván. A murányi Venuaról. 18fí7. UH. 

— Egy temesvármegyei alispánról (Maczedóniai II. Miklóa). 
18fí7. :í2>!. 

— Técsö vároa pecsété. 1807. 4:i2. 

— István^ munkája fordításairól. 18fíu. .'isi. 

— Velenczei kéziratokról. 18fíf). 409. 

— Hontvármegye Árpádkori birtokosairól. ISfíll. 3H0. 

— Helyi monographiák. 1870. 88. 

- Magyarok iskolázása kűlf51dön. 1870. 3r,4. 

— Magyarországi képzőművészek a legrégibb időktől 1850-ig. 
1874. :Jr, H4. 185. 285. 

A Sz. Albert képével ellátott községi pecsétekről. 1874. öli. 
Magyar köriratú régibb községi pecsétek. 1874. 13fí. 

1. Gyöngyöa-PüBpöki- 2. Szent-Gál. 3, Kösd. KagT Iván. Síremlékek. 1874. S5H. 494. 

Andr&asy 1. Péter epitaphiuma. (353. 1.) — Lordi T&dé egri 
kanODok epitaphiuma. (354. 1.) — Rhádey Ferencz opitaphiuma . 
(355. 1.) — Chiemi Dorottya epitaphiuma. (35Ö. 1.) — Gr. ErdÖdy 
Tamás epitaphiuma, |494. 1.) — FrangepÉin OyUrgj epitaphiuma, 
(495. 1.) — Prépostváry Bálint epitaphiuma. (496. i.) — Prépostváry 
Zsigmond epitaphiuma, (497. 1.) 

— Bezzegh György és veje. 1874. :i(i(). 

— Bibarvármegye főiapánjairó], 1874. 7ÍH',, 

— Tér András menedéklevele keltéről. 1874 (i'>4. 

— A neczpáli levéltár iamertetése történelmi tekintetben. 
187á. :^;.'r!. 

— Egykorú emlékirat Tököly Imréről. 1876 G55. 

— megnyitó beszéde a rozsnyói 1876. aug. 28-áu tartott zár- 
ülésen. lS7i;. ídránil. -W. 

— Beniczky Márton alnádor. J8H4. 524. 

Nagy János, Várfalvi. Székely Mózes. 18GU. Öiífí. fí4'>. 710. 
Kaplók, XVÍI. századi ismeretlen — . 1, Mikó Miklós naplója. 

2. Almásy István naplója. J8G8 378, 
Ifémethy L^os. Az 1686. évi visszafoglalás után Budán maradt 

törökök. 1H77 l.^s. 
~ Adatok Tüzes Gáborról, im.9. 415. 

— A tábori lelkészek Budavár bevételénél 1686-ban. im4. :-!4fí. 

— Ki volt Gjul Baba ? 18H4. )>08. 

— Szirmay Endre önéletirata 1656—1706. Issr,. 414. 

— Budavár 1686-ban történt visszafoglalásának évfordulói az 
első ötven évben. h'^Sii. ö8. 

— Kik volíak elsők Budavárában az 1686. évi bevétel alkal- 
mával? 1-S8H. .-,71). 

) Bamocsaházy Endre. (581. 1.) 
l.) Petneházy Dániel, (586. i.) 

Syárádvfilgyi. Egy magyar ötvös szerződése a XYII. században. 

is7i; iu;4 

— Történelmi apróságok. lf^77. Í6X 
Nyáry Albert, háró. A héttorony. 18(;7. :-!ll. 

— Az esztergomi érsekség és egri püspökség számadási könyvei 
a XV— XVI. századból, imyr. :-i7^. 

— A modenai kir. levéltár magyar történelmi szempontból. 
1868. 244- 

— Beatrix királyné, II. Endre hitvese. Jf^i''8. 6'.):->. 

— A turini kir. levéltár magyar történelmi szempontból. 18tíU- 
23.^. 2!)4. 

— PoBthumus István, az utolsó Arpád-király atyja. 1n6!). H78. 

— Czfmertani figyelmeztetés. (A m. állam czímerét illetőleg.) 
1S70 61. r 


^áry Albert, báró. Bolognai magyar tanulók a XIII. században. 

A modenai Hyppolit-codexek. 1R70 375 r.fíl., 1»73. 2S7, 

rhV,.. 1H74 1. 7H 

Olaaz levél- és könyvtárakról. 1»~L HHO. 

Hóhérszerz8dés a XVII. századból. 11^73 4H1. 

Ismét három régi magyar községi pecsét. J>^7:i. 5(i4. 

hsak. (.564. 1.) — Eszteigomi keresztény rabok. (■'J65. L) — 
Súly (865. 1.) 

Asztali rendtartás egy kuruczvilági főúr udvarában. }S7S. 445. 
Ujabb községi pecsétek. }H7:i. 
Czegléd. Mogyi " ••-'■'■ 
Virág- Pereg. Máké 

Váczi rabközség pecsété. 1659. is74. 5ari 

Magyarországi képirók a XV. és XVI. századból. If<75. i:í4. 

Régi magyar pecsét. lS7'i. 6'.j;l. 

N. -körösi asBlid-caéh peusélje. 1659. 

Magyar családélet és háztartás. Irta b. Radváuszky Béla. 

Könyvismertetés. Jh7.''. 4:í^<. 
fcáry Albert, Báró — . nekrológja. l»f<i>. »fi. 
géxj Jen6, báró. Az ó-básti pogányvár. I'S7S. ;t7. 

tdesealchi Arthur, hr/. flersei Pettliö Sára ingóságainak jegy- 
zéke. 1.580-bóí. is7:! (;:■!. 

Gr. Draskovich Jobanna-Mária gr. Erdödy Miklósné női 
hozománya. 1652-b31. ]»7H. H5:J. 

Két főrangú magyar érraész (Draakovicb Miklós és tíáapár) 
a XVn. században. 7h7.V. ■■»"«. 

Istvánffy Miklós alnádor levele gr. Draskovicb .Jánoshoz. 
Komáromból 160C. május 25-röl. 1^74. r-s. 
üeTélgyQjteméQyeink, Legújabb -. és az oklevelek publicatiöja. 
— Anjoukori okmánytár. I. köt. — A gr. Zicby-család 
okmánytára. IV. köt. Könyvismertetés. VW.'í. .■'y.-í. .^,2'l. 
fcoUosányi László. Jelentés a kismartoni levéltárról. l^HH. 
Jciránd. 7:J. 
Opitz történeti müvéről, J<s7:i. 44'>. 

Orbán Baláas. A Lábatblan-család síremléke I400-bó]. Jkhíi. 4ílS. 
— Tövis éa környéke. íwi HO'.i. 
tvay Tivadar jelentése a beszterczebányai városi levéltárról. 
' ■~-. Jir,. 
Feliratos új adat 
J»7:>. 1!I4. 

A Szörényi bánság éa Szörényvármegye története. Irta Pesty 
" ■ 3S. Könyvismertetés. ]S7». t!4ii. 7HH. S4}., J!^7.'). lfl.S. régi Tihiscum helyfekvéaére nézve. Ortvay. 40 Ortvay Tivadar. A magyar birodalom 888-tól 1849-ig. Iskolai 
fali abrosz. Tervezte Helmár Ágost. Ismertetés. /W7.''. 76i>. 

— Az eltíínt régi várniegjét. Irta Pesty Frigyes. Könyv- 
ismertetés. J'SWi. :í44. 

— A magyarországi várispánságot története. Irta Pesty Frigyes^ 
Könyvismertetés. 18H2. Hlil. 

— Magyarország vizei múltjának és vizépitkezéaének történelme 
a magyarok beköltözéséig. Irta Fekete Zsigmond. Könyv- 
ismertetés. ISK-i. JáC. 

— Észrevételek Tagányi bírálatára. 18>^S. 2S7. 

— Végszö Fekete Zsigmond úrhoz. IHHH. 303. 

— Levelek a lengyeli őskori telepről. Irta "Wosinslcy Mór- 
Könyvismertetés, JSSI). ü3'.l. 

— A dunai hajóhadak története. Irta Szentkláray Jenő. Könyv- 
ismertetés. WS'í. :-i4'.l. 

Óvári Kelemen és Kolosvári Sándor. Észrevételek Jakab Elek. 
urnák, ,A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyöj- 
teményei" c, munkáról irt bírálatára. J8SS. SÜS. 

Ováry Lipót. A uyitrai központi bizottság jelentése. JH7ö. Sl'J. 

A b. JesMnái-féle levéltár. (519. 1.) — A Simonyi-cBalid 
okiratui. (522. 1.) — A nyitrai káptalani levéltár. (523. 1.) — 
A nyitramegyei levéltár. (524. i.) 

— Kutatások a nápolyi Farnese levéltárban. lt^77. 1. 

— A nápolyi Anjou-korszak történelmi kútfői. 1^77. 440. 

— Nápolyi Anjoukori kutatások. i:^7!K :í07. 

1. Nagy Lajos nápolyi hadjárata. (207. l.'i — 2. Durazzdi 
Károly. (212. l.| — 3. Durazzúi, máskép Nápolyi Lásilú. (218. 1.)- 

— La storia di Venezia. Irta Molmenti P. G, Könyvismertetés.. 

— Otranto fölszabadításának 400-dik évfordulója. ISHJ. 49.-S. 

— Jelentés olaszországi kutatásaimról. ]k>^4. ^i04. 

— Hazai állapotaink a mohácsi vész elŐtt. 186á. SHö. 482. 
- Báró Nyáry Albert emlékezete. I88fí. 4!)0. 

— Lipót király és az olasz díplomaczia. 188!t. Ü73. 

— A modenai és mantuai levéltári kutatásokról. 1889 H03. 

Mátyás király találkozása Ulászlóval Iglóban. |393. l) — 
k% eerí vadászatok a XVI. század elejéa. (398. L) 

— A nápolyi Anjoui regesta-könyvekről. H^'.ii). ]4:í. 

— II. Ulászló és Beatrix házassága, imo. 7<;i. 
ÖtvÖBmfi-kiállitás, A történeti — , megnyitása. im4. 21!.',. 

P. Knauz Nándor. Monmnenta ecclesiae Strigoniensis. Könyv- 
ismertetés. J874. áC/.s' 

P. E- A m. kir. orsz^os levéltár diplomatikai osztályában őrzött 
pecsétek mutatója. Könyvismertetés. 7n.s'.'>. .'142. ^ Falissy élete és művei. Irta Farkasliázi Fischer Jenő. Könyvis- 
mertetés. J8SU. JUJ. 

Palotás MLklös, Eör-Darmai. Boldog ünnepek kívánása a régi 
magyaroknál. JS7J. :-I'j7. 

— Adalék a Wesselényiek lengyelországi birtoklásához. J872.34lj. 
Paaler Gyula, Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplo- 

matiai iratai. Közreboesá^ák Franki Vilmos és Ráth Károly. 
Könyvismertetés. JSfív. 7i^. 

— Báthory Gábor fejedelem története, irta Szilágyi Sándor. 
Könyvismei-tetés. J8II7. 79. 

— Zrínyi Péter. Életrajz. J»G7. SH. :í:sj. 

— A magyar honvédelem története. Irta Horváth Mihály, 
Könyvismertetés. lí^l}7. :>0l!. 

— Székesi gr. Bercsényi Miklós levelei b. Károlyi Sándorhoz. 
Közli Thaly Kálmán. Könyvismertetés. 18H7. 40S 

— Benkö .Tózsef élete és munkái, irta gr. Mikó Imre. Könyv- 
ismertetés. Jt'«iS. ■J4. 

— A Eákóczyak kora Erdélyben. Irta Szilágyi Sándor. Könyv- 
ismertetés, IWf^. 254. 

— Magyarország 1661-ben. (Csillag űyula velenezei okmány- 
gyűjteményére válasz.) J8fiK :*74. 

— Pázmány Péter és kora. Irta Frank! Vilmos. Könyvismer- 
tetés, ims. 433. 

— A gr. Ráday László által kiadott emlékirat szerzője nem. 
Ráday Pál. hanem valószínűleg Zrínyi. /-'^íiy. 'if<4. 

— A bujdosók támadása 1672-ben. J8i:i). }. h.',. Jim. 

— ■ Késmárki Thököly Imre és némely főbb híveinek naplói és 
emlékezetes irásai. Közli Thaly Kálmán. Könyvismertetés. Buda-Pest és környékének helyrajzi története, irta Rupp 
Jakab. Könyvismertetés. Ji^flli. .'Jfiíi, 

Zrínyi Bona életrajza. Irta Horváth Mihály. Könyvismerte- 
tés. J'Sil!>. :',!I7. 

Fflrst Wenzel Lobkowitz, sein Lében und Wirken. Von 
Adam Wolf. Könyvismertetés. J»70 44. 
Gyöngyösi István életéhez. }»70. J27. 
A nagy-szombati harcz. Hadtörténeti epizód. Irta Thaly 
Kálm£]. Könyvismertetés. J870. Mü. 
Adalék Zrínyi Péter életéhez. J'-^TO. 884. 
Újabb adalék Gyöngyösi István életéhez. J^70. 4ül. 
A római birodalom hanyatlásának és bukásának története,. 
irta Gibbon Edvárd. Könyvismertetés. JH70. 653. 
Kemény Zsigmond tanulmányai. Könyvismertetés. J87J. J3J^ Paoler Gyula. A HóravUág Erdélyben, irta Szilágyi FereiicKi 
KöDyviaraertetés, 1H71. U7'^. 

— jelentése a Szlamiczai Sándor-féle okmányokról. 1B7Í. 509. 

— A poeitivismus hatásáról a történetírásra. J«7Í, ^27. f\34. 

— BománÍBche Studien, von R. Koesler, Könyrismertetés. 
1S72 2fíO. 

— A lőcsei bizottság jelentése. 1H72. .%'J5. 

— Comte Ágost és a történelem. 1S7.H. 33r: 391. 4R3. 

— Acta coDJurationem báni Petri a Zrinio et com. Fr. Frangepani 
illustrantia, collegit Fr, BaÉky. Könyvismertetés. 1S7H. 684, 

— Az 1662. országgyűlés. Fabó Andrástól. Könyvismertetés. 
1W4. 307. 

— A beszterczebányai gyűlés. 1670. 1^74. -lü-V. 

— Történelmi naplók. 1663—1719. Könyvismertetés. is7r,. 365. 

— Hazánk évlapjai, irta Kerékgyártó Árpád. Könwismertetéa. 
7fl7,5. í>57. 

— Wesselényi Anna, özv. Caáky Istvánné életrajza, irta Deák 
Farkas. Könyvismertetés. l'^75. ilH'i. 

— A Békés vármegyei régészeti és művelődés-történelmi tár- 
sulat évkönyve. Szerk. Zsilinszky Mihály. Könyvismertetés. 
l»7ü. 735. 

— Egyetemes európai jogtörténet, irta Hajnik Imre. Könyv- 
ismertetés. J87<i. (17. 

— Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez. 
Közli Thaly Kálmán. Könyvismertetés. 1^7ii. 140. 

— Oláh Miklós, n. Lajos és Mária királyné titkára levelezése, 
Közli Ipolyi Arnold. Könyvismertetés. ls?fí. 31H. 

— Tanulmányok a renaissance és a reformatio korából. Irta 
Nisard Dezső. Könyvismertetés. 18711 405. 

— Vetera monumenta slavonim meridionalium históriám illust- 
rantia. Könyvismertetés. 1M7(:. 570. 

— A parliamenti kormányrendszer Angliában. Irta A. Todd. 
Könyvismertetés. lf<7fí. 74.1. 

— Gyurgye Brankovic, Despot der Serben, von Mtlan Dimitrí- 
jevits. Könyvismertetés. 1877. 70. 

— A magyarok megtelepedéséről. 1877. .V7^ 481. 

— A pannonhalmi apátság alapító oklevele, írta Fejérpataky 
László. Könyvismertetés. 1878. 7SS. 

— Szent-István és alkotmánya. J87H. 1. 101. 

— Vitéz János esztergomi érsek élete. Irta Fraknói Vilmos. 
Könyvismertetés. 1870. 43'>. 

— Lebedia, Etelköz, millenarium. 18m. 1. !>7. 

— Anonymus az erdélyi oláhokról. Irta Réthy László. Könyv- 
ismertetés. 1N80. 7I1H. J 43 Peaty. 

ier Gyula. A míveltség fejlődése Magyarországban 889 — 1849. 

Irta Kerékgyártó Árpád. Könyvismertetés. W81. 71. 

Adatok a megyei levéltárak ismeretéhez. ISHl. 403. 

Györmegje és város aayagi miveltség története. Irta Villányi 

SzanÍ9zlo. Könyvismertetés. ISHl. 70fí. 

Még egy szó a miUenariiun-ról. 1881. 747. 

Megye? várispánság? 188.^. 30:^. 

Találunk-e egyidÖben külön , polgári" és .katonai" ispánt? 

Der nationale Kampf gegen das nngarísche Staatsrecht, Von 
J. L. Pi£. Könyvismertetés. J-sn.v. (j.v. 
Anonymus külföldi vonatkozásai, 18H.t. 97. 
Ki volt Hartvic püspök. lHH:i. S03. 
Históriáé hungaricae fontes domeatici. Kecens. M. Florianus, 
Könyvismertetés. 1>^84. HUH. 
A Hartvic-Iegenda és pesti codexe. 1>^84. 7:-{'J. 
GeschicLte Oeaterreichs von A. Huber. Könyvismertetés. 
1880. 43U. 

Zur rumánisch-ungarischen Streitfrage. Von J. L. Pic. Könyv- 
ismertetés. 2»>*r>. 3fi!l. 

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, von 0. Lenz. 
Könyvismertetés. l'^8i!, 371. 

Qnellenbuch zur Geschiehte der österreich-ung. Monarchie. 
I. Thl. Könyvismertetés. ISSfí. G39. 
Szent Gellért, csanádi püspök élete és művei. Irta Kará- 
csonyi János. Könyvismertetés. Jfts,s'. fi7. 
Horvát-Dalmátország elfoglalásáról. 1091—1111. 18hk. 
197. :-i30. 

^ — A hunok és magyarok „fekete illetve fehér" elnevezésének 
megfejtése. Irta Fiaclier Károly Antal. Könyvismertetés. 
1888. :>Ti;. 

— Monumenta spectantia históriám slavorum meridionalium. 
Vol. 515. Könyvismertetés. 18'.I0. :i47. 

Taúr Iván. Jelentés a Niczky grófok ligvándi levéltáráról. I8s:-i. 
kiránd. 8:-i, 

— A ki9-czenki remete. ISKH. Hránd. JOJ. 

Póch Antal : A selmeczi bányavállalatok története. — Alsó-Ma- 
gyarország bányamívelésének története. Könyvismertetés, 
;^.s,-,. .':.-j4. 

Feosétnyonui, Régi — . Si^llum L'ehae literatorum de Jazberin, 
1SI!7. HJ4. 

PflBt vármegye levéltárából. It^iiU. 579. 

Pesty Frigyes. Magyarország vízhálózata a régi korban. 1SH7. 68. 

— Temesvár, mint kősziklán fekvő fellegvár. 1807. l'.iii. Pesty Frigyes. Szontagh Dániel emlékezete. J'ifiT. HSö. 

— A magyar nemzet mostohasága saját in^ iránt lSfíf<. JJ^ 

— Magvarországi helynevek. Jn'/n. }0;l 

' I, Buziáí. (109. 1.) II. Kerlés (111. l-l Hl. Szeben. au. l) 

— Martinuzzi bibornok és a reformatio Magyar- és Erdély- 
országban. Irta Schwicker János Henrik. Könyvismertetés. 
ivus. :í:,;i. 

— P. Kanitz. Serbien. Könyvismertetés. /■'í'ís. 4'.i4. 

— M. Moét de la Forte Maison : Les francs. leur or^n. et 
leur histoire, dans la Pannonié, la Mésie, la Tbrac* etc. 
Könyvismertetés, y^'-'s. í>t;j. 

— W. E- Hartpole Lecky : Geschichte dea Ursprungs und 
Einflusses der AnfklSrung in Európa. Könyrismert^tés. 
7.sv;,s. ->i;4. 

— A báni méltóság, irta Korbnly Imre. isi)$. i;4;i. 

— Hunn- mongol-magyar rokonság, /^'fi,''. 67. 

— Liimpertzaza és a munkácsi uradalom, isio. J^!. 

— Magyarország történeti térképeinek némely kellékeiről. 1S70. 

— Haan Lajos : Békés vármegye hajdana. Könyvismertetés. 
1S7Ú. í'!ö 

— Baranyai főispánok. Í^TO 4HS. 

— Cjabb adalék a , Baranyai fSispánokboz.' JWÖ. .5ft'6. 

— Leonh. Böhm : Monographie der Militár-CommuniUt Weiss- 
kircben. Könyvismertetés, ISTI. 70J. 

— Történelmi adattár Csanád- egybázmegye hajdana s jelené- 
hez. Könyvismertetés. If^TJ. TOii. 

— A Kállay-család levéltára. /^/~'. :i><7, 

— A lőcsei bizottság jelentése, l!^:i. Öl>^. 

— Horom vármegye. J>i74. 17. 

— Levéltári hulladékok. ;n7,V. 645., Is74. 1H3. Í17. -^M. 4^0. Siepesváim^yei alispánok. (1873. 616 ^ — AradvármeKjei 
alispánok. (1873. 647.1 — Beregvármegjei ftlii>pánok. <1873. ^.) 
— Sz&bolc«vánnegyei alispánok. (1874, 132.i — Torontál. GOmör. 
Tescpréin és Uodrogvánueg^ei alispánok. tl874. 217.) — Zaránd- 
vánueg;ei aliapánok. (1874. '%7 ) — Zeraplénvánuegyei (Lliapánok- 
il874. 288.1 — Syitr»T4i-megyeÍ aüspánot. (1IÍT4, 2S8. 420.1 — 
Treiiu«énv&rmeg}-ei alispánok. (1874 422.1 — Nándorfehérvári 
pOspfikCk |ltJ74. 5S0.) — ZóljomTármegyei alispánok- (1874. 
579.) — Zalavármegyeí alispánok. (1874. il7.i 

Magyar fejedelmi (János herceg) levél a XV. századböL 

is7:i 71i;. 

jelentése a Zólyom-megyei és uradalmi levéltárakról. 1S75. 7.?. 

Náodor-febérvári, szrebemiki. jajczai bánok és barsi alispánok. 

167.5, l.HJ. - ^ Pesty Frigyes. Gömönármegyei alispánok. lK7ri. .-145. 

— A niacsói bánok. JS7ü. :i/!J 4ól. 

— Zölyomviirmegjei alispánok. JH7-'i. 4Jil. 

— Bukáea Tamás nemzetsége. !f<7.'>. 4!)H. 

— Magyar helynevek. l'^TTi. fíCiO. 

Biilkes*. Mebádia. Miháld. 

— Az iteböi prépostság. 1H7:). i!7!t. 

— őstörténeti szokások a magyaroknál és más nemzeteknél. 
1871! SH. 

— Egy XVI. századi, magyar történetire. 187(i U:>. 

— Vanicsek Ferencz: Specialgeachichte der MUitargrenae, 
Könyvismertetés. }H7(l. 144. 

— A bakonyi erdö-ispánság. lH7<i. 2'.iii. 

— (J. J. Jirecefc. Geschichte der Bulgaren. Könyvismertetés. 
3H7r,. 40'J 51;:.'. 

— Míveltaégi állapotok Temesváron a XVlli. században. }!^77. 4!). 

— Vitéz János emberismerete. 187íi. lilH. 

— Schwicker J. H. Politische Geschichte der Serben in Ungam. 
Könyvismertetés. iHfiO. ir,H. :é:-i4. 

— Jelentés a sárosmegyei levéltárakról. ÍHHl. Jciránd. ^i*. 

— Die Kroaten im Königreiche Kroatien und Slavonien. Irta 
Staré József- Könyvismertetés. ISfíM. 4!)!). 

— Fiume közjogi helyzete. J883. fidS. 

— Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Szerk. Knauz Nándor. 
Könyíismertetés. Jn.'^^. 854. 

— Az úgynevezett Temeai Bánság. JííníA w;.V 

— Szentkláray Jenő : Száz év Dél-Magyarország ujabb törté- 
netéből. Könyvismertetés. IH'JO. :VS1. 42li. 

— és Frar^kl Vilmos A vármegyék történeti monographiájának 
tervrajza. 187^. 412 

Pesty Frigyes nekrológja. ISS'J. mi. 

Fetelei letváa. A maros-vásárhelyi czéhek házi szokásairól. 

JS7S. !I4. 
Fetró József. Jelentés az osztiopataki bizottság mííködésérÖl. 

l.'^sl, Jciránd. ÍM. 
Petrovay György. Fegyvernek város magyar kOriratú pecsétje 

1514. jmo. Ii!i4. 

— A Köpösdi gróf Tolvay-család. 1880. SUrj. 

— A zárni és ohati apátságok. Irta Balássy Ferencz. Könyv- 
ismertetés. 188}. 704 

Fettkó Béla. Nagy férfiak toborzása Magyarországon I. Frigyes 
Vilmos porosz király számára 1732— 1735-ben. 188:i. fíÖ'J. 
~ Kemény János komornyiksága. 18S7. ^1. 
- A Miske-család levelesládájából. /^Hs í;ó'«. Pettkó Béla. Ohsz emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásárólr 

jsno. n-i 

— Egy magyar verg 1670-ből. lü^O. 433. 

Petz (jpfleoíi: A magyar hiinmonda. Könyvismertetés. ISSt!. 78. 
Pfeififer Antal: A kegyes tanitó-rendiek treiicséni társliásának 

tOrti?nete. Könyviamertetéa. lf<HO, 7'.i. 
Pfeiffer Antal. A vágeölgyi miizeum. ]HSO. sor,. 
Pius, IX., pápaaága. Irta Füssy Tamás. Könyriamertetéa. 1&79. 77. 
Podhradczty Jóasef. Az , áldomás" története. 18tí8. :-i3'J. 
~ Péter magyar király csakugyan III. ürseolus Péter Ottó 
velenczei dogé fia volt. iw;/. 341 

— 11. Kndre királynak 1222-ik évi aranybullája. Jsfí'.i. HHö. 

— Magyarország czímerének eredete. 1S70. :tí':. 
Podhradczky József Dekrólogja. J.s70. 37 J. 
Pogány sírok Székelyföldön. 1MU7. .y,?.?'. 

Pór Antal. A váradi káptalan legrégibb statútumai. Közrebocsátja 
Bunyitay Vincze. Könyvismertetés. 1886. 733. 

— Der polniseh-nngarische Streit um G-alizien und Lodomerien. 
Von .T. Matijow. 1S87 4r,'.}. 

— Die StatutfiD der Juristen-Ünlversitat Bologna, vom J^ 
1317—1347. Könyvismertetés. 18H7. HUJ. 

— II. Miklós. 1308 — 1336. gySri püspök, mely nemzetségből 
valií volt? 38S7. S36. 

- Ipolyi Arnold, a magyar tört. társulat elrtökének emlékezete. 

ISHS. J 

— A német-ujvári grófok elnevezése. 1888. 353. 

— Der sogenannte Feldaltar Karls des Kühnen von Burgund. 
Von Jákob Stammler. Könyvismertetés. 1888. 6r,r>. 

— Köcski Sándor. 1888. 784. 

— Magyar történelmi emlékek. Kiadja Kubinyi Perencz. II. köt. 
Könyvismertetés. 188!>. UH. 

— Diplomatarium Ráczkeviense. Kiadja Magdics István. 1889. 67. 

— A Zichi és Vásonkefíi gróf Zichy-cealád idősb ágának okmány- 
tára. Könyvismertetés. ISS!/. Inii. 

— Kálmán, gyÖri püspök. (1317—1375.) 1889. 36'J. 

— Boris und Eotislav. Beitrag zur Geschichte der ruseiscli- 
polnisch-ungarischen Beziehungen. Von Dr. Moriz Wertner. 
Könyvismertetés. 1889. 546. 

— A római Szent-Lélek társulat anyakönyve. Könyvismertetés. 
J889. 688. (718.) 

— Pannónia Őskeresztény emléke. Irta Gyárfás István. Könyv- 
ismertetés. 1889. 730. 

— Mahrens allgemeine Geschiclite. Bd. H. Von Dr. B. Dudik. 
Könyvismertetés. 1889. 793. 47 I L Pór Antal. Sopronvánnegje története. Snerkeazti Nagy Imre. 
Köny-íismertetéa. If^SH. 794. 

— Lipóczi és Nekczei Demeter és Sándor. JS'.'Jö. :J0. 

— A tarthauziak MagyarországbaD. Irta Dedek Cr. Lajoa. 
Könyvismertetés. Jf^OO. lf!2. 

— Bogár István és Bogárlia Márton. Képek a XIV. századból. 
ISUO :~'17. 

— Zalayármegye története. Szerk, Nagy Tmre, Véghely Dezaíí 
és Nagy Gyuia. II. köt. Könyvismertetés. JH90. fíG3. 

— Okmányok a Kellemesi Melezer lisalád levéltárából. Könyv- 
ismertetés. IS'JO. Utiii. 

— Dr. Georg Erler. Dietricli v. Nieheim. Der Liber eancella- 
riae apostolicae v. J. 1380, — ^ Theodorici de Nyem, de 
scismate libri trés. Könyvismertetések. 1890. 740. 

Ptüszky Ágost. A faluközösség eredete. Irta Lánczy Gyula,. 

Könyvismertetés. luSl. ^4:i. 
Polszky FerencK elnöki megnyitó beszéde a Segeevártt 1879. 

ang. 30. tartott zárülésen. 1879 kiránd. lli>. 

— A magyar történelem korszakai. 1881. Jdránd. 1. 

— Életem és korom. Könyvismertetés. 1880. 7B. 

— II. .lézsef kora hazánkban. Irta Marczali Henrit. Könyv- 
ismertetés. ÍSSU. W.V. 

— elnöki megnyitó beszéde. ]88ri. Congress. irom. :i:-i. 
PnlsKky Károly. XVI. és XVII. századbeli magyar szövetdiszfté- 

sekröl. 1878. 400. 
Pn82ta8Bep és az évezredes ünnepély. Irta Göndöcs Benedek. 
Könyvismertetés. 188.1. 8íiü. 

Bácz Károly. A zarándi egyház története. Könyvismertetés. Ji'íSi.8ö. 
Badnay Perencz. Zayk Gál a Zichj-család líse volt-e ? 18":^. 574. 
Badvánszky Béla, báró. Még két magyar (Tokaj) köriratú pecsét. 
ISfíT. 4^.D. 

— A zokoli és kis-várdai Zokoly család. 18GS. 509. 

— jelentése a radványi levéltár egy részéről. 1875. 46. 

— Jelentés a bodoki levéltárról. 1875 700. 

— Eortani adalék. 1877. 5H9. 

— Magyar köriratú pecsétek a XIV. és XV. századból. 1880. 48:i. 

1. VáraoBi. 2. Túra. 3. Glarmati. 4. Fegyvernek. 5. Gergjen. 

— Lakadalmak a XVT. és SVU. században. 18S.1. ;íl7. 

— Foglalkozás. Időtöltés. Játék. XVI. és XVII. században. 1HR7. ifi,'). . XVI. Eadvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás ; 

XVII. században. Könyvismertetés. 1881. 73. 
BainisB Gyula. A czisztercziek a Rákóczi-korban. 1881. 155. R^JDer Gynla. A zny ó- váralj a-turóeii bizottság jelentése. 1875. Rákóciti bölcsője, WiV, 
Bákócsi György. IdŐsb - szflletési a Bocskairól szőLó RakoTssky tstrán. Adalékok a magyar ágyúk történetéhez. 

Ranke Lijiót nekrológja. h-<Kil. ;"i.i^. 

Rftth György. Arragoniai János. JSUO. 3:26. 414. 

Ráth Károly. Az alkudozások kezdete Bocskay Istvánnal az 1605. 

év uvaráu. isi:7. :117. 
Ráth Kárólv nekrológja. J'*''^'. -VJJ. 
Ráth Károly (^11.) elnöki megnyitó beszéde. L. : Budapest 

tönéuyliatós^a. 
Récsey Viitor. TökBlyi Kis-Eómában. l.'<S2. 144. 

— -Junsich Miklés két levele Kőszeg 1532. évi ostromáról. 

— Thiinó tívörgy nádor latin epigrammája. 1S69. 777. 
Ródey családréí. /lS'í.s. 141. 

Reg^esták a külföldi levéltárakból. Közli Marczali Hemik. Kduyr- 

Umertítés. /"v-^í 4i^. 
Rémségek Pécsett, a Mai^tsiigeteu és Bölcskén. -/•■>'>><. 4bQ. 
Reisner János jelentése a b. Palocsav család levéltárából. 

— Jelentés Sárosmegje ievéltáráról. /-<>•-/. Jtírflurf. ■'^''. 
Reoan. Marc-Am^le el la tin du monde antique. Könyvismertetés. 

Rérai Miklós élete. Irta Csaplár Benedek. Kön^Tismertetés. 

Rérést Imre. Sinay Miklós magyar tOrténetbdvár emlékezete. — A Bákóm-Botsn\'ai-ének Boi-^kayról s eg>' általános t9rté- 
nelmi napló tervezete. lf<72 i;»7. 

— Jelentés a baxánkra vonatkozó zOrichi kéziratok egy kis 
másolati tOi«dékérÖl. Íl"7.í. 57-:^. 

Révéss Imre nekrológja. IS->1. ..'74. 

RéTéss Kálmáa. A soproamegyei bizotts^ jelentése. 1S83. 
kiránd. tíO. 

— Tanolmánjok a magyír protestáns ^ház és irodalom tfir- 
ténetébÖL Irta KoTurt Jen5. Könyvismertetés. Jíí8o'. -ífiS. 49 Salamon. Révész Kálmán. I. Kováts Gyula: Felelet b. Eoszner Erwiii 
,Régi magyar házassági jog' ez. muukájára. — n. B. 
Eoszner Efwíd: Néhány szó ,Régi magyar házassági jog" 
iz. munkám védelmeiül. — III. Kováta líjula: B. Roszner 
Erwin válaszára. Könyvismertetés. Jkhs. ri7o. 

BeKsfi^ György. A vasmegyei régészeti-egylet évi jelentése. 
ism. S47. 

Biiédey Ferencz mármarosi főispán hitlevele 1648-bó]. ll^Tii. 17^ 

Riedl Frigyes. A Tisza régi neve, 1R81. őJ2. 

Bómer Flóris. A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi éksze 
rei. IWfí. !JÖ. 

— Czfmertani kérdés. Jfl)!!l. :i01 

— Az ősrégi agjagmfvesség viszonya a történelemhez. 7-^fití. 413. 

— Zsid pecsété a XVn. századból. 1S74. nn4. 

— Régi pecséteinkröl s különösen Dnigeth -Tános 1332-iki 
pecsétéről. lH7ü. Ö4. 

— A történeti érzék keltése a közönségnél, ünnepi menetek- 
színpadi előadások, nemzeti képek, történeti kiállítások és 
muzeumok által, lliS6. Congress. irom. 114. 

— Adalék a magyar ötvösség történetéhez. 1H77. :í.-J:í 407. 

— Ezüstmd'vek és drágaságok Összeírásai a XVI. századból. 

1H77. r,4ii. 

— A hazai ötvös-czéhek szabályai. 3. közlem. 1^77. 79'). 
Roszner Ervin, bárö Az egyházi vagy praedialis nemesek éa 

birtokuk. Irta Ozorai József. Könyvismertetés. JHsy, 7L 
Budnay Béla. Magyar levél 1552-ből. Szent-Pétery János Révay 

Ferencziiez. 4t^75. Hnl 
Bumánok eredetéhez, A — . ISSH. 477. S. P. Rad jugoslavenske akademije znaosti i umjetnosti, Könyv- 
ismertetós. 1H72. 181. 

Sacken, báró. Nyüt levél (.Savoyai Eugen hadjáratai" ez. mun- 
kája ügyében.) 1H.S2. GU'J. 

Salamon Ferenci. Pest város történetéből. 1875. ő:-):-). 

— A magyar hadi történethez a vezérek korában. 187 fi. 1. 
tí8li. 7);ö. 

1. Az irodalmi crítica követkeatetései. — 2. magyar csata- 
rend gOríJg fellogiis izerint, — 3. A magyar CBatarend elméleti 
magyarázata. — A magyar sereg egyes oaztályai a, feláUitásbaii. 
— 5. Következtetések a monarehikut saerveaetre. — 6. Combi- 
natiók a politikai éa t&raadalmi osztályokra aézre. — 7. Támadó 
Fegyverek. — 8. Védő fegyverek, fegyvernem és fölazereléa. — 
9. A magyar taktika. — 10. Egy-két ötkOzet magyarázata az. 
Árpádok koriibúi, 

— B. Kemény Zsigmond emlékezete. l/i7fí. íyij. Salamon Ferenes. Das Eriegawesen der Ungara, von H. Meynert. 

Könyvismertetés. 1H77. ti4. 

— Pótlét a magyar baditörténethez a vezérek korában. Külö- 
nösen a kútfők bővebb ismertetéséül. lí^77. 124, 

— Hol volt Attila föszállása? IBSl. 1. 

— A rómaisí^ elenyészte Pannoniában, s különösen Aquincum 
vidékén. 18»1. Ii4:-i. 

— Alső-Pannonia a góth és longobárd megszállás alatt. 1HR2. 1. 
-- Moeaburg ós megyéje. Kutfó tanulmány. 3883. 89. 

— A hunok és Pannónia 380— 440-ig. 1883. ~».S7;. 
Sándorfi. Történeti értekezések az iskolai programmokban. ^-''75. 

i:4J. 

— Kevision des ungarischem Ausgleiclies, von A. Prbr. v. 
Helfert. Könyvismertetés. 187f>. 7-Í7. 

— Telekessy Mibály kivégeztetésének történetéhez. 1876. 135. 
Sarkad története. Irta Márki Sándor. Könyvismertetée H. L.-tí!L 

lS7ti. 3!)(>. 
Schilling Lajos: A római királyság eltörlése. Könyvismertetés. 

l.^sn. 79. 
Schmidt Tilmos. Báthory Gábor és Bethlen Gábor viszonya a 

lengyel koronához. 1S87. 14. 07. 

— Az olmüezi városi levéltár magyar vonatkozású okiratai. 
i.S,s.v. :^07. 

Schönherr Qynta. A nagybányai bizottság jelentése. 1889. U- 

ránd. l'J)!. 
Schulez Ferenez. Vajda-Hunyad váráról. 1869. 439. 
Schulcz Ferenez nekrológja. 1870. 655. 
Schwicker J. H. Magyarország s a spanyol örökösödési háború. 

1S78. m9. 487. 

— Felelet Ballagi A. «r bírálatára. 1884. 275. 
Seminariom, Történeti — , felállítása egyetemünkön. 1884. 1611. 
Simonyi RrnŐ. András magyar királyfi sirja Nápolyban. 1868. 311. 
Smolka Szaniszló. „Fekete" Iván. 388.1. 1. 
Sólyom-Fekete Ferenez. A hunyadmegyei történelmi és régészeti 

társulat első két gyűlése. 1880. 861. 

— Jelentés Hunyadíármegye közlevéltárairól, családi leveles 
ládáiról s elszórt okmánykincseiről. 1887. YIII. 33. 

KeaáeSj család levéltáiu. (34. 1.) — Hadad község csaJádok 
levelei {36. 1,) — Buda család levelei (40. 1.) — Kisebb levéltárak. 
(41. 1) B. Bornemisjia Ti¥adu,r levéltára. (4.2. 1.) — Nemes 

levelek. (46. 1.) 

Stessel JÓKBef. A Héderváriak ősei Karinthiában. 1883. 57. 

— Az ó-budai egyetem történetéhez. 3883. 608. 

— Majád nevű helység Sopron-megyében. 1883. 366. 


Stessel Jóasef. Praknó múltja, issn. :i',i4. 
Strommer L^ob. Dangeau őrgróf magjai' voiiatkozíiaai. Könyv- 
ismertetée. 1^7'>. 477. 

>,8i]pala Perenez. XVI. századi magyar levél. (Wsaly Péter Koliáry 
Iniréliez.) l^JiK :Jf!r, 
. — jelentése a szombathelyi levéltárakról. 1m7ii. <!J5. 
— Zsigmond királynak a tiszmenei és vodiczai kolostorok 
■>^ részére adott négy oklevele. Jti7:i. 115. 

Snttner, tíustav Freihert: Die G-arelli. Könyvismertetés. IHHtí. 4éH. 
,, Sütő József. .Tesseni János magyar történettró életéhez. l>^7i. ■'íoi. 

IStáby Frigyes. Jakab angol király levele Thurzó György nádor- 
, hoz. i.srn. .5?(í. 

— Csáky Benedek végrendelete, magyar nyelven, 1490. évből. 
187.'l, r.4n. 
Sz. Segesvár. lH7r, r,7i>. 
fiz. K. A palóczokról. Irta: Pintér Sándor. Könyvismertetés. 
If^HÍI. íyW. 
Bz. P. A házadó a SVIII. században. íw«,s. :!7? í,tíO. 
Szabadka sz. kir. város története. Irta : Iványi István. I. rész. 

Könyvismertetés, li^fi'!. 7'jx. 
Szabó Oávid. Arczképek a franczia ujabbkor! társadalomból. Irta: 

Sainte-Beuve. Könyvismertetés. 1S8ÍK IfíS. 
'Szabó István. Anonymus Arpalice-je. í^,90. .1fí7. 
Szabó Károly. Huszár Gál életéről és nyomdájáról. IKH?. 146. 
Még néhány szó Huszár Gál életéről. lfif>7. 421. 
A Kendefiek a XIV. és XV. században. 1^r,». :>2. 
Igaz-e, hogy a kárpátalji felfSldet nem Árpád, hanem 
Szent-István foglalta el? I8f!8. .381. 47.'j. 
Thököly Imre hűtlenség! pere Erdélyben. 1685-beii. 18fí9 .209. 
Árpádkori regestái a vörösvári levéltárból. 1870. fíOö. 
jelentése könyvtár-búváriatairól. 1870. fílH., 1871. I!85., 
JH7.2. 088. 

,Az János király fiáról való szép cronica szerzőjéről (Tinódi 
Sebestyénről). 1871. 180. 

A homonna-sztárai bizottság jelentése. 1871. fí73. 
Magyar levél 1542-bSl, Lőcse város levéltárából. 1872. H47. 
A késmárki bizottság jelentése. 187.:.', fí7s. 
Komáromi Csipkés György magyar nyelven kiadott mun- 
káiról. ;h/.V. :i4r. 

jelentése a styavnyicskai bizottság mfíködéséröl. 1&75. H4. 
Az Andrássy család 1569-iki esiki adományleveléről. JS75. 

4m. 

Egy székely örökségi per 1535— 1538-ban. 187^. r.;i3. 
Egy adat Dózsa György életére. J87I!. Í8. Szabii Eárolf. Toldy Ferenez emiékezete. luTfí. 177. 

— SV. és SVI. századbeli magyar nyomtatványok, melyeknek 
egy példánya sem ismeretes. 1876. Melléklet a 6. fö- 
zetliez. 

— Balassa Bálint ismeretlen költeményei. in7n. HrániJ. '.14. 

— A székelyek seytha-hún eredetfísége és az ellenvélemények. 
Irta Nagy János. KiSnyvismertetés. íív-sía :-i:-ííi. 

— A „székely" nemzeti névrÖl. ISHO. 404. 

— A raagyarorazági székely telepekről. IS.^o. 4!il>. 

— A királyi regősökről. JnnJ. -'iő.^. 

— A kolozsvári magyar polgárok összeírása 1453-baD. l'íS2í^ 

— Magyar történelmi évkönyvek és naplók. Könyvismertetés. 
Jrts^J. 4'J);. 

— in. Endre fogsága 1292-ben. -7W4. »7. 

■ — Az 1290-diki ó-budai országgyűlés végzései. 1W4. Í7H. 

— Jelentés a vajda-hunyadi görög kath, egyház levéltáráról. 
1^H7. VIII. 4S. 

— Jelentés a nagy-eresei gróf Toldalagi család radnótfáji levél- 
táráról. 1SS7. rjll 71. 

— A zöld ág, mint a székely főtisztek jelvénye, iwj. Iíi3. 

— Báthori István erdélyi vajda és székely ispán bukása 1493- 
bau. i.-íW. 7(11. 

Szádeczky Ltgos. Adatok Eger ostromához 1552-ben, ISiiO. 4tf7. 

— ADlugosz ünnepély Krakóban 1880. máj. 18—21. isso. 613. 

— Lengyel-íílldi levéltárakról, magyar történelmi szempontból.. 
(Lem'berg. Przemysl, Tarnow, Krakó.) ImhI. .-siH. 4Ji>. 

— Jelentés a zboró-bártfai bizottság működéséről. J<%SJ. ki- 

ránd. J:U. 

Függelék : A zborói anyakönyvből. Ae alapitványos isteni 
azolf^latokat tartalmává tábla, nerezeteeebb adatai, A zborói 
inventáriumbűl. Ködi B u t y t a i Jóiaeí. 122. 

— A krakói akadémia kiadványairól. IMS^. 74. 

— Báthory István király titkos terve a magyar királyságot és 
erdélyi fejedelemséget illetőleg. J^sw,?. 4!)7. 

— A naptár-javítás történetéhez üOO-ados évfordulója alkalmá- 
ból, iss.-^. r.no. 

— Lengyel könyv a magyarokról. SmolkaSzaniszlótól. i.ss;.^ 674. 

— Harcz a levegőben. L. Adalékok. 

— Bátliori Zsigmondné. 1574—1621. iw.v, -,o. 12H. MG. 

— A fraknó-vári bizottság jelentése, H^HH. liránd. 76. 

— A magyar történelmi társulat soproni kirándulása 1883. 
aug. 22 - 27. iWN.V. hriind. •>.;. 

- — I. Lipót mátkájának bevonulása Bécsbe 1666. dec. 5-én,. 
J.SNÍ. 14.2. 


ládeczky Lajos. A házasságkötés Magyarországou egyházi és 
íolgári jog szerint. Irta Kováts Gyula, Könyvismertetés. 
i,s,Kíj. 444, 
Báthory István emlékirata a muszka ezárhoz 1581-beii, 

ISS4. :il2. 

Történeti értekezések iskolai értesitökbeD. 1H.S4. 717. SJ-J. 
Világ- és irodalomtörténeti értekezések iskolai értesítőkben. IS.' 171 Az erdélyi szász iskolák programmjai. ÍKfv,'). 1»(K 

A pápa békeközvetitése Báthory és az orosz ezár között-. 

A magyar történeti congi'essus naplója, 1885, Congress. 

Írom. IN]. 

Haller Gábor történetéhez, J.sní;. c,:^:-i. 

Báthoi7 István és egy magyarországi összeesküvés. J«W6". NöU, 

Dr. Zaírzewski Viocze mfíveirÖl. }SS7. H7j 

Jelentés a gréf Porgách caalád levéltáráról. (Alsó-Kemen- 

czén éa Csókányhan ) Jnst íifiO. 

Jíyiregjháza szab. kir. város története, Könvsismertetés. 

1SS7. í/ií.-J. 

A hunvadvármegvei kirándulás. INNT. VIII. HS. 

Dr. Rómer Flóris Ferencz. /««,v. .H:Vi. 

Jelentés a Sárköziíjlaki Pécby-levéltárrúl. ISSO. r^^2. 

Nagybánya régi iparáról és czéheiröl. lf*SU. liTH. 

A huszti bizottság jelentése. IKS'J. Mránd. lOtí. 

A (máramarosmegyei) kirándulás története. ínn.'í, Uránd. 139. 

Deák Perencz emlékezete. Könyvismertetés. l^^DO. 7s. 

Báthory Zsigmondné hitbére az 1619-iki erdélyi országgyűlés 

előtt. IKIHK :íS1. 

A péch-újfalusi Péoliy-levéltárról. mto. Jáfis. 
^ — A fogarasi nyilvános levéltárakról. í.'í;/". 7S'J. 
'Szaiay Ágoston. 1673-iki magyar körirata pecsét. 1K7J. 4:-l5. 

SKt.-Antal esatergomi érsek pecsétje. 
Szalay Ágoston nekrológja. 1^77. í.i.s, 
"fealay Imre. Szalay Ágoston régiaég-gyüjteményének ismertetése, 

■ köriratií pecsétek. l'^77. W^'. 

ViSrtes. BeregBz&azi Bzücs-czáh. FSldvári kovács- és bognár- 
CKéh. Vesaprémi mésaároB-caéb. Eaninsai varga-czéh. Pápai ia- 
kács'czéh, 
Blay József. Városaink nemzetiségi viszonyai a XIII. század- 
ban. IfiNO. .'íó'.v. 

Nápolyi László trónkövetelése és Veleni'ze. Jns:J. íí:17. fí43. 
751. HHfí. I Szalay József. Frédéric n. et Maríe Theiese d'aprés des docu- 
nients nouveaiis 1741—1742. par le duc de Broglie. Könw- 
ismertetés. JHHS. fiOO. 70^. 'SOí). 

— lUésházy István híltlenségi pöre. Irta: Károlyi Árpád- 
Könyvisniertetéa. Ii^fí3. «7N. 

— A Sopron Tárosi bizottság jelentése, luss, kiránd. -i-V. 

— Die Deutschen in TJngam und Siebeobűrgen. Von J. E- 
Schwicker. Könyvismertetés JHMé. 74. 

— Az 1 683-iki hadviselés és irodalma. JW-S4. Ö61. GéH. 750. 8Si7. 

— Elfeledett magyar király. (IV. Ferdinánd), imfí. 161. 
Saalay László. Klement János Mihály. II. Rákóczi Ferencz kö- 
vete Berlinben. Hágában, Londonban. 1^70. 1. 7.H, 

Szász Károly. A történeti congressus II. osztályának ülését meg- 

nyitó beszéd, issö. Congress. irom. WH. 
Szathmáry Károly, P. A nagy-enyedi főiskola kültörténete 1662- 

tÖl 1704-ig. 1S67. 177. 

— I. Bánfly György halála. B. Wesselényi látván naplója után. 

Széchenyi István, Gróf — . Irta Kerékgyártó Árpád. Könyvis- 
mertetés. WN.-;. f<!)i. 

Szécsen Antal, gróf. Veresmarti Mihály megtérése histöri^a. 
Irta Ipolyi Arnold. Könyvismertetés, i^s?/. 75!^. 

— Gróf Esterházy Bálint emlékirataiból. ís7~. hiránd. 50. 

— jelentése a Bay Ilona által kitűzött pályakérdésre beérkezett 
pályamtívekröl. l^H:^. :í6.'>. 

— Emlékbeszéd Budavár visszafoglalása évfordulójának alkal- 
mából. L. : Budapest törvényhatósága. 

— Az erdélyi történet és történetírás jelentősége. 1hh7. VIII. 1. 

— megnyitó beszéde az lö90. jap. 26-án tartott közgvülésen- 
IVW. ')7. 

Székely Sándor. Boszorkányper 1715-hen. ./W;.'). fí7. 

— Adalék Máriiiaros-Sziget városának statútumaihoz. 1870. if69. 
Saóll Farkas, ujabb községi pecsétek. .I'i7^í. 421. 

MeüŰberénj. Síeghalom. Tápé. Körös. MaroBközi si. társaság. 

— Ráolvasás és titokó'rzés. 1í^7:í. 7:i. 

— Mégegyszer Ráday Pál sírirata. 1H73. 290. 

— Csongrád vármegye főispánjai. 187,^. 553. 

— Egy SVI. századi codei históriás énekei. iWJ. 580. 663.. 
SzéU Farkas : A nagybesenyöi Bessenyey-család története. Könyy- 

ismertetés. 1890. H13. 
Szemere Attila. A nemzetgazdaság történetéhez hazánkban n mólt 
században. 1885. :-i85. 46!l. 


55 SsLÜády. Ssendrei János. A telepítési kérdésről, tekintettel a kivándorlásra, 
bukovinai véreink visszatelepítése atb. ívta Brkövy Adolf. 
Könyvismertetés. JW3. 467. 
^t_— Megyei élet. adózási és árvizviszonyok Borsodmegyében a 
^fe XVI. és SVII. században. lf<SH. 804. Hi:7. 
^ — Geschichte der kön. Freiatadt Wersetz. Von Félix Mlleker. 
^" Könyvismertetés. It^Hti. ^;J. 

- Egy megbukott gÖrÖg boltos a 14. században. ISHH. 5.Í.V. 
— A Kapiak családi levéltára, l^mi. :-',H7. 
Szentimrei Márton : Szent Benedek élete és hatása és a szerze- 

ttesi intézmény jelentSsége. Könyvismertetés. JhWI. 4:sö. 
entkláray Jenő. A margonyai bizottság jelentése a csemeki 
és íarkeíii Dessewtfy-család levéltáráról. JW/, hiránd. 104. 
- Les colonies Lorraines et Alsaciennes en Hongrie, par 
L, Hecht. Könyvismertetés. 188^. :-l33. 
- A karlóczai patriarchális és a fniska-górai monostori szerb 
levéltárak. J88,H. 144. HHíl. 
- Száz év egy hazai főiskola (pozsonyi akadémia) életéből. 
Könyvismertetés. 1884. 8'M. 
- Száz politikai levél Horvátországból, Irta Pesty Frigyes. 
Könyvismertetés. 188ri. T'i'.l. 
Szepesvámegye a mohácsi vész előtt. Irta Hradszky József. 

Könyvismertetés. 1889, 7.H. 
Szerdahelyi Miliály- A Báthory-Kendy-féle összeesküvés Báthory 
Zsigmond ellen. (Költemény.) Közli Thaly Kálmán. JWJ, 257, 
Szerémi. Ismét ürvölg^yi rézesészék. 1^74. 35!i. 

Gr. Forgách Ferenez széesényi főkapitány temetésére hivo- 
gató-levél, 1648. 1875. 63. 

Gr. Forgáeh Miklós kassai főkapitány temetésének rendi. 
1636. 1875. 276. 

Bosnyák Tamás és Fánchy Gáspár és György temetési 
szertartásai. 1634. és 1642. 1875. 414. 
Thurzó György nádor temetése. 1876. 425. 
Adalék a „Zrínyiek Csehországban' czimfí közleményhez. 
3877. 451. 

Trakostyáu vára a XVI. század végén és egy adat Zrínyi a 
költs életéhez. (1592—1651.) 1879. 528. 608. 
tagetváx 1555-ki védelmének történetéhez. 1876. 255. 
tzilády Áron. Megjegyzések Krizko Pál ,Egy magyar versecske" 
ez. közleményére. 1876. 330. 
Cantio Petri Berízló 1515. 1879. 336. 
1— A báró Eudics-eodex. 1881. 397. 
|— Három hegedűs ének. 1882. 29. Ssilády Áron. Észrevételek Károlyi Árpád ,1. Balassa Báliot 

életéből' ez. kilzleményéhea, 1882. 845. 
Sírilágyi latTán. Hur krónikája. 1K8J. 6611. 

— Mármarosmegye általános történelméből, (A XII. és XIIL 
század.) IHS'.K hirúnd. 10. 

Szilágyi Sándor. Bethlen Gábor levele Alvinczy Péter kassai 
ref. paphoz. 18/18. 3~'7. 

— Magyar nyelvemlékek. 187.2. 477. 

— n. Kákóezy Gyöi^ fejedelem összeköttetése gr. Nádaady 
Ferenczczel. 1874. 441. 

— Gúnyirat Bethlen Gábor idejéből. 187rj. .^8:2. 

— Vor zweihuniiert Jahren, BUder aus d. Kronstádter Lebeo. 
Von E. V. Trauschenfels, Könyvismertetés. 1875. 55!i. 

— Die Besitzergreifnng Siebenbürgeiia durch die das Land 
jetzt bewohnenden Nationen. Von Fr. Maurer. Könvvismer- 
tetés. 1875. r.:v.L 

— Az Izgák-caalád levéltárából. 187:>. /ir,rl. 

— Salamon Ferentsz kisebb történeti dolgozatai. Könyvismer- 
tetés. 1875. 7^11. 

— Az erdélyi alkotmány megalakulása a separatio kezdetén. 

is7i:. :-i(:. 

— A kalandosok történetéhez. 187ii. 87. 

— Siebenbűrgischer Volkskalender für das J. 1876. Könyvis- 
mertetés. 1870. 2ÍÍ7. 

— L'invasion des mongois en Hongrie dans les années 1241. 
et 1242. Par M. E. Sayous. Könyvismertetés. 1876. ^34. 

— Schematismus historieus dioecesis Neosoliensis pro a. 1876. 
Könyvismertetés. 1876. ."/Zí. 

— Adatok az ipar- s kereskedelem történetéhez Rima-Szom- 
baton a XVI. és XVII. században. 1876. kiránd. 27. 

— A történelmi társulat 1876. aug. 22-28-dikÍ kirándulása 
Gömörmegyébe. 1876. Mránd. lOH. 

— A történelmi társulat 1877, aug. 23 — 30-iki kirándulása 
Pozsony városába éa a megyébe. 1&77. kirmd. Híi. 

— A litteraríum stallum. 187h. H7t>. 

— A magyar történelmi társulat 1878. aug. 27. — szept. 1-ei 

kirándulása Kassa városába éa Abaujmegyébe. 1878. ki- 
ránd. 141). 
~ ■■ Jelentés a gróf Teleki-család levéltárában tett kutatásokról. 
JS7!/. kiránd. lOG. 

— A magyar történelmi társulat 1879. aug. 23—30. kirándu- 
lása. 187!>. kiránd. 158. 

— Jelentés a gróf Teleki-család maros- vásárhelyi levéltáráról. 
1880. «,'í^. nlág^ Sándor. Az esztei^omi fSegyház kincstára 76 műtárgyának 

55 fényképe. Kiadta Daoki^ József. Ismertetés. J.'^.'^IJ. «.^5. 
Egy áUamférfi fiatalságából. 1881. 01. 
A boszorkányok történetéhez. J8fij. Ci'.IH. 
A XVI. században tartott magyar refonnatus zsinatok vég- 
zései. Kiadta Kiss Áron. Könyvismertetés, 1881. 781!. 
A magyar történelmi társulat sárosvármegyeí kirándulása. 
1881. kiránd. lio. 

A kassai levéltái" uj rendezése. 1882. 003. 
Absolon Dávid külföldi követségei 1677 -1680. közt. 1883. HU 
A magyar történetírás szabadsága. 18SS. 8(!. 
Barátosi Mircse János nekrológja. 18í^s. 179. 
Die Freien von Saneck und ihre Cbronik als Grafen von 
Cilii. Von Dr. Pr. Krones. Könyvismertetés. 188:-!. 8H2. 
Jelentés a kismartoni levéltárról. 1883. Mránd. C,7, 
A bunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évkönyve. 
II- köt. Könyvismertetés. 1884. OlÜ. 
Bethlen Gábor igúságáhól. 188r,. V.k. 
Az országos történeti congressus munkateiTe. 18S',. 371. 
Dr. Szalay Jézsef. innr,. 4nii. 

Waldstein wahrend seines ersten Generalats. Von A. Gindely. 
Könyvismertetés. ]'^8r,. €3:2. 
Eákóczy Zsigmond és Kemény János. 1S8I>. 72IK 
Egy titkos levél történetéhez. 18H7. U7U. 

Bethlen Gáhor levele Balassi Feienczhez Vácz feladása ügyében. 
Jelentés a marosnémeti levéltáiTŐlj 18^7. VIII. úit. 

Tresztia. tb'i. I,) — A Snlyok család levéltára. (55. 1.) — A 
Gjalafj család leveleiból. (61. 1.) — A Pécbycsalád levéltára. 
(65. 1.) — A ceUeristftk (66. 1.) 
Kemény Gábor báró nekrológja. ÍHSH. 8f!5. 
Szabó Károly. ISnO. t!77. 
isyei József. Történeti repertórium, összeállítva a hazai hir- 
lapokból. 181^4. 181). 288. 378. 465. 551. 636. 731. 822. 
,, 18tirj. 93. ItíH. 284. 371). 4fíH. 544. 627. 697. 766., 
1886. 98. 202. 285. 380. 447. 556. 654. 849. 935., 1887. 
91. 184. 381. 482. 584. 680. 770. 868., 1888. 87. 386. 
Ha3. 475. 583. 681. 775., 188'J. 8fí. 368. 446. 664., 
18<J0. 284. 

ifj. A magyar történetirodalom 1711—1772. között. 1876. 
396. 

, Az alsófehérvármegyei történelmi, régészeti és természettudo- 
mányi egylet második évkönyve. Könyvismertetés. If^üO. sí. 
Bagányi Károly. Nyitramegje német telepeinek eredete. 18sO. i;í. Tagányi Károly. Thurzó Szaniszló háztartásáról. IHW. 751. 

— Valami a .comes' szóról. IsSl. 51(1. 

— Beregv ár megye monograpiiiája. Irta Lehoczkj Tiyadivr. 
Jwü. lOfí. 

— Szolgagyőr. lss<!. HlJi. :-iSH. 

— Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a Xlll. század 
végéig, mm. Ifí'J. 

— Válaaz (Ortvay Tivadar észrevételeire). 18S:-1. :ÍU3. 

~ Styl éa történelem. Jegyzetek az ötvöamükiáUitásról. 
1SK4. 4m. 

— Salamon Ferencz: Budapest története. II, köt. Könyvismer- 
tetés. m>^7. m. 

-~ A ,milieu* a történelemben. Katzel Prigyes: A föld éa az 
ember. Könyvismertetés. íS'n,9. i>r>'.i. 

— Hunyadiak kora Magyarországon. VI. Magyarország törté- 
neti földrajza a Hunyadiak korában. Irta Csánki Dezső. 
Könyvismertetés, mno. 4!)t>. 

Tamáskovics Jússef. Bertalan kigyója. Levél Thaly Eálmánhoz. 
issj. :'7T. 

Tanárky Gedeon nekrológja. 1SH7. i^ítj. 

Tardi György. Rákóczi Zsigmond győzedelme Szikszónál. (Köl- 
temény.) Közli Thaly Kálmán. 1871. 10-1. 

Tatárjárás történetéhez. A — . l/^s^. 4H1, 

Téglás Gábor. A vas törtéDete 1500-ig, Gesehichte des Eisens, 
von L. Beck. Könyvismertetés. Ist^ii. 1114, 

— Alsó-Magyarország bányamívelésének története. Irta Pech 
Antal. im7. 7r>r>. 

— Hunyadm egyének a törökvilágbau szerepelt harlangerodít- 
vényei. imtK l'.i. 

A karácRouyfaWi barlaDgeród. (21. 1.) — A mádíii baj'lanK' 
erűd. (24 1.) — ki. erdöfalvi barlangeröd. (26. 1.) — A legényei 
barlangja Glödon. (27. I.) — A glödi barlangeröd. (27. 1.) — A 
p&roB pesterei barlaugerűd Hátszeg vidék én- (28, 1.) 

— Nemes fémbányászatunk. ISH'J. :iRi>. 

Teieü Domokos, id. qróf. Básta György emlékirata Rudolf csá- 
szárhoz. Erdélyt illetőleg, 1602. IHfíS. 553. 

Temesmegye pályázati hirdetése Temesmegye államrajzára. 
]M:t<. 74:-'. 

Temesvári Pelbárt élete és munkái. Irta Szilády Áron. Köoyv- 
iamertetés. W.sí). 174. 

Tergina Gyula. Buda visszavételének emlékérmei. 1686. szept. 2. 
1M/Í4. 5!)4. r,il7. 787. 

Th. Mérték-, súly- és pénzisme. Irta Ereky Alfonz. Könyvismer- 
tetés. INK-^. lii;. J Thalldczy Lajos. Az egyetemes mŰTelMéstörténelem vázlata. Irta 
György Aladár. KSnyvisniertetés. iWii. 4i>~. 

— Hunyady János levele Majthényi Gergelyhez. i«~.5. 5/5. 
Adalék a. magyar hódoltság történetéhez. 1S75. 7.1!). 
Bonfiniusnak. mint történetirónait jellemzése ée mííve kút- 
főinek kimutatása s bírálati méltatása. Irta Helmár Ágoat. 
Könyrismertetés. lS7(i. ^'5t/. 
A magyar hadi költaégek 1549-ben. LS77. lii'.K 
Zászlók ára a XVn. században. JS77. 4r,7. 
A magyar hadi szervezet átalakulása történetéhez a XVI. 
században. 1877. fi74. 

Bornemisza Anna gazdasági naplója. 1S77. W:í. 
I. Apafi Mihály udvara. 187S. 4JS. 510. 
A magyar történelmi társulat Iiadtörtéuelmi bizottságának 
jelentése. 1»7h, kiránd. 85. 
Á .Liber regius'-ról. 1879. UH. 
A rumim nemzeti levéltár. JS7'J. fí!l7. 
A Maros-Vásárhely vidéki bizottság jelentése. 1S7'.I. kiránd. 
1S8. 

A körmöezi régi kamara és grófjai, Krizskó Páltól. Könyv- 
ismertetés, inm. :*44. 

Niolas Gráf zu Salm. Von J. Newald. Könyvismertetés. 
IHHO. fíH4. 

Egy XVI. évszázbeli magyar sporfsman (Zay Ferencz). 
issj. )!S. 

A ,Corpus jnris" negyedik kiadása, IHSI. 14i>. 
Zinamermann Zsigmondról. 1881. (l'.Kl. 
Egy eperjesi kereskedő (Zimmermann Zsigmond) a XVII, 
században. IhhI. Túránd. l!:3. 

Bosnyák föld és népe. Irta Strausz Adolf. Könyvismertetés. 
im4. 711. 

Értekezés a történelmi anyagról. 18Sö. Congress. irom. 34. 
Pray György a a magyar korona melléktartományai: 1888. 

— Az ál Brankovicsok. 188S. nsít. 

Thaly Kálmán. A magyar történelmi társulat keletkezése, ISfi". 1. 

— Károlyi Sándor hadi előterjesztése a észrevételei az 1717-iki 

I tatárjárásról, 181)7. Ö5. 
Bott^'án tábornok haláláról s temetŐ-helyéről, 181,7. 11)7. 
Gr. Pekry Lőricz zászlaja. 1SG7. :-íl3. 
Rozanyay Hédervárott. 18(;8. H4ö. 
Titkári jelentés a magyar tört. társulat 1868. május 14^ 
közgyűlésén. ihi;h. .wö. 
Zrínyi Miklósnak egy ismeretlen levele, 1808. 44H. Tbaly Kálmán. Régi magyar (iöKaégi pecsétek: Léva, Kis-Kun- 
SzabadszáUás, Kecskemét, Nagykörös, Apc, Balotafslu. 18fí8. 

— Besszarábiai magyarok, isi!,''^. riS:j, 

— IIL Rákóczi György 1742-ben még étt. JHŰK. öHii. 

- Gr. Zrínyi Miklós emlékirata 11. Rákóczi György fejedelem- 
bez. 1653. ín';,s. í;.v,v. 

— Megint három magyar köviratú községi pecaét 1. Solt város. 
•2. Szekszárd. 3. Nagy-Tany falu. 18íi^<. HfíH. 

— Tizennégy ismeretlen magyar községi pecsét, Ifnix. 7:-t4. 

1. TasiMu. 2. Sanbad-Battján. 3. PüapOlíi. 4. Ordas. 5. Duna- 
Vecse. 6. Túszeg. 7. Mezö-Ttír. 8. Nagy-Köröa. 9. Halaa. 10. Duna. 
11. Madocsa, 12. Nagy-Hort. 13. Tarczal. 17. TÍ8í[v-Roft'. 

— Kunicz vezényszavak. Ihhh. 740. 

— Öt magyar községi pecsét a XVI. és XVII. századból. 
isi;:i. r,4. 

1. iJereg m. város. 2. Erdöbénja, 2-fóle. 3- Sitor-Alja-Ujhely. 
4. Csobáncz. 

— ,A székely székek szokása." 18)]'.). li'5. 

— Gyürky Ádám temetési zászlaja 1704-bííl. ISdH. 1H:í. 

— A régi Kákócziak, különösen Kákóczi Zsigmond történetéhez. 
18i>'.}. l'.ir. 

— A bujdosó vezérek bizonyságlevele Apafi ellen, 1685-beQ. 
18fí9. Mfí. 

' — Régi ház- és harangfeliratok Szepes-Szombatban. iW.'í. :J69. 

— Régi raagyai községi pecsétek. IHiai. :J7(t. 

Ó-Bara. Dömsöd, 

— Titkári jelentés a magyar történelmi társulat 1869. májas 
30-án tartott nagy gyűlésén. If^fí'.i. .V;j.:>'. 

— A magyar történelmi társulat javaslata Hontvármegye t. 
bizottmányához az 1869-ben Hontban tai'tandó történet- 
tudományi gyűlést illetőleg. I8ij'j. 487. 

— Nagy-Körös pecsété l687-bó'l. 18GIK 4!l!). 

-r- A magyar tört. társulat második vidéki gyűlése, Hontvár- 
megyében lS69-ben. J8H9. r>r,ii. 

— Régi magyar községi pecsétek. ISGU. 571. 

Eigyós. (571. \.] Halaa. (572. 1.) Szolnoki magyar rabok kOi- 
aége (572. 1.) Makó (57-^. 1.) Mélykút. (573, 1,) Makád. (573. 1,1 
Péczel. (573. 1.) Szent-Márton-ECáta. (574. 1.) Duna-Pataj. (574. L) 
Cíegléd. £574. 1.) Vámfalu. (574. 1.) Sarkad (575. 1.) 

— Ab. Nyáry-család kiiniczvilági serlege. 18tí'J. 67:-'i. 

— Lengyel képíró Magyarországon (Mediezki László) és gróf 
Bercsényi László zenemestere (Deplume Jakab). 18G!). 744. 

— Adalékok az 173ő-iki Péró-, s 1754-iki Törö-, PethS- ós 
Bujdosó-féle népforroiigás történetéhez. is7ii. Ha. ismeretlen levél Gyöngyösi latvántól. 
az országgyll- ^aly Kálmán. Háiora 
1H70. ];í:-i. 

Á magyar történelmi társulat 
léshez. L. : Mikó Imre. 

Ritnay Jáuos levele Koháry Péterhez. J^^TO. lílíi. 
Monori régi községi pecsét. J'^70. 304. 
Steinville tábornok ágyúi. JH7U. ^')7. 
Ráday Pál sírirata. lt<70. ^5H. 
Még egy levél Riniay Jánostól. 1870. HHH. 
A szécaényi országos szövetséglevél. lH7iK H:i7. 
Magyar levél 1542-böl. 1X70. 4s!). 
Régi magyar községi (Boldogkő) pecaét s uj adat 
meneküléséhez. l/i7ii. rMj7. 

Jelentése a Rákóczi- Asprem ont- ErdÖdy levéltárról. 1S70. ü81. 
Jelentése a Koiuáromvárraegye levéltáráról. J870. 608. 
Adalékok Koháry István fogságának történetéhez. 1870, 64'J. 
N^y-Körös pecsété. J^?". 7H1. 

Ismeretlen históriás énekek a XVI. és XVII. századból. 
ifi7L :-ii. 'j'j. -.■-,!]. riio. :mi. i7<.>. 71:;. 
Eoháry-mtíemlékek a szentantali kastélyban. 1871. 5'!. 
Hemád-németii pecsét. 1S71. l.'iH. 
Még egy levél Gyöngyössi Istvántól. 1S71. i'«i. 
Toldalékul a Sághfai Sándor-caalád nenizékrendéró'l közlött 
czikkhez. JW/i. Hjü. 

Baresay Ákos gúnyirata II. Rákóczi György ellen. 1871. iL:i. 
Régi magyar községi pecsétek a Koháry-le véltárban. 1871. »8ó. 

GyBngyüa-Pata, Magyar- Földvár, PAty, Tút-AJmáa, Eöröa. 

XV. századi magyar történeti ének Mátyás királyról. 1872. 8. 
Aszaló város, Sáros-Kis-Patak éa Nagy-Bán faluk XVII. 
századi magyar pecsétéi. Íf7,?. 'iH. 

Adalék a debreczeni könyvtár és nyomda, továbbá a nagy- 
enjedi fŐtanoda történetéhez, 187-2. 121. 
A bujdosó vezérek bizonyság-levele Apafi ellen. lS7ii. 123. 
'A , Névtelen Labancz napló' többé nem névtelen. 1872.125, 
Ujabb adalékok Gyöngyösi István életéhez. 1873. 199. 
Eoháry István rabsága történetéhez. 1872. 2.^8. 
Az egri vár ágyúi és ISazerei. 1872. 337. 
Egykorú jelentés a kassai citadella megvételéről, 1682. 
1872. 410. 
— Draskovich Miklós országbíró levele Thököly dunántúli biz- 

Itosaihoz. 1872. 483. 
jelentése Lőcse városa levéltárának Rákóczi-kori okmányairól, 
különös tekintettel a város 1709— 1710. ostromára. 1872.57:). Thaly Kálmán. Zriayi a költő levele SzepesTármegyéliez, a 
Szécby-pöiben. 1659. — J.s7rl. IS^. 

— Károli Gáspár levele 1575-böl. JW.1. ^U5. 

— Régi magyar községi és czéh-pecsétek. 1S7-H. :-H!l, 

Nagy-Sáró (3Ö1. 1.) — MármaroBÍ öt koronaTárOB; Saigat, 
Hoeazúmezö, Técső, Visk, Havas. (3(12. 1 ) — Nagy-lévai cBÍzm&dia 
éa Bzabú-czéhek. (363. l.i 

— Három ujabb levél Gyöngyösitől. JN7.-Í. .%íifí. 

— Károlyi Sándor vetaei az ,ál-Károlyi-ról'. JS7.-í. 5JH. 

— Baj Mihály és Pápay Gáspár naplója tatárországi követ- 
ségükről. 1S7H. 5Hi^. r.O.-l. 

— 1. Kákóezi Ferenez halála és temetése, 1S7-^. GUI. 

— Magyar történetirők életéhez. 1»74. 5. 131!. aiH. 

36. I.) — 

Solt község 1710. és Bakony-Szt-László 16í)5. pecsété. 

Ifi74. .í^f). 

A gr. A ndrássy -család levéltárai. 11^74. .248. 

Ma,£[yar levelek a XVI. század első feléről. Iff74. .346. 

Puthnoky Imre bovHOcü főispán, Eikúczi Ferencinek. 1527. 
(347. 1.) 

Feledj Lesták. b, Serédv Gáspáj' kaasai főkapltájiviiak. 1530. 
(348. 1.) 

Szent-Péteri .lanos, Snent-Péteri Aratő Pálnak, 1535. (350. 1.) 
Sznhay Demeter. Cíobor Tamás stb, bizonyaág-levele. 1545 — 
1550. (350. 1.) 

Kassa város bírája ée tanácsa, Bakay Györknek, 1550. 

Magyar ágyúk a bodoki várban. 1874. 4:>s. 

Vay Ádám síremléke és a MeskíS-család Poroszországban. 

lí^74. 4--'s. 

Adalék Mányoky Ádám hires magyar képire életéhez, és 

Rákóczy mint műbíráló. 1874. F>líl. 

Adalék a magyar házi ipar történetéhez 1552-b61. 1874. 513. 

Thököly Imre eodicUlusa. 1874. 58^, 

Gr. Bercsényi Miklós mint m. kir, udv. kanczeUár. 1874. 709. 

Balassa BáUnt és újon felfedezett versei. 3875. 1. 

A székelyeket 1706-baD Napra, Holdra, Csillagokra esketik. 

1875. l!3. 

jelentése a Badvánszky és gr. Csáky-levéltárak Bákóczi- 

kori családairól. }87.'i. 83. 

Istvánffy István sírverse, temetése és hagyatékai, 1545, 

1875. .ms. 

Bél Mátyás életéhez. 187.',. 383. 

KöröHsy György történelmi és nemzékrendi följegyzései a 

XVII. században. 1875. 311. J Thaly Kálmán. I. Bákóczi GyQrgy szabályzata udvari bejártai 
számára. J^7-'i. :i4J. 

Szent-Gál nemes község magyar pecsété 1662-bŐl. is7í,. 4J8. 
Meteorkö-hullás 1705-ben a Vág-Duna mellett. lf<7'i. 4.30. 
Gr. Nádasdy Fereocz országbíró Tadász-diplomája és uta- 
sítása fölovászmestere számára, 1660. IHTíi. 4!ik. 
Ki hozta vissza a hazába Mikes Kelemen kéziratait ? 
187'!. 57:-S. 

Magyar (kassai) czéhszabályzat a XVI. századból. If^Tn. T.-JO, 
Bezzegh Gábor sírirata, 1706. J^^íí. :Í57. 
11, Rákóczi Perencz Önéletrajza. Könyrismertetés. lS7li ■11'^. 
Koháry István tanuló-kori leveleiből. J-'iT'd'. .W-í. 
A Jemey keziratgyfíjtemény. 1S77. :-l47. 
A gr. Bercsényi-család nemzedék-rendje. 1S77. ii7iK 
megnyitó beszéde a pozsonyi zárülésen. 1H77. kiránd. 72. 
PóUék a gr. Bercsényi-család nemzedékrendéhez. /W-S. 847, 
Dunántúli hadjárat 1707-ben. Hadtörténelmi tanulmány. 
ÍN/.'J. -^7. SHö. 4áS. f):J!t., 18HU. :Í3. IIS. 
Kőszeg sz. kir. város jelene és raultja. Irta Chernél Kálmán. 
Könyvismertetés. 1H79. 59H. 

Thököly Imre és iskolatársai mint színjátszók. IMHO. 41]. 
Berthóthy Ferencz kurucz generális mint régész. J8Sii. 4Sfí. 
Jóslatok és babonás hiedelmek a Rákóczi-korban. Kultúr- 
történeti tanulmány. Ií^kI. 40. llíi. 
Ki volt Csobáncz megvédSje Rabutin ellen 1707-ben. 

issi. i:.-.. 

Enyingi Török Imre. Adalékul Corvin János magyar leve- 
léhez. iiS«J. f!7. 

Felhívás Borsod- és Gömörmegye történet-kedvelőihez. 
IHSl. 71;í. 

A zircz- ciszterciek administratora a Rákóczi-korban. ISHl. 7fí8. 
Éremtani adalék a rézpolturák és libertások érczanyagához. 
JSHl. 776. 

A Rákóczi-báz és Árpád vére. Genealógiai vázlat. 4SH2. SHíi. 
Lánczy Gyula , Széchenyi Pál kalocsai érsek" czimíí tanul- 
mányáról. í««~''. 47<K 

Ghymesi gróf Forgách SimoD mint iró, 1883. 539. 617. 
Végszó Lánczi Gyula ur „válasz^-ára. 1883. 789. 
Tüzes Gábor valódi neve. 1883. 863. 
n. Rákóczi Ferencz kora a gr. Csákjak, Szepesvármegye 
és a b. Palocsay-család levéltáraiban. IHSH. 9. 100. 173. 
Adalékok Zrinyi a költő életéhez. 1883. Ö9. 
Gyógyítások ráolvasás éa babonaság által. 1883. 3G3. 
Montecuccoli ZrinyirÖl. 1883. fí85. Thaly Kálmán. Székesi Bercsényi Imre fi 589—1 639). JRSi. 193. 
••.s!K :iH.->. 

— Mdekes epizód Buda 1686 'iki vívásának történetéből. 
JHH4. (!i>4. 

— A lőcsei nyomda történetéhez s 3 Pápai Páriz Ferencz 
életéhez adalék 1709-b(!l. l'S!^4. UOH. 

— Kocsi Csergő Bálint. i«N;í. Ii6, 

— Gróf Csáky László tudósítása a müncheni fejedelmi palotá- 
ról és a Wittelsbach-ház kincseiről. 1685. IHHn. 345. 

— Nyílt levél Deák Farkashoz. ÍNSn. CHH. 

— Hagyományos ősmagyar emlékek régi nagy osaládaink 
kincstáraiban. Jnw. 1. 

— A Beresényiek politikai pártállása. /.Sy;. ;.s(;, 

— Kurucz katonai érdemjel. ]S»ii. :I4C<. 

— Attila paizsa. ISW. 441. 

— Még egyszer a kurucz hadi érdemjelröl. ISHtí. 544. 

— Buda ostromához. Reflexiók Knauz Nándor könyvére^ 
IS.SI!. 7it:. 

— Viszonválaez Knauz Nándornak. Wm. 8H:í. 

— Könyvtári és képzőművészeti adalékok, ]>^8fí. '.il^. 

— Vitám et sangvinem. IHSH. iti:-í. 

- Bercsényi, ismeretlen emlékirata SIV. Lajoshoz. 1HS7. 1, 

— Jávorka Ádám ezredes s a gi'. Porgách- és Rákóczi-levéltár. 
Vázlat a Rákóczi-emigratió történetéből Jw?. 29H. sm. 

4KU. ÍjS;-}. 

— A szathmári béke történetéhez. 1Sh7. 4fí:i. 

— A Styavniki várkastély. 1^87. 737. 

— Körössy György följegyzéseiből. 1707—1708. ims. 41. 156. r BiiámadáBa 10.000 t hitra- hagfútt inRŰaágai. (156. 1) 
Pótlékul Jávorka Ádám életrajzához, ism, 7/!tí. 
Rodostó és a bujdosók sírjai. Történelmi kutatások a hely- 
színén. 18H9. 4.57. 5lU. 

Rákóczi-féle unícum a Bosporus partjáról. 1889. 767. 
Megnyitö beszéde. isf<!). IHránd. .H. 
Konstantinápolyi újabb kutatások a Rákóczi-emígratio korá- 
ból. iWííí). 1. 

TJjabb kutatások a Rákóczi- emigratio korából. Ifi'JO. 10^. 
Még valami Thököly és a bujdosók sírjairól Izniídben 8- 
Izmid táján. ismi. :mi. 
Balassa Bálint életéből. 1890. l!8!). 
A széfcesi gróf Bercsényi-család 1525 — 1834. Könvvísmer- 
tetés. IHSfí. iKi. 1 Thaly Kálmán. A Bzékesi gróf Bercsényi-család. Könyvismertetés. 

TMerry Amadé. Elbeszélések a rómaiak történetéből az V. szá- 
zadban. Aranyszájú Szent-János és Eudoxia császárné. A 
keresztény társadalom keleten. Kanyrismertetés. JN.'íN. J7ó'. 

Thierry Amadé nekrológja. if^T-i. :.'!io. 

Thury Etele. Dr^oni Gáspár és a körmendi főiskola. Korrajz 
a XVI. századból. i.v.^.'J. .i'ir,. 

Toldy Perencz. Nemzeti történelműnk kezdetei, IRXf. -'i/ii. 

Egy XIV. századbeli magyar vezeklő (György vitéz) Irland- 
ban sz. Petrik piirgatoriumában. Adalékul a középkori 
erkölcstörténethez, lyi'l. 239. 
Adalék 1 Balassa Bálint életéhez. ItiTS. HOö., 1S74. 41G. 

1. BalMBU, Bálint végrendelete oot. 3. 158á. (313. 1.1 — B. B. 
hitvallása &z aaztergomi káptalan eldtt. (317. l.) — Kivonat a 
bécsi je!:suitá1t ,Litera« annuae' ez. codexCk 1594. foljamáből. 
|318. 1-] — Rudolf kirily parancslevelB Nógrád Tármegyéhez, 
1595. noY. (319. 1.) 

Kprnui Kái'oly: Kepertdrium Dácia régiség- és felirattani irodal- 
mához. Könyvismertetés. l-'^W. :-l4H. 
Buda-Pest története, irta Salamon Perencz. Könyvismertetés. 
ISm. 41><. 500. 

Adalék az esztergomi aranybulla-másolat provenientiájához. 
4SSá. :i4'.l. 

Caerey Mihály Írásai. 1^>^:'>. .'lö:^. 
Adversáriák Bethlen János históriájához. iWNö. 4:s->. 
Két nevezetes okiratgyfíjtemény nyomai. iiSN?. .V-iS, 
Történeti apróságok. !f<ss. ;i4!i. 

1. Czegei Waaa Jánoa feljegyzései. (349. I.) 2. ZsögSdi Mikó 
JánoB éa léczfalvi Qyárfás látván, Jéssef e Etek feljegyzéseiből. 
(355. 1.) 3. Régi könyvek tábláira irt feljegyzésekbűi. 
Adalék gróf Lázár Miklós „Erdély főispánjai' ez. közlemé- 
nyéhez, issu. ;iJJ. 

Balassa Bálint ismeretlen költeményei. /.SiV.'í. fi.S'N. 
— Dósa György és forradalma. Irta Márki Sándor. Könyv- 
ismertetés, ínn,-;, WN3. 
TSltényi János : A zázty-i apátság XI. századi alapitó oklevelének 
taglalata s ismereüeu helyének meghatározása. Könyvismer- 
tetés, Js.y. .w.-,. 
Török Gyula, Árvái — , segédlelkész nekrológja. lsi>7. i^.'!. 
TörrónyjaTaalat a gyulafehérvári káptalani és kolozs -monostori 
conventi erdélyi országos levéltárnak, a magyar országos 
levéltárral egyesítéséről. J.'<.S2. 4:i3. L Ulászló, II. — . utölső lírái. 1SS4. 177. 

Utczák, A pesti—, történeti neTei. 1SG7. 418. 

UtiesenoTÍc, Og : Lebensgeschichte des Cardinals tíeorg UtieéenoTif 

genannt Martinuaius. KDujvismertetés. 1S81. 446. 
Uzaime : Son áltesse la fenime. ESnyvismertetés. lS8ö. 519. 
Ügyrédi lajstrom. Első erdélyi magyar^. in~7. Ő67. 

V. Péczeli József meséi. Kiadta Takáts Sándor. Könyvismertetés. 

1H90. J7H. 
Váoay János. Czuczor Gergely élete és munkái. Irta Koltai 
Virgil. 7S86'. 75. 

— Révai Mikléa élete. Irta Csaplár Benedek. Könyvismertetés. 

INHfí. 5^7. 

— Két magyarországi egyházi iró a XV. századból. Andreas 
Pannonius. Nicolaua de Mirabilibus. Könyvismertetés, 
íww;. 7;>r). 

— Régi magyar költök tára. V. köt. Könyvismertetés. IK^^I'.. 812. 

— A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. Irta 
Beöthy Zsolt. Könyvismertetés. 1887. i:>8., 1888. .Hfí:J. 

— A német irodalom története. Irta Heinrich Gusztáv. Könyv- 
ismertetés. J8S7. :;ou. 

— Gróf Széchenyi István beszédei. ÖHSzegyüjtötte Ziehy Antal. 
Könyvismertetés. 1888. 7Ci. 

— A magyar politikai irodalom történetéből. 1888. 831. 947. 

— Geschiciite der ungarischen Literatur von Dr. J. H. 
Schwicker, Könyvismertetés. 1889. :Si4. 

— A szombatosok. Törtéoetük, dogmatikájuk és irodalmuk. 
Irta Kohn Sámuel. Könyvismertetés. ]8íli). :i4^. 

— Történelmi értekezések iskolai értesitőkben. 189ü. 371. 

— Arany János hátrahagyott iratai és levelezése. Könyvis- 
mertetés. J8'.HI. PIIK íiHCi, 

Vajda Gyula: A váradi regestnim. Könyvismertetés. 1880. -^47. 

Vajda-Hnnyad váráról. 18n7. :J.W. 

VáJi Bála. Az első magyar színigazgató szabadalomlevele 1696-ból. 

IXt^'i; 11.',. 

Vámbéry Ármin. Codes cumanicus. Ed. comes Géza Kuun. Könyv- 
ismertetés. jsKi. jr)7. 

— Magyarországi török kincstári defterek. Ford. Velies AntaL 
Könyvismertetés. 1887. .-Sfíl. 

— Kanizsa. (1600—1601.) 1887. 71(1. 798. 

Várnai Sándor. A magyarok eredete. Irta Vámbéry Ármin. 

issH. nm. 

Városy Gynla. A kath. iskola-Ogy Magyarországon. Könyvismer- 
tetés. 1884. 707. ^gSli Városy Qynla. A magyarországi fSpapnevezések történelmének 
vázlata 1000 — 1526. Irta Dedek Gr. Lajoa. Könyviamertetés. 

t— Antiochiai Anna magyar királyné származása és családi 

I viszonyai. ínííí;. k'HI. 

B— A XI. és Xn. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak 

' a kűlííldi zsinatokhoz való viszonya. Irta Karácson Tmre. 
Könyvismertetés. Js.sk, ,s,íh, 

Vas^tú, A leleszi négyszázados — . í«7^. íi-l, 

VásárlLelyi Qéza. Adalék Budavár bevétele történetéhez. Jsni:. H4fi. 

Vassary Kolos. Adatok az 18.S0-iki országgyűlés történetéhez. 
Könyvismertetés. ISí^ii. 444. 

Vécsej Tamás : A római jog külsÖ története és institutiöi. Könyv- 
ismertetés, ism. 74. 

Véghely Dezső. Gyulafty László életéhez. ISfí'.l. 4!>n. 

— Korothnay Katinka. 11^7'). J4. 

«— jelentése s regestái a vasvár-szombathelyi káptalan s a 

K csornai és pannonhegyi conveutek levéltárairól. Ji^7(i. ii,25. 

R— Zemplin-Zemlin. s a néhai helytartótanács földirati jártassága. 

r JS7J. 7.^4. 

— A galgóczi levéltár. J-s7í;. rt7ií. 

Végrendelet, XVI. századi (Nyáry-családbeli) magyar—. Is70. 4^5. 
Versényi György. A selmeczbányai ág. hit. ev. egyház és lyceum 

története. Irta Breznyik János. Könyvismertetés. ]!^M4. 7S. 
Vesselényi Ferenez levele Nádasdyhoz. ÍW^. -'í7H. 
Veszély Károly. Hol verte meg Hunyadi János 1442-ben Mezid 

béget? JsT9. Iciránd. 1:Jli. 
Világtörténet. Irta Holzwarth F. I. Könyvismertetés. lusH. 17(>. 
Villars d'aprés sa correspondance et des documents inédlts. par 

Le Mis de Vogüé. Könyvismertetés. JHS'.l. 7:i'>. antos költészet a népek erkölcsi 
való vonatkozásaiban. Könyv- amain. Pindar szelleme és a 

8 vallási emelkedettségéhez 

ismertetés. 7«mn. H7 L 
Wa^er Tivadar. A Zrínyiek Csehországban. 1H77. Jii.l'. 
Waitz György nekrológja. JS.sf!. íiíi'.l. 
Wallenstein horvát karabélyosai. 1623--162Ö-ig. Irta Ballagj 

Aladár. Könyvismertetés. 1Kk:J. :í4:-í. 
Waltherr Imre. Károlvi Sándor naplójának története 1703-böl. 

7N7,y. 71:í. 

IAz ál-Károlyi. }X7:-!. iní.. :íHi;. 
Adalék Pest város történetéhez. ín~.V. :i11. 
A gróf Károlyiak és az olasz Garolisok. ÍX7^. fl88. 
. 1 68 Wertheímer. Valtherr Imre. Károlyi Sándor emlékiratai a Ráköczi-háboni 

kezdetéről. 0^74. H13. S-M. 

— A Zaah nemzetaég és a Saagiak. 11^76. 55.-Í. 

Warga Lajos : A keresztyén egyház történelme. Eünyrismertetés. 

"Weber Sama. A ,ZÍpzer Geschichte" ügyében. ínsí, ;ím. 

— Adalék a XDI. azepesi Tárca történetéhez. lí^>il. .5.97. 

— Ne^ és kis házak jogviszonyai a Szepességben. í.^s,?. 334. 

— Babonák a Szepességen. L.: Adalékok. 

— A lublöi vár. l^^m. J4J. 

— Saynik. isn?. fí4:i. 

— Még egyszer „Savaik." IfiW, 67.H. 

Wenricli Vilmos. Néhány szö két hazú művészről, (Kolozavári 

Márton és György.) i.t?.''. Iciránd. í'i:!. 
Wenzel GusztáT. Visegrádnak egykori fénye és dicsősége. J86Ö. 

1. ViHegrád mint egyszerű várerősség. (396. 1.; U. Yiaegráid 
mint királyi ssékhelj. (398. 1.) III. Yiaegrád mint az orezágiialt 
egyik előkelő városa. (401. l,í 

— Hunyady János levele 1444-böl. JW.'i. ->fi'.i. 

— Marino Sanuto Magyarországról 1496 — 1501-ben. 1S71. 
1. 73. 165. 

— H. Ulászló magyar és cseh királynak házas élete 1501 — 1506. 
1H77. Ii30. 737. SJH. 

— A Praiigepánok Magyarország történetében az Anjou királyok 
korában. ?.'''.'"'. JH3. :Ji^!}. 

Wertheimer Ede. Ranke Lipót. Tanulmány. Jm7.ő. .In.v. 

— über den Werth diplomaticher Depeschen als QescMchts- 
quellen. Von H. Dlmann. Könyvismertetés. JN7;í. /i3fi. 

— Magyarország állapota a SVl. és XVII, században. A ve- 
lenczei követ-jelentések nyomán, I^7'i. H-'il). 

— Magyar díplomácziai emlékek az Anjou-korból. L köt. Könyv- 
ismertetés. ]m7(!. 73. 

— A velenczei diplomáczia különösen a XVI. és XVU. század- 
ban. 1877. 110. 

— Oeaterreieb und Preussen, von G. Wolf. Könyvismertetés. 
imii. :i37. 

— Nagy-Szeben a múlt század második felében. lf<f<(K 
4IU!." 

— Das Feuer. Bine culturhistorische Studie von G. Lindner. 
Könyvismertetés. Jn«,í. :J4/y. 

— Broglie berezeg emlékiratai. Könvvismertetés. isfjfí. yiH. 

— Krones : Ausztria történelméhez "l792— 1816-ig. 1887, 16(i. J "Wertner. 69 ZsilinBzky. IWertner Mór. III. Béla király egy ismeretlen leányáról. J^-^HU. 0,-14. 

Zsigmond király egy ismeretlen házassági összeköttetéséről, 

JSH9. 77:-'. 

László, erdélyi vajda nemzetsége. W.w, 7:-^/:. 
IWlassics Gyula. Hagiographia és a régi szalavári apátság, 

JS7II. ii;i. 

Moütalembert marquis nekrológja. 1H7ii. ^i!T. 

XJngarn unter Maria Tliereaia und Joseph II. Von Pr. 

Krones. Könyvismertetés. W~i. :>o:^. 

A magyar királyság alkotmánytörténete, irta Ladányi Gedeon. 

Könyvismertetés. JH7:J. 17^. 

^Xantas János. Kik voltak az angol (saxon) hercegek Szent- 
István udvarában, s mi lett belSlök? lf<7H. i!i;h. 

Zala vármegye levele a magyar törtpnelmi társulathoz. }íí7(>. 201) 
Zichy Antal. Egy soproni emlék. J88fí. 369. 
Zrínyi a költőnek 5t levele. 1872. 5nH. 
— két levele II. Rákóczi Györgyhöz. lf<74. H^,7. 
Zrínyi Miklós kancsója. J«6'ö. 340. 
uZsat^ovics Eálmán. Az egri befolyás és az ez ellen vívott harcz 

a munkácsi görög szertartású egyházmegye történelmében. 

im4. 1180. 7fíJ. 8H<}. 

Vendelin Juris. 18H7. 83U. 

A Koriatövics-féle oklevél. JS88. IÍ7-J. 

A magyarországi oroszok történetírásának történelme. 1890. 

i>ll8. ii44. 
KZsílinsaky Mihály. Szláv történelmi szemle. JSliS. 47. 

Biele Uhorsko, historicko-politicky sbomik. Ked. Jos. 

Hloüanaky. Könyvismertetés. ISfííl. S!)9. 

Adalékok az 1735-ki Péró-, s 1754-ki TörÖ-, Pethö- és 

Bujdosó-féle népforrongás történetéhez. 1870. 36. 

Zrinyi Miklós utolsó neje. 1870. 460. 

Tót történelmi szemle. 1872. 39., 1873. 338.. 1S74. .UO. 

Egy Thököly-korabeli alispáni tót körlevél. 1873. 217. 

Ipolyi Arnold kisebb munkái. Könyvismertetés. 1874. 373. 

Magyar országgyűlési emlékek. Könyvismertetés. 1874. 648., 

1876. 130. 

Caraffa Debreczenben. 1876. ü84. 

A magyar hadászat történetéhez. 1877. 270'. 
Rákóczi Györgynek rendelete 165S-ból. 

Boötínius Antal történetiró jellemzése. 1877. 310, 

Slovensky letopis pre historiu. topografiu, archeologiu a 

ethnografiu. Irta Sasinek Fr. Könyvismertetés. 1878. 294. Zsüinasky Hihály. Nagy papok életrajza. KOnyv-ismertetés. JS-. <74. A magyar nemzeti történetírás kezdete. Székely István 
knlnikája. J'"^^. 7tlT. 

Virág Benedek, mint történetíró. JhSík 307. 
A békés-vármegyei régészeti társulat évkönyve. Könyvismer- 
tetés. IMfiO. ii'.l., ISSl. ,;>íi7.. 7.SS.Í'. ,S',S'íJ.. lnt<4. HVi. 
Lippay György éa a tokaji tanácskoímány 1646-ban. ixHC. 400. 
Das erste Jahrhundert aus Jeni Lében einer haiiptstüdtiscbeii 
Űemeinde. Von E. A. Dolesehall. Könyvismertí-tés, If^SH. Sf>, 
Patócay Ferenez. tsss. un. 714. 

A selmeczbányai ág. liitv. ev. egyház és lyceum története. 
Irta Breznyik János. lt<t<:'. <i!>. TÁRGYMUTATÓ. Lb a uj m e g y e i bizottság jelentése : Csontosi. 1878. kiránd. 123^ 
Ibaujniegyei kirándulás: Szilágyi. 1S78. Iriránd. 140. 
ibel Jenő .Egyetemeink a középkorban" c. munb. ismert.: 

Kiss. 1S82. 62. 
tbsolon Dávid követségei: Szilágyi. 1883. 32. 
Icaád közaég pecsétje: Langer. 1873. 650. 
Icsády Ignácz „Magyarország Budavár visszafogl, korában" c. 

mánk. ism.: Demkó. 1886. 625. 

jMagyarország pénzügyei" e. műnk, ismert. : Demkó. 1880. 57. 

.Közigazgatási állapotaink" c. műnk, ismert. : Demkó. 

1889. 655. 
Ldmont bencés kolostor: Wichner műnk. ismert. 1879. 73. 
lAdózási viszoDvok Borsodmegyében: Szendrei. 1883. 804. 867. 
Ageudorf: ííagj. 1883. kiránd. 34. 

Agyagmívesség viszonya a történelemhez: Eómer. 1868. 413. 
Ágyúk története: Rakovszky. 1875. 732. 
Ágyúnevek éa föliratok: Fabö. 1870. 415. 
Akadémia alapítása: 1870. 42H. 
Alai budai pasa: Majláth. 1882. 565. 

PAlarik: Thierry műnk. ism. Borovszky. 1886. 266. 
ildomás törtenete: Podbradczky. 1868. 239. 
iLleiander Bernát ^A pbilisophia történetének eszméje" c, 
műnk. ismert.: Irmei. 1879. 69. 
Aleiics György „Magyar elemek az o!áb nyelvben" c. műnk, 

ismert.: Hunfalvy. 1888. 750. 
Uispáni bíróság a XIII. században: Ipolyi. 1868. 73, 169. 
Ulamcímer: Altenburger. 1872. 101. — Horvátii. 1872. 96. 

— Ivánfi. 1872. 317. — Nyáry 1870. 61, 
ilmásy István naplója: 1868. 278. 

(Llsóf ebé rmegyei tört. társulat 2. évkönyve ismert. 1890. 8K 
|Í.lsó-Némedi pecsétje: Nyáry. 1873. 719. 
i.ltenburger éa Rumbold „Magyarorsz. czímertára" c. munk^ 
ismert.: Deák. 1880. 765. 
■Alvinczy Péter: Szilágyi. 1868. 227. 
— oklevéltára : Jakab E. 1888. 269. 
András herceg sirja: Simonyi. 1868. 211. L 74 András egri püspök: Ipolyi. 1868. 165. 

András erdélyi püspök felségsértése: Eszterházy. 1868. 90. 

Andrássy Ferencz: 1870. 32. 

Aadrássy Márton: 1875. 440. 

A n d r á 8 8 y-csaJád csiki adományleyele : Szabó. 1875. 429. 

Andrássy-usalád levéltárai; Thaly. 1874. 248. 

Andrássy I. Péter epitapiiiuma : Nagy. 1874. 353. 

Andreas Pannonius: Váczy. 1886, 725. 

Angolország: Mc Carty naiink. ismert. Borovszky. 1887. 169. 

Angol parliamenti kormányrendszer: Todd műnk, ismert. Pauler. 

1876. 743. 
Angol-szász hercegek Szt. István udvaránál : Kropf. 1887. 783. 
Angyaioai Margit és Domokos Mihály pere: 1889. 205. 
Anjoukori kutatások: Óváry. 1877. 446., 1879. 207.. 1890.142. 
.Anjoukori okmánytár" ismert.: 1879. 223. 320. — Nagy. 

1884. 246. 
Anna királvné arcképei: Kropf. 1887., 73. 
Anonyrau's: Fejérpataky. 1879. 249. - Foltiny. 1871.546. 

— Marczali. 1879. 170. 

— Arpalice-je : Szabó. 1890. 367. 

— kOlííldi vonatkozásai: Pauler. 1883. 97. 
Antiochiai Anna királyné: Városy. 1886. 866. 
Apa peosétje: Thaly. 1868. 507. 

Apafi: Thalv. 1869. 266. 

Apafi Mihály (T.) udvara: Thallőczy. 1878. 413. 510, 

— adomány levele Kapy Györgynek: 1887. VlIl. 54. 

— levele tíyulai Ferenchez: 1887. VIII, 55. 

— rendelete 1667. febr. 3-ikáról: 1876. 576. 
Apafi Mihályné. Bethlen Kata hagj-atéka : Jakab E. 1883. 668. 

786. 857. 
Apor Péter az erdélyi Ösvadakról; Bujdosó. 1870. 654. 
Apostag pecsétje: Eötvös. 1869. 271. 
Aquincum: Deák. 1881. 444. — Salamon. 1881. 643. 
Arad: Lakatos munkájának ismert. 1881. 543.. 1882. 162. 
Arad megyei alispánok: Pesty. 1873. 647. 
Árak: Demkó. 1879. 440. 
Arany-esalád: Márki. 1879. 771. 

Arany János: 1882. 785. _ 

Arany János hátrahagyott iratai ismert. : Váczy. 1890. 430. 585. 
Arany bulla: Podhradczky. 1869. 685. 
Arany hull a-másolat Esztergomban : 1885. 349. 
Arehaeologia a vidéken: Hampel. 1876. 49. 
Archivum Kákóczianum: Ism. Mednyánszky. 1883. 79. 
Ariosto Magyarországról: Deák. 1873. 593. tu B 

i rneth .Maria There8Íá''-jának ismert.: Aesádv. 1876. 648. 
rokszállás pecsétje: Gyárfás. 1874, 719. 
rpádkori főispánok Bihai megyében: Márki. 1874. 331. 
~ okmányok a Görgey -le vé Itárb an : Nagy. 1872. 215. 

— regesták: Szabó. 1870. 605. 
i'pádok kora: Huber munk. ismert. 1884. ir)9. 
rragoniai János: Ráth. 1890. 3li8. 414. 
rvíz vi azonyok Borsodmegyéheü : Szendrei. 1883.804.867. 
sbóth János „Bosznia és Herczegovina " c. munk, ismert.: 

Deák P. 1887. 450. 
azalö pecsétje: Thaly. 1872. 53. 
aztali rendtartás egy kuruc főúrnál: Nyáry. 1873. 445. 
thynai Egyed leánya hitbére: 1x88. 154. 
ttila föazáílása: Salamon. 1888. 1. 

— paizsa: Tbaly. 1886, 441. 
ugsburgi gyűlés 1530: Károlyi. 1880. 271. 
usztria: Wolf munk. ismert. Wertheimer. 1880. 237. — 

Eronea munk, ismert. Wertheimer. 1887. 166. 

ibenbergi Harczos Fridrik: Barabás. 1885. 491. 
ibócsay Izsák: Thaly. 1874. 126. 

ibona: Adalékok. 1882. 769. — Doby. 1876. 583. — Széli. 
1873. 72. — Thaly. 1883. 363. - Ld. Boszorkányok a. is. 
- a XVII. században : Leboezky. 1872. 649. 

— a Eákóczy-korban : Thaly, 1881. 40. 115. 

B á c s-B o d r g h megye : Iványi munk. ismert. Dudás. 1889. 659. 
Bácsmegye helységei: Iványi. 1884. 518. 

— főispánjai: Dudás. 1871. 439. — Nagy. 1871. 510. 
Bácsmegyei tört. társulat: Iványi. 1880 778. 

BagDO Lajos levele Hippolyt bibornok medvevadászatáról : 1889. 

399. 
Bajvívás története: Leboezky. 1873. 211. 
Bakay György: 1874. 352. 
Bakocs Tamás primás: PraknóL 1888. 97. — Kaadra. 1875. 

136. — Fraknói munk. ism. Június. 1889. 417. 

— Tamás nemzetsége: Pesty. 1875. 498. 
Bakócz-caalád: Botka. 1875. 547.. 1876. 252. 
Bakony-Szen t-László pecsétje: Thaly. 1874. 220. 
Bakonvi erdŐispánság : Pesty. 1876. 296. 

Balassa Bálint: Kardos. 1884. 241. — Károlyi. 1882. 728. 
— Szüády. 1882. 845. — Thaly. 1890. 689. — Toldy. 

11873. 305., 1874. 416. 
folyamodása a kamarához: 1882. 849. 
hitvallása az esztergomi káptalan előtt: Toldy. 1873. 317. 76 Báthory. L Balassa Bálint költeményei : SzabiS. 1 879. kiránd. 94. — 
Thaly. 1875. 1. — Torma. 1889. 638. 

— levele Möricz Balázshoz: Hatos. 1876. 90. 

— levelei Eroö főherceghez : 1882. 7;í7. 750. 

— végrendelete: Toldy. 1873. 313. 

Balassa János összeesküvése: Károlyi. 1879. 398. 488. 564. 
Balássy Ferenc ,A zárni és ohati apátságok" e, műnk. ismert: 

Petrovay. 1881. 704. 
Balássy Judith: 1870. 650. 
Balf: Nagy. 1883. kiránd. 33. 
Ballagi Aladár „Wallenstein horvát karabélyosai" c. műnk. 

ism. 1882. 243. 

— „Colbert" c. munb. ismert. 1887. 659. 
Balogh Ádám fája. 1874. 364. 
Balotafalu pecsétje: Thaly. 1868. 507. 
Bán szó eredete: Edelspacher. 1872. 467. 
Báucza (Bácsm.): 1886. 908. 
Bánffy Dénes ágyúi: Bujdosó. 1875. .347. 
Bánffy György halála: Szathmáry. 1877. 121. 
Báni méltóság: Korhuly műnk. ismert, Pesty. 1868. 649. 
Bánok hatásköre: 1869. 243. 311. 
Bánságok eredete. 1869. Kenézy. 1869. 243. 311. 
Bányám ívelés Alsó-MagyarországOQ : Pech műnk. ismert. 

Téglás. 1887. 756. 
Bányászat történetei Pech műnk. ismert. 1885. 354. 
Baranya megye főispánjai: Hatos. 1870. 371. — Pestv. 1870. 

483. 566. 
Baranyamegyei méhészek: Hatos. 1877. 166. 
B a r c s a y Ákos gúnyirata II. Rákóczy György ellen : Thalj. 

1871. 412. 

— levelezése gi-. Csáky Istvánnal: Deák. 1873. 407. 
Barkóczy Ferenc: Bujdosó. 1872. 273. 

— 2 levele gr. Kornis Annához: 1885. 349. 350. 
Barsmegvei alispánok: Pesty. 1875. 132. 
Bártfa: 1872. 649. 

Bártfai szinűgy: Áhel. 1884. 22. 

Baseli magyar tanulók: Mircse. 1870. 490. 

B á s t a György emlékirata Rudolf császárhoz : Teleki. 1868. 553. 

Básti pogányvár: Nyái?. 1870. 97. 

Bászel Aurél „Thukydides beszédei' c, műnk. ism.: Mangold. 

1881. 702. 
Báthory és az orosz cár: Szádeczky. 1885. 289. 
Báthory Gábor: Szilágyi műnk. ismert. Pauler. 1867. 79. — 

1887. 28. d J Báthory Gábor és a lengyel korona: Schraidt. 1S87. 14. 97. 
Báthory István: Szátieezky. 1886. 850. 
— bukása: Szabó. 1889. 701. 

emlékirata a cárhoz: Szádeezky. 1884. 511. 
terve Erdélyt illetőleg: Szádeczky. 1882. 497. 
végrendelete : Koraáromj. 1890. 124. 
ftithory Kristóf ezűstnemüi leltára: 1877. 547. 
" áthory Zsigmond: Deák. 1881. 78. 

- és Mária Krisztina föhgnö: 1890. 233. 

- levele Gyulafi Lászlóhoz: 1887. VKI. 6:3. 
t-— síremléke. 1888. 671. 

Páthory Zsigmondné: Szádeczky. 1883. 50. 129. 256. 
|-— hitbére: Szádeczky. 1890. 231. 

áthory Zsófia gyászjelentése: Lehoczky. 1869. 328. 

- levele Zrínyi Ilonához: Bujdosó. 1873. 72. 
Báthory-család. 18 7. 221. 
Batthyány Károly hg. : Kápolnai. 1869. 439. 
Bav-esalád beregmegvei ága: Bav. 1889. 50. 
Bay Ilona-féle pályázat: 1879. 283. 

pályakérdésére beérkezett jiálvamfívek : Szécsen. 1882. 265 

— Ipolyi. 1882. 269. 
Bay Mihály "tatár országi naplója: Thaly. 1873. 538. 603. 
Bayer József ,A nemz, játékszín tört." c. műnk. ismert. 1888. 

"33. 
Beatrix királyné: Nyáry. 1868. 593. — Óváry. 1890. 761. 
Beck L. „Qeschiehte des Eisens" c. miink. ismert.: Téglás. 

1886. 614. 

: Kápolnai. 1885. 156. 

magyar tört. szempontjából: Budai. 1873. 427. 
: Franki. 1873. 525. 
1875. 735. 

komornyiksága: Bálintitt. 1887. 270. — Végi'endelete. 1875. 

736. 

Békés megye: Haan műnk. ismert, Pesty. 1870. 465. 
Békésmegyei főispánok: Haan. 1867. 272. 

grégészeti és mívelödéstört. társulat évkönyvé"-nek ismert.: 

Panler. 1875. 725. — Zsilinszky. 1880. 249.. 1881. 267., 

1883. 889.. 1884. 613. 
B e k s i c s Gusztáv .Demokráczia Magvarországon *■ c. raunk. 

ismert. : Kiss. 1881. 628. 
Bél Mátyás: Thaly. 1875. 282. 
Béla király jegyzője. L, : Anonymus. 

Béla (III.) király egy ismeretlen leánya: VVertner. 1889. 634. 
' : 1872. 127. Bécs elfoglalása 

levéltárai s 

Bejthe István: Béldi Pál: Deák. 1887. 370. 

Belga kolóniák Magyar- és Erdétyországban : Kandra. 1872. 402. 

lielovár: Ld. Bélavár. 

Beitek pecsétje: Nagy Gy. 1877. 174. 

Beniczky Márton alnádor: Nagy. 1884. 524. 

Beniczky Péter; Komáromy. 1887. 217. 321. 

Benkö Imre: Mikó. 1867. 227. 

Benkö JÓZBef: Mikö műnk. ismert. Panler. 1868. 44. 

Eenyovszky Mátyás: 1884. 800. 

Beöthy Leo „A társadalmi fejlődés" e. műnk. ismert. : 1883. 381. 

Beöthy Zsolt „A szépprózai eJbeszéléa" c. műnk. ismert.: 

Váczy. 1887. 158.. 1888. 362. 
Bercsényi emlékirata XIV. Lajoshoz: Thaly. 1887. 1. 

— menekülése: Thaly. 1870. 667. 
Bercsényi Imre: Thaly. 1884. 193. 289. 385. 
Bercsényi Miklós : Pauler. 1867. 408. — Thaly muuk. ismert. 

Pauler. 1876. 140., 1883. 79. 

— mint udvari kancellár: Thaly. 1874. 709. 

— levele Száz Márton és Döczy Péterhez: 1881. 66. 
Bercsényi-család: Thaly műnk. ismert. 1886. 66., 1887. 355. 

— nemzédékrendje: Lázár. 1879. 79. — Thaly. 1877. 679., 
1878. 847. 

Bercsényi grófok címere: Bujdosó. 1868. 270. 

Bercsényiek politikai pártállása: Thaly. 1886. 186. 

Be re ez Gyula .Fehértemplom tanögy-története' c. műnk. 

ismert. : 1882. 678. 
Bereg pecsétje: Thaly. 1869. 64. 
Bereg megye: Lehoczky műnk. ismert. Hampel. 1876. 222. — 

Lehoczky. 1872. 455. — Lehoczky mtink. ismert. Tagányi. 

1882. 156. 
Beregmegyei alispánok: Pesty. 1873. 648. 

— főispánok: Lehoczky. 1871. 649. — Nagy. 1871. 719. 

— helynevek: Lehoczky. 1873. 65. 

— oroszok: Lehoczky. 1867. 280. 
Beregszász régi pecsétje: Lehoczky. 1868. 720. 
Beregszászi szabó-céh kiváltságlevele 1446: Lehoczky. 1875. 

197. 

— szűcs céh pecsétje: Szalay. 1877. 678. 
Serényi György: Komáromy. 1885. 126. 
Berettyó-Újfalu pecsétje: Gyalókay. 1872. 278. 
Berger Illés történetirö: Franki. 1873. 373. 

Bergner Rudolf ,In der Marmaros" e. muiik. iam. : Mangold. 
1886. 450. Á rkesz i István „Gr. Hofi'mannsegg utazása" c. niiink. ismert. : 
Márki. 1887. 845. 
Bertalan kígyója: Tamáskovina. 1881. 277. 
Berthöthy Ferenc: Thaly. 1880. 486. 
Berthóty-család levéltára: Fejérpataky. 1881. kiránd. 69. 
Berzeviczei István pohárnok: Berzeviczy. 1881. kiránd. 35. 
Berzeviczy-család levéltára: Fejérpataky. 1881. kiránd. 69. 
erzsenyi Dániel levele Horvát Istvánhoz: Horvát. 1879. 87. ■ 
esaarábiüi magyarok: Thalv. 1868. 582. 
essenyey Öyörgv: Foltiny. Í870. 729. 

yey-család: SzéU F. műnk. ism. 1890. 812. 
eszterce városa levéltára: Koncz. 1889. 42. 
esztereebánya: Ipolyi. 1874. 525. 597. 671. 
eaztercebányai műemlékek: Ipolyi műnk. iamert. Ozobor. 
1878. 432. 

n^ygyüléB: 1874. .521. 

országgyfílés 1620: Demké. 1886. 105. 209. 291. — 1670- 
ben: Pauler. 1874. 553, 
városi levéltár: Ortvay. 1875. 115. 
ethlen Gábor: Bujdosó: 1874. 59., —1883 693. 
"lüágyi. 1885. 68. 
a lengyel korona: Schmidt. 1887. 14. 97. 
levele Alvinczy Péterbez: Szilágyi. 1868. 227. 
levele Juath Andráshoz. 1889. 238. 
levele Vác feladása ügyében: Szilágyi. 1887. 272. 
levele Dobray Péterbez: 1885. kiránd. 71. — Sopron város 
tanácsához. 1883. kiránd. 49. — Bocskayboz: 1885. kiránd. 69. 
rendelete 1621-bfll: 1876. 170. 
utasitáaa Bercsényi részére: 1884. 210. 
megbuktatása; Pettkó. 1890. 144. 
végrendelete: Deák. 1878. 465. 
halála: 1883. 693. 
ethlen Gáborné levele Máriássy Zsigmond éa Görgey Kris- 
tófhoz: 1876. 170. 
ethlen Istvánnak Bethlen Gábor által megerősített szabadalom- 
levele: 1887. Vm. 43. 
ethlen János históriája: Torma. 1885. 423. 
ezzegb Gábor: Kapronczay. 1876. 344. 
— sírirata: Thalv. 1876. 257. 
ezzegh György: Nagy. 1874. 369. 
ihari román írók: Márki műnk. ismert. 1881. 451. 
i h a r m e g y e i főispánok : Márki. 1874. 331. - Nagy. 1874. 726. 

községpecsétek: Gyalókay. 1872. 272.. 1873. 142. 
iró Mátyás: Franki. 1874. 149. B B B B B B oeskay Istvánnali alkudozások: Káth. 1867. 317. 

ocskay-féle Kikelés: Demkó. 1883. 844. 

ocskay-ról azöló ének: 1872. 56. 197. , 

od Péter: Foltiuv. 1870. 729. 

odó Erzsébet levele: 1872. 478. 

odoki könyvtár: Deák. 1875. 706. — Levéltár: Kadvánszky. 

1875. 700. 

- vár ágyúi: Thaly. 1874. 428. 

odrog: Dudás. 1871. 216. — Iványi. 1881. 582. 
drogmegyei alispánok: Pesty. 1874. 217. 

- főispánok: Dudás. 1871. 439. — Nagy. 1871. 510. 

- helyek: Dudás. 1871, 216. 
oér FerenCDé levele Károlyi Sándorhoz: 1874. 214. 216. 

ár István: Pór. 1890. 217. 
ogárfia Márton: Pór. 1890. 217. 
g i 8 i c h Mihály , A kereszt, egyház ősi zenéje ' c. műnk. 

ismert.: 1880. 73. 
oldogkÖ pecsétje: Thaly. 1870. .567. 
olgárok: Jireíck műnk. isra, Peatv. 1876. 409. 562. 
olla Márton és Éder Károly. HÚnfalvy. 1879. 510. 541. 

668. 717. 
olognai egyetem: Praknói. 1875.670. — Pór. 1887. 661. 
olognai magyar tanulók: Nyáiy. 1870. 266. 
onifácz (IX.) pápa bullái: Karácsonyi. 189P. 485. 
onfinius jellemzése: Helmár Ágost műnk. ismert, Ttiallóczy. 

1876. 854. — Zsilinszky. 1877. 510. 
orbélyi diploma a XVII. századból: 1887. VDI. 47. 
oris: Wertner muük. ismert. Pór. 1889. 546. 
ornemisza Anna gazdasági naplója: Thallóczy. 1877. 882. 
ornemisza Tivadar levéltára : Sólyom-Fekete. 1887. VIIL 32. 
orsodi végházak: Kandra. 1872. 695. 
orsodmegye: Ipolyi. 1868. 77. 
orsodmegyei élet a XVI. és XVII. században: Szendrei. 

1883. 804. 867. 

főispánok: Kandra. 1874. 657. 

lyák Tamás temetési szertartása: Szerémi. 1875, 414. 
osnyákoki Strauaz raunk. ismert. Thallóczy. 1884. 79. 
s s á n y i Eszter meghívó levele gr. Forgách Ferenc temetésére : 

1875. 63. 

; n i a és Herczegovina : Asbóth mimk. ismert. Deák P. 

1887. 450. 
oszorkányok: Szilágyi. 1881. 593. — Mednyánszky. 1883. 598. 
oszorkányper: Székely. 1869. 67. 
othka Istvánué ingóságai: Eó'r-Dannay. 1871. 150. J lotka Tivadar nekrológja: 1885. 88. 
gottyán János: Bujdosó. 1868. 138. 

nemeslevele: Gyárfás. 1882. 156. 

halála 8 temető-helye: Thaly. 1867. 167. 
|Ohm L. „Monographie der Militár-OommuDitat Weisskirchen ' 

c. műnk. ismert.: Pestj. 1871. 702. 

jWeisakirchen in seiner Vergangenheit stb." c. műnk. 

ismert.: 1881. 366. 
ftfilcskei régiségek: 1868. 4áü. 
pranczi Pougráez: 1869 .569. 

nkovics György : Dimitrijevits műnk. ism. Pauler. 1877. 70. 
Brankovicaok: ThallócKy. 1888. 689. 
Brassó: Hermann műnk. ismert. 1884. 151. — Traiischenfels 

műnk. ism. Szilágyi. 1875. 559. 
Breznyik János ,A Selmecbányái ev. egy tört.' c. műnk. is- 
mert. :"Ver8ényi. 1884. 78. — lj.a.ismert.ZaCin8zky 1889. 69. 
BrogHe hg. .Frédéric II. et Marié Therése' c. műnk. ism.: 

Szalay. 1883. 600. 702. 809. - Wertheimer. 1886. 919. 
jutus János Mihály: Jakab E. 1877. 656. 855. — 1887. 793. 
pilbics Zsigmond „Magyarországi várak stb." c. műnk. ism.: 

Barabás S. 1880. 686. 
Öcsi Mihály levele gi'. Andrássy Ferenchez: 1870. 32. 
fcida bevételénél tábori lelkészek: Némethy. 1884. 346. 

ostroma: Bubics. 1884. 500. - Csillagh. 1867. 426. — 

Deák. 1884. 878. — Harmos. 1886. 157.— Némethy. 1886. 

576. - Thaty. 1884. 604. — Acsády műnk. ism.:Demk6. 

1886. 625. — Knauz műnk. ism. Thaly 1886. 716. 8.32.— 

Vásárhelyi: 1886. 346. — 1886. 659. 

visszavételének emlékérmei: Tergina. 1884. 594, 697. 787. 

visszavételének évfordulói: Némethy. 1886. 58. 
űdai csonkatoronv pecsétje: Nagy. 1868. 661. 

főiskola: Fraknói. 1875. 667. 

káptalan: Némethy műnk. ism.: 1883. 386. 

ólomeső: Szádeczkv. 1882. 776. 

zsidók 1686.: Kohn. 1887. 827. 
Budán maradt törökök: Némethy. 1877. 138. 
Budapest: Rupp műnk. ism. Pauler 1869, 255. — Salamon 

munfc. ism. Tagányi. 1887. 48. — ü. a. ismert. Torma. 

1880. 418. 5Ó0. 
Budapesti ev. gyülekezet: Doleschell műnk. ism. Zsilinszky. 

1888. 80. 
Bujdosó vezérek bizonyságievele Apafi ellen: Thaly. 1869. 266., 

1872. 123. 
Buj d s ó-féle lázadás : Thaly. 1870. 30. — Zsilinszky. 1870. 36. L Bujdosók, 82 Catí^. Bujdosók: Pauler. 1869. 1. 85. 166. 

liulkesz heljTieve: Pesty. 1875. 650. 
B u n y i t a y Vineze . Az egyedi apátság" c. muuk. ismert. : 
Márki, 1880. 767. 

— ,A nagyváradi püspökség t5rt." c. műnk. ismert.; Pejór- 
pataky. 1885. 73. 

— ,A váradi káptalan statútumai" e. műnk. ismert.; Pór. 
1886. 722. 

— .Ismeretiéi) apátságok' c. műnk. ismert.: 1890. 342. 
B u n V i s i jelentései : Ipolyi. 1886. 687. 

Buzi ás helyneve: Pesty. 18S8. 109. 
Byfcifeulde: Nagy. 1883. kiráiid. 43. 

Oambrayi liga: Fraknói. 1882. 177. 366. 705. 793. 

Caraffa Debrecenben: Zsilinszky. 1876. 584. 

Carlyle .Pranczia forradalom" c. müvének ismert.: 1876.230. 

Cegléd pecsétje: Nyáry. 1873. 719. — Thaly. 1869. 574. 

Oelleristák: Szilágyi. 1887. VIU. 66. 

Chernél Kálmán „Kőszeg város jelene és múltja" f. műnk. 

ismert.: Thaly. 1879. 598. 
Chierni Dorottya epitaphiuma: Nagy. 1874. 356. 
Chlumetíky Péter „CarI v. Zierotin' c. műnk. ismert. : 

Károlyi. 1879. 689. 
Choron András: 1887. VIII. 59. 60. 
Cigányok: Csontoai. 1877. 454. — Lehoezky. 1881. 152. 
Cím er-kérdés: 1883. 303. 
Címertan: 1868. 347. 
Cisterciek a Rákóczy-korban : Rainiss. 1881. 155. — Thaly. 

1881. 768. 
Clarimundus császár krónikája: Kropf. 1887. 173. 
Cobenzl: Poumier műnk. ismert. 1880. 249. 
Codes cumanicus : Ism. Vámbéry. 1881. 157. 
Colbert: Ballagi műnk. ismert. 1887. 659. 
.Comes' szó: 1881. 516. 
Compactor Bálint: Kemény. 1889. 779. 
Comte Ágoat: Pauler. 1873. 225. 391. 462. 
Copley R. ,Etienne Dolet" c. műnk. ismert.; 1881. 532. 
Corpus juris 4. kiadása: 'fhallóczy. 1881, 146. 
Corvin János: Thaly. 1881. 67. 
C r V i n-codesek : Franki. 1868. 445. — 1877. 463. 
Csajági János levele II. Rákóczy Ferenchez. 1871. 357. 
Csák Máté halála: Botka. 1872. 190. 
Csáky Benedek végrendelete: Svihy. 1873. 648. 
Csáky Ferenc gi'ól" első házassága: Deák. 1875. 293. .<^9ák; István gróf: Deák Farkas műnk. ismert.: 1883. 466, 
1872. 561. 

— levelezése Barcsay Ákossal: Deák. 1873. 407. 

— síremléke a mainzi székesegyházban. 1873. 142. 443. 
■Csáky Istvánné: Deák munfc, ismert. Pauler. 1875. 635. 
Csák'v László a Wittelsbach-ház kincseiről: Thaiy. 1885. 345. 

— gróf levele gr. Eazterházy Jánoshoz : 1885. 346. 
Csáky-levéltár: Deák. 1872. 622. — Paiiler. 1872. 525. — 

Pesty. 1872. 518. — Thaly. 1875. 83. 
Csáky-féle miasilis levelek: Kandra. 1872. 695. 
CaákT-gorbói kastély: Jakab E. 1887. 151. 
Csanád pecsétje: Höke: 1872. 718. Csanádmegye: A ,Tört. adattárt" ismert Pesty. 1871. 706. 
■^"■'nki DezBÓ ..Hazánk, keresked. viszonyai" c. műnk. ismert. : műnk. ismert. : 
munk. ismert. : ^^^ , Magyarország történeti földrajza" i 
■F Tagányi. 1890. 499. 
^Ts a p 1 á r Benedek „Révai Miklós élete " 
1882. 60. 

Csatarend a régi magyaroknál: Salamon. 1876. 7. 12. 

Csengery Antal: Deák. 1880. 705. 

Cserei Mihály írásai: Torma. 1885. 352. 

Csergő Bálint: Thaly. 1885. 65. 

Csermely Pál; 1875. 577. 

C s í k-S z e n t-I m r e helységet 11. János király Andráasy Márton 
és Péternek adományozza. 1875. 447. 

Csf k-szt.-sim oni részjószágot D. János király Andrássy Már- 
tonnak és Péternek adományozza. 1875. 440. 

Csipkés György : L. Komáromi. 

Csobánc: Thaly. 1881. 65. 
— pecsétje: Thaly. 1869. 64. 

Csodahal: 1882. 775. 

Csongrádmegye főispánjai: Széli. 1873. 553. 

Csornai prépostság levéltára: Véghely. 1870. 625. 

Czartoryski hg. levéltára: Szádaczky. 1881. 422. 

Cziráky Éva iogóságai: EBr-Darmay. 1871. 150. 

Czobor Tamás bizonyságlevele: Thaly. 1874. 350. 

Czobor-Szent-Mihály: Dudás. 1871. 216. 

Czuczor Gergely: Koltai munk, ismert. 1886. 75. 

Dab pecsétje: Eötvös. 1869. 66. 

Dacia rumunjai: Hiinfalvy. 1889. 532. 644. 680. (710.) 782. 

D á g : L. Agendorf, 

Dallos Miklós iratai: Pauler. 1867, 78. L 6* 84 Dalmátia levéltárai: Fejérpataky. 1881. 214. 
Dalmátia elfoglalása: Pauler. 1888. 197. 
Dangeau Őrgróf: Strommer. 1875. 477. 
Dániel Mihály: 1874. 60. 

Dankő József ..Joannes Sylvester PannoniuB'' c. műnk, ismert.: 
Ipolyi. 1871. 44. 

— ,Áz esztergomi fŐegyház kincstára" c. műnk. ismert.: 
Szüágyi. 1880. 83-5. 

Daut (Báesmegyei helység): Ivánvi. 1884. 518.. 1886. 908.. 

1889. 325. 
Dávid Ferenc: .Jakab Elek műnk. ism. Deák. 1880. 510. 
Dávid Zsigmond levele Kovácsóczy Parkasboz : 1877. 878. 

— levele Gyiüay Pálhoz: 1877. 877. 

Deák Farkas: , Wesselényi Anna, özv. Caáky Istvánnó" e. műnk. 
ismert. Pauler. 1875. 635. 

— .Thökölyi Imre és Wesselényi Pál" c. műnk. ismert. 
Déesényi. 1885. -320. 615. 

— nekrológja. 1888. 577. 

, D e á k Fertiic emlékezete" c. műnk. ismert, : Szádeczky. 1890. 7á. 
Debreceni kalendáriom 1630. évrŐl : Ádám. 1890. 235. 

— könyvtár és nyomda: Thaly. 1872. 121. 

— öreg egyház: Bunyitay. 1878. 741. 
Decs pecsétje: Hőké. 1872. 718. 

Dedek Cr. Lajos: „A magyarországi főpapnevezések történelmé- 
nek vázlata" c. műnk. ismert. Városy. 1886, 173, 

— ,A karthausiak " c. műnk. ismert.: Pór. 1890. 162, 
Délmagyarország: Szentkláray műnk. ismert. Pesty, 1890. 

331. 426, 
Demokráczia: Beksícs műnk. ism. Kiss. 1881. 6á8. 
Densusianu Miklós ,Doeumeüte privitore la istoria romanilor 

1199—1345." c. raunk. ismert.: Darvai. 1889. 435. 
Deplume Jakab: Thaly. 1869. 744. 
Deregnyei levéltár: Nagy Gy. 1873. 619. 
Dessewffy Aurél „összes művei" ismert.: 1887. 556. 
Dessewffy-csaJád levéltára: Szentkláray. 1881. kiránd. 104. 
Diószeg pecsétje: Gyalokay. 1873. 142. 
Diplomatika: Fejérpataky. 1885. congress. irom. 53. 
Diplomatikai oktatás: Horvát. 1886. 747. 
Dlugo 9Z-ünnepély Krakkóban: Szádeczky. 1880. 613. 
Dobó István összeesküvése : Károlyi. 1879 398. 488. 564. 
Dobrav Péter: 1885. 71. 
Dóczy'Péter: 1881. 66. 
Doleschall Sándor ,DaS erste Jahrhundert aus d. Lében J 85 Égyetemeiiik. einer hauptstadtischen Gemeinde" c. műnk. ismert.: Zsi- 
linszky. 1888. 80. 
elet István: Copley B. műnk. ismert. 1881. 532. 
íonch: Botka. 1876. 112. 

Dósa tíjörgy: Márki műnk. ismert. Torma. 1883. 883. — 
Márki. 1887. lí)3. — Szabó. 1876. 18. 

Dömsöd pecsétje: Thaly. 1869. 270. 

Drábik Miklós: Kvacsala. 1889. 745. 

Dragoai Gáspár: Thury. 1889. 215. 

Draskovich György aradi prépost jelentése Kristóf deáknak 
kölesári és váradi. — Márton plébánosnak pedig debreceni 
hitújításáról: 1887. 395. 

Draskovich János bán: 1877. 452., 1874. 58. 

Draskovich Miklós és Gáspár: Odescalchi. 1873. 578. 

— Miklós levele Thököly biztosaihoz : Thaly. 1872. 483. 

— Johanna Mária hozománya: Odescalchi. 1873. 352. 
Drégel vára: Acsády. 1887. 36. 

Drugeth család: Hampel. 1881. 133. 207. 

— János pecsétje: Kómer. 1875. 54. 

D u d i k B. „M^hrens allgem. Geschicbte" c. műnk. ismert. : 

Fraknói. 1876. 219. - U. a. ism. Sós. 1889. 792, 
Dudits András: 1880. 756. 
Duna község pecsétje: Thaly. 1888. 734. 
Dunai hajóhadak: Szentkláray műnk. ismert. Ortvay. 1886. 349. 
Duna-Földvár pecsétje: Eóke. 1872. 719. 
Duna-Pataj pecsétje: Thaly. 1869. 574. 
Duna-Vecse pecsétje: Thaly. 1868. 734. 
Durazzói Károly: Óváry. 1879. 207. 

— László: Óváry. 1879. 218. 

Duruy világtörténelmének ismert.: 1880. 80. 

Dürer Albert: 1878. 70. - Eötvös. 1871. 352. — Haan. 

1872. 646. 
Dürer család története: Eötvös. 1S71. 644. 

Éder Károly: Hunfalvy. 1879. 510. 541. 668. 717. 
Eger ostroma: Szádeczky. 1880. 487. 
Egerváry család okmányai: Nagy. 1870. 618. 
Egri iskola: Fraknói. 1875. 668. 

— püspökség számadási könyvei: Nyáry. 1867. 378. 

— vadászatok a XVI. században : Óvári-. 1889. 398. 

— vár: Thaly. 1872. 337. 

Egyed, borsodi alispán: Ipolyi. 1868. 169. 

Egyedi apátság: Buuyitay műnk. ismert. Márki. 1880. 767. 

Egyetemeink a középkorban : Ábelmunk. ismert. Kiss. 1882. 62, L Egyházi nemesek: Ozorai muuk. iamert. Hoszuer. 1888. 71. 
Ehede székely falu: 1883. 335. 
Ehrenfeld-codeit 1881. 526. 
Endre, II., arcképe: Csontosi. 1886. 54. 

— király arftoy bullája. Podhradczkv. 1869. 1385. 

— (lU.) király fogsága: Szabó. 1884. 97. 
Ens.el János: Fab6. 1870. 653. 731. 
Enyedi Pál: 1879. 442. 

Enyingi Török Imre: Tlialy. 1881. 67. 

Eötvös József báró nekrolúgja: 1871. 151. 

Eötvös Lajos nekrolögja: 1872, 206. 

Eperjes vároa levéltára: Kiss. 1881. kiránd. 99. — ■ Lasztókav. 

1881. kiránd. 103. 

Eperjesi béke: Franki. 1871. 188. 248. 

— gombkötő céh: 1877. 565, 
Epitaphiumok: Nagy. 1874. 353. 494. 

Erdély főispánjai: Mzár. 1887. 400. 518. 610. 700., 1888.33. 
242 334. 426. 505. 622. 730. 911., 1889. 30. 131. 229. - 
Torma. 1889. 311. 

— lakosai: Künn Géza gr. műnk. ismert. Darvai. 1890. 168.. 

— Demzeti színei: Jakab E. 1888. 435. 

— ország-nevei: 1888. 65. 

— reformmozgalmai: Zieglauer műnk. ism. Marczali. 1882. 165., 
Erdélyi alkotmány megalakulása: Szilágyi. 1876. 36, 

— címerek: Jakab. 1867. 337. 

— főkormányszéki levéltár; Jakab. 1873, 357. 
^ honismertető egylet: Jakab. 1870. 523. 

— oláhok: Réthj munk. ismert Pauler. 1880. 769. 

— országgyűlések: Jakab E. 1884. 225. 324. 

— ösvadak: Bujdosó. 1870. 654. 

— szászok : Kiss. 1881. 616, — Wattenbach munk. ism. 1870. 407. 

— szászok iskolái : Teutsch munk. ismert. Borovszky. 1888. 550. 

— történetírás: Szécsen. 1887. Vili. I. 
Erdöbénye pecsétje: Tiialy. 1869. 64. 

Erdödy Gábor gröf levele Bercsényi Imréhez; 1884. 412. 
Erdődy Miklósné hozománya: Odescalchi. 1873. 352. 

— Tamás gröf epitaphiuma: 1874. 494. 
Erdőfalvi bariangeröd: Téglás: 1889. 26. 
ErdÖsi .János: Dankö munk. iam. Ipolyi. 1871. 44. 
Érdy János nekrológja: 1871. 360. 

Ereky Alfonz , Mérték-, súly- és pénzisme- c. munk. ismert.: 

1882. 66. 
Éremsúlyok: Dobóczky. 187.5. 211. 87 rehértemploi ■ErkOlcaök a XYII. században: Fropper műnk. ism. Deák. 

W^ 1878. 356. 

EÉrkövy Adolf , A telepítési kénléaröl" emunk, ismert. : Szendrei. 

l 1883. 467. 

Krier György 3 nnink. ismert.: Pór. 18ÍIÜ. 740. 

pErne bán: Kandra. 1884. 114. 

^rnŐ fáherceg: 1882- 737. 750. 

BÉrsek újvár ágytíi ]685-b8n: Fejérpataky. 1877. 177. 

■(Esztergomi aranybulla-másolat: Torma. 1885. 349. 

I — egyházmegye : Knauz monumentáinak ismert. 1874. 568, — 

I ü. a. ismert. Balássy. 1875. 328. — ü. a. ismert. Pesty. 

■ 1882. 854. 
W — érsekek: Hon-áth. 1868. 1. 
I — érsekség számadási könyvei: Nyáry. 1867. 378. 
I — föegyház kincstára: Dankó műnk. ismert. Szilágyi. 1880. 835. 

■ — keresztény rabok pecsétje: Nyáry. 1872. 565. 
§ — krónika: Knauz. 1875. 623. 

festerházy Bálint gróf emlékiratai: Széchen. 1877. Kiránd. 50. 
^ 8 1 e r b á z y Ferenc fegyverzetének leltára : Eszterházy. 1869. 416. 
W— levele ■]597-böl: 1868. 512. 
■Esterházy János: 1883. 59. 668. 686.. 1885. 346. 

Eszterházy Pál levelei Benyovszky Mátyáshoz. 1884. 800—802. 
Etelköz: Pauler. 1880. 1. 97. 
_.!Étel-recipe, Hégi magyar: Kubinyi. 1873. 444. 
Bytas: Márki. 1871. 518. 
Szflstmifvek a XVI. században: Eómer. 1877. 546. 

í abó András ,áz 1662. orazággyfllés" c. műnk. ismert.: Pauler. 
1874. 207. 

nekrológja: 1874. 289. 
Pabritius Károly nekrológja: 1881. 179. 
Falu közösség: Lánczy műnk. ismert. Pulszky. 1881. 245. 
Fáncsy Gáspár: 1870. 333. 

Gáspár és György temetési szertartása: Szerérai, 1875. 416. 
nth Márk: 1868. 512. 
Farkas József ,A magyarországi protest. egyház története" c. 
műnk. ismert.: 1881. 451. 
"Tatnese levéltár Nápolyban; Óváry. 1877, 1. 
Fegyvernek pecsétje: Kadvánszky. 1880. 483. — Petrovav- 
1880. 694. 
^.Fehértemplom: Böbm műnk. ismert. Pesty. 1871. 702. — 
K U. a. ismert. Ferenczy 1881. 366. 

^m — tanügye; Berecz műnk. ismert. 1882. 678. Ea 
a Fejírjifttivky. Földviihalom. I L Fejérpataky László ,A pannonhalmi apátság alapitö oklevele' 
c. műnk. ismert.: Pauler. 1878. 738. 

— „Magyarországi városok számadás könyvei"" e. műnk. ismert.: 
Mikulik. 1886. 163. 

„Fekete" Iván: Smolfca. 1883. 1. 

Fekete sereg: Gyárfás. 1877. 500. 617. 

Fekete Zsigmond „Magyarország vizei" <■. műnk. ismert. : Ortvay. 

1883. 156. 302. 
Feledy Lesták levele b. Serédy Gáspárhoz : Thalv. 1874. 348. 
Pélegjháza pecsétje: Gyalokay. 1873. 142. 
Felvidéki városok hatóságai: Demkö. 1887. 685. 
Felvinczi György színigazgató szabadalom levele: 1887. 147. 
Ferdinánd (I.) király: Áesády raunk. ism. Demkó. 1889. 57. 

— declaratiója a protestánsok részére : Károlyi. 1880. 445. 

— követsége Szulimánnál: Károlyi. 1880. 357. 

— (ÍV.) király: Szalaj. 1886. 161. — Kanyaró. 1886. 611. 
Fereiiczy József , Magyar hírlapirodalom története' c. műnk. 

ism.: Kecskés. 1887. 745. 
Ferrarai egvetem: Fraknói. 1875. 671. 
Fertő tava: Nagy. 1869. 690., 1883. kiránd. 37. 
Festők: Hatos 1874. 423. 

— a XV. és XVl. századból: Nyáty. 1875. 134. 
Feszler Ignác Aurél: Abafi. 1878. 018. 
Fiátb János: Némethy. 1886. 578. 
F i e d 1 e r J. „Actenstücke zur Geschiehte Fraoz Eákóczi's' 

műnk. ismert.: Lánczy, 1869. 106- 
Fischer Jenő „Palissy élete- c. műnk. ismert.: 1887. 161. 
F i B c h e r Károly Antal , A hunok és magyarok" c, műnk. ismert. ; 

Pauler. 1888. 276. 
Fiume közjogi helyzete: Pesty. 1882. 66iJ. 
Fogarasi levéltárak: Szádeczky. 1890. 732. 
Foglalkozás a XVI. és XVII. században : Kadvánszky. 1887. 289. 
Fony János szepea-szombati követ igazoló levele. 1881. 589. 
F r g á c h család levéltára ; Szádeczky. 1887. 560. 
~ Ferenf.: Károlyi. 1880. 755.. 1888. 405. 

— Ferenc szécaényi főkapitány temetése: Szerémi. 1875. 63. 

— Ferenc gróf levele Dudits Andráshoz: 1880. 756. 

F r g á c h Imre levele az uj naptár Qgyében Selmec városához : 
1869. 22. — A trencsénmegyei papsághoz: 1869. 23. 

Forgách Miklós barsi főispán rendelete a felsőm agyarországi 
pórlázadás tárgyában. 1871. 437. 

— Miklós kassai fökapitánv temetése: Szerémi. 1875. 276. 

— Simon gróf: Thaly. 1882. 529. 617. 
Pöldvárhalom; Poltinyi. 1870. 442. « i Földvári kovács- ós bognár-céh pecsétje: Szalay. 1877. 678. 
Főispánok: Doby. ]874. 723. — Haan. 18(i7. 272. — Kandra. 

1874. 657. — Márki. 1872. 422., 1874. ;Í3I. — Ld. az 

illető megyék alatt is. 
Fraknó vára: 1868. 449. — Stessel. 1889. 294. 
F r a k D ó i bizottság jeleDtése : Szádeczky. 1883. kiránd. 76. 
Praknói Vilmos .Vitéz János élete' c. műnk. ismert.: Pauler. 

1879. 425. 

— ,A szekszárdi apátság törteoete" e. műnk. ismert.: 1879.762, 

— -Egy magyar jezsuita' c. műnk. ismert : Jakab E. 1887. 847. 

— -Bakócz Tamás élete" c. műnk. ismert.; Június. 1889. 417. 
Francia forradalom: Carlyle műnk. ismert. Acsády, 1876. 230. 
Franciaország és a bécsi udvar. 1886. 229. 
Prangepán P.; Ra'ky műnk. ismert. Pauler. 1B73. 634. 

— követsége a regensburgi gyűlésen: Károlyi. 1880. 271. 

— öyörgy epitaphiuma: Nagy. 1874. 495, 
PraDgepánok: Wenzel. 1890. 193. 289. 

Franki Vilmos , Pázmány Péter* c. műnk. ismert. : Pauler. 

1868. 433. 
Frankok Pannóniában: Moét inunk, ismert. Pesty. 186y. 561. 
Fráter György: Károlyi műnk. ismert. 1882. 428. 
■^reytag Gusztáv: 1867. 419. 
Prigyes porosz király levele Rákóczyhoz: 1870. 77. 
frigyes Vilmos porosz király részére toborzás Magyarországtwi : 
Pettkö. 1882. 659. 
iska-górai levéltár: Szent-Klái-ai. 1883. 144. 369. 
Párta pecsétje: Gyalökay. 1872. 278. 
FülÖpszáll'áa pecsétje: Gyárfás. 1874. 719. 
"" sy Tamás ,!X. Pius pápasága" c. műnk. ismert. 1n79. 77. 
F ti z y-család levéltára: Fejérpataky. 1881. kiránd. 69. 

Gábor király: Bujdosó. 1876. 169. 

öalgóc hadi felszerelése 1622-beD: Komáromy. 1889. 403. 
Galgóci levéltár: Végliely. 1870. 576. 

Galgóczy Károly ,Pest-. Pilis és Solt megye monographiája" 
ismert.: Gyárfás. 1877. 74. 873.. 1878. 552. 
alland Antal: Scheffer műnk. ism. 1883. 73. 
[Gallo Caesar: Majláth. 1882. 565. 
Garmati pecsétje: Radvánszky. 1880. 483. 
Gáspár, feetÖ: Fejérpataky. 1880. 161. 
Gebe-család: Lehoczky. 1877. 566. 

Gellért, csanádi püspök : Karácsonyi műnk. ismert, Pauler. 
1888. 57. 

Foumier műnk. ismert. 1880. 249. ^L 188^ 

^BGentz: J Géresi. 90 Gyógytan. 

Géresi Kálmán „A gr. Károlyi-család levéltára* c. munL 

ismert. 1883. 275., 1884. 149. 
Gergyen pecsétje: Radvánszkv. 1880. 483. 
G érjen község pecsétje: Hőké. 1872. 719., 1868. 210. — 

Lovcsányi. 1883. 599. 
Gertrúd királyné arcképe: Csontosi. 1886. 54. 
Geszthi György levele öcscséhez, Pálhoz: 1874. 479. 
Ghil lány család levéltára: Fejérpataky. 1881. kiránd. 69. 
Gibbon Edvárd „A római birodalom hanyatlása** c. műnk. 

ismert. Pauler. 1870. 552. 
Giesebrecht Vilmos. 1890. 86. 
Gindely A. „Geschichte des dreissigjáhrigen Krieges** c. 

műnk. ism. : Franki. 1869. 662. — U. a. ismert, Léderer. 

1881. 253. 

— „Waldstein wahrend seines ersten Generalats" c. műnk. 
ismert.: Szilágyi. 1886. 632. 

Glódi barlang: Téglás. 1889. 27. 

Glossarium: 1884. 461. 

Gömörmegye tisztikara a XVI. században : Ebeczky. 1876. 

kiránd. 60. 
Gömörmegyei alispánok: Pesty. 18/4. 217., 1875. 345. 

— kirándulás: Szilágyi. 1876. kiránd. 103. 

Göndöcs Benedek „Pusztaszer" c. műnk. ismert.: 1883. 890. 

Görgény vára: Jakab E. 1883. 325. 414. 

Görgey Kristóf: 1876. 170. 

Görgey-család Árpádkori okmányai: Nagy. 1872. 215. 

Görömbei Péter „A nagykállói ref. egyház története* c. műnk. 

ismert.: 1882. 865. 
Gráczi egyetem: Krones műnk. ismert. Hellebrant. 1887. 365. 
Gr an ve 11 a: Károlyi. 1880. 357. 558. 
Gregorovius F. „ürban VIII.* c. műnk. ismert.: Marczali. 

1880. 839. 
Grosschmid Gábor „Történelmi tanulmányai ** ismert. : Dudás. 

1888. 758. 

Guthi Országh Mihály: 1869. 569. 
G ü 1-B a b a : Ld. Gyul-Baba. 
Gyalui compositio: Károlyi. 1880. 357. 
Gyárfás István „A jászkúnok története ** c. műnk. ismert.: 
Márki. 1886. 260. 

— följegyzései: Torma. 1888. 349. 

— „Pannónia őskeresztény emléke" c. műnk. ismert.: Pór. 

1889. 720. 

Gye rőf fi György vallomása Thököly Imre ellen: 1869. 226. 
Gyógytan a régi magyaroknál: Fekete. 1874. 380. 477. GyöDgyö8ÍIstTán:Pauler. 1870. 127.421. — Thaly. 1872. 199- 

— levele Jaquemod Mihály Angelohoz: 1873. 5(J7. 

— levele gr. Kohári Istvánhoz: 1870. 124. 
-^ levele Széchy Máriához: 1871. 231. 

— levele Varaonay Gvörgyhöz : 1873. 508. 
Gyöngyös-Pata pecsétje: Thaly. 1871. 585. 
Gyöngyös-Püapöki pecsétje: Nagy. 1874. 136. 
György Aladár , Egyetemes mOvelödéstörtéDelem'' c. műnk. 1 

ismert.: Thallóczy. 1875. 407. 

— , Magyarország köz- és magánkönyvtárai" c. műnk. ismert. í 
1887. 668. 

Győr megye: Villányi munk. ismert, Pauler. 1881. 706. — 

U. a. ismert. 1882. 671. 
Gyula-fehérvári káptalan levéltára: Beké. 1880. 857. 

— palota. 1890. 368. 

Gyulaffy-eaalád levelei: Szilágyi. 1887. VIII. 61. 

— László: Véghely. 1869. 498. 
Gyulai iskola: Fraknói. 1875. G69. 
Gyulai András: 1873. 47. 
Gyulai Ferenc: 1887. Vlll. 55. 
Gynlay Pál: 1877. 877. 

Gyulai Pál .Katona Józset'" c. munk. ismert.: 188;i. 388. 
Gyulai Torda Zsigmond L. : Torda. 
Gyul-Baba: Némethy. 1884. 608. 
Gyűrky Ádám temetési zászlaja: Thaly. 1869. 133. 
Gyfírfíkiállitás: 1888. 676. 

Haau Lajos „Békés vármegye hajdana* u. munk. ismert.: Pesty- 

1870. 465. 
Hadad községi családok levelei: Sólyom-Fekete. 1887. VIII. 40. 
Hadi költségek 1549-hen; Tlialióczy. 1877. 169. 

— szervezet átalakulása a XVI. században : Thallóczy. 1877. 674. 

— történet: Ipolyi. 1879. kiránd. 3. ' 

— történet a vezérek korában: Salamon. 1876. 1. 765. ( 
1877. 124. 

— történetírás: Horváth. 1888. 186. 
Hadik András gröf levele Komis Annához: 1885. 352. 
Hagiographia: Wlaasics. 1870. 161. 
Hain Gáspár: Demkó. 1882. 132. 223. 
Hajnik Imre .Egyetemes európai jogtörténet' c. munk. ismert. : 

Pauler. 1876. 67. 
Halas pecsétje: Thaly. 1868. 734.. 1869. 572. 
Halászat: Hermán Ottó munk. ismert. Hunfalvy. 1888. 216. 
Haller Gábor: Szádeczky. 1886. 523. Haller-fiűk iskoláztatása: Betkeszi. 1883. 342. 430. 

Harczos Frídrik: Barabás. 1885. 491. 

Harka: Nagy. 1883. kiránd. 33. 

Harminc éves háború : Ginrlely inunk. ism. Léderer. 1881 . 253. 

Hartvik püspök: Pauler. 1883. 803. 

— legenda: Pauler. 1884. 739. 

Határőrvidék; Schwieker munkáját iaiuert. Ballagi. 1884. 

52. 277. — Vanieaek luunk. ismert, Pestj. 1876. 144. 
Házadó: Mai-czali. 1888. 673. 

— a XVHJ. században: 1888. 377. 580. 

Házassági jog: Roszner muiik. ism. Károl,YÍ. 1887. 840. — 

Kováts és Boszner niunk. ismert. Révész. 1888. 570. 
Házasságkötés Magyarországon : Kováta műnk. ismert. 

Szádeczky. 1884. 444. 
Házi i|.ar a XVI. és XVII. században : Pulszkv. 1878. 46U. — 

Thaly. 1874. 513. 
Heby bég parancsa: Kubinyi. 1875. 213. 
Hecht L. ,Le8 colonies Lorraines" c. műnk. ismert. 1882. 332. 
Héderváryak Karinthiában : Stesael. 1882. 57. 
Keidéibe rgi egyetem: Fraknói. 1875. 672. — Hellebrant 

műnk. ismert. 18bö. 532. 
H e i n r i c h Gusztáv ,A német irodalom története" c, műnk. 

ismert.: 1887. 260. 
H elfért A. ,RevÍ3Íon des ungar. Ausgleiches" c. műnk. ismert: 

Sándorti. 1875. 727. 
Hellebrant Árpád ,Die Matrikel der Universitüt Heidelbei^" 

c. műnk. ismert.: 1886. 532. 
H el már Ágost ,Bonfinius jellemzése' c. műnk. ismert.; Tballóczy, 

1876. 854. 

He lm ár Ágost magyar térképének ismert.: Ortvay. 1879. 766. 
Helynevek: Bujdosó. 1875. 34H. — Pesty műnk. ismeil;. 

Hunfalvy. 1888. 448. 
H e n n e-A m-E h v n „Kulturgesch. d. Judenthums- c. műnk, 

ismert.: Beliczay. 1881. 528. 
Henrik, VHI., angol király: Károlyi. 1880. 558. 
Henszlmaun Imre: Magyarország műemlékeinek ismertetése. 

1877. 159. 

Heraldika: Nváry műnk. ismeró. Beüczav. 1887. 255. 
Heraldikai bizonyítékok: Botka. 1873. 570. 
Herczegovina. L. ; Bosznia. 

Hermán Ottónak magyar halászati könyve; 1888. 210. 
H e r m a n n Antal , Alternativák a rumén ethnologiához' c. 
műnk. ismert.: H. P. 1890. 353. ■Hern: ,Das alté und neue Kronatadf f. inunk, ismert.: , 151. rHernád-Németi pecsétje: Thalv. 1871. 15:í. 
HéttorODj: Nyárj. 1867. 311. 
Hevesinegye: Ipolyi. 1868. Iö5. 
— alakulása: Balágsy. 1872. 306. 
Hippolyt bibornok medvevadáazata : 1889. 399. 
Hírlapirodalom: Perenczy. B. inunk. ism. Kecskés. 1887. 745. 
Históriás énekek a XVI. éa XYU. századból: Thaly. 1871. 

31. 95. 256. 310. 399. 479. 712. 
Hitújítás történetéből: Bunyitay. 1887. 389. 
Hloiansky József „Biele ühorsko' c. műnk. ismert.: Zsilinszky. 

1869. 399. 
Hódmezö-Vásárliely pecsétje: Gyárfás. 1883. 593. 
Hódoltság története: Thallóczy. 1875. 739. 
Hódos székely falu: 1883. 335. 

HoffmaD se gg gróf: Berkeszi műnk. ismert. Márki. 1887. 845. 
Hóhérszerzödés a XVII. századból: Nyáry. 1872. 481. 
Holzwarth világtörténetének ismert.: 1888. 170. 
Homo nn a-sztárai bizottság jelentése: Szabó. 1871. 672. 
Homonnav János gyászjelentése: Lehoezky. 1869, 330, 
ÍHonfoglaláa: 1883. 185. 
Honímegyei birtokosok az Árpádok alatt: Nagy. 1869, 520. 

gyfiléae a tört. társulatnak. Thaly, 1869. .556. 

régiségek: Höke. 1868. 190. 
Honvédelem: Horváth műnk. isméit. : Fauler. 1867, 206, 
Hóra: Szilágyi műnk. ismert. Pauler. 1871. 272, 
Korky Márton: Eötvös. 1871. 285. 
Borvát Árpád Oklevéltan! jegyzetei-nek ismert,: 1880. 763. 

Diplomatikai irástan-ának ismert.: 1883. 694. 
rvát István: Horvát. 1879. 85. 87.— Vass Bertalan műnk. 

ismert. Kardos. 1884. 535, 
H r V á t jogtörténet : Botka. 1877. 453. 
Horváth Mihály ,A magy. honvédelem" c. műnk. ismert. : 

Pauler. 1867. 206. 

.Kisebb tört. munkái" ismert.: Pabó. 1867. 291. 391., 

1868. 120. 195. 327, 

.Zrinyi Ilona életrajza" c. műnk. ismert.; Pauler. 1869. 397. 

nekrológja: 1878. 746. 

Horvátok: Staré műnk. ism. Pesty. 1882. 499. 

Horvátország: Pesty műnk. ismert. Szentkláray. 1885. 739. 

Horvátország elfoglalása: Pauler. 1888. 197. 

szaszó pecsétje: Gyalókay. 1872. 278. 

sszümezö peesétje : Thaly. 1873. 362, H 6rk József ,A Tiaza-fcerület püspökei* c, műnk. iamerL: 

1889. 16fi, 
Hradsnky József .Szepeavámiegye a mohácai vész elíitt" c. 

műnk. ismert. : 1889, 73, 
Huber Alfonz „Studien flber die Geschichte Ungarus" <•. műnk. 

ismert.: 1884. 159. 
Huber A. , Geschichte Oesterreichs' c. műnk, ism. : Pauler. 

1885. 426. — U. a. ism. Mangold. 1886. 73. 
Hunfulvy Pál „Magyarország monographiája" ism,: 1876. 734. 

— ,Die RmnáneD" c. mnnk. ismert.: Jakah E. 1890. 249. 

355. 435. 590. 
Húnkérdés: Eremita. 1881. 499, 
Hűn munda: Petz műnk, ismert. 1886, 78, 
H ú D-mongol-magyar rokonság: Peaty. 1869. 61. 
Hunok: Salamon. 1882. 236. — Piaeher műnk. ismert. Pauler. 

1888. 276. 

Hunok temetkezési módja: Gyárfás. 1867. 351, 
Hunt Demeter gróf rablólovag : Ipolyi. 1867. 128, 
HuDt-Pázmáu rahlólovag: Ipolyi. 1867. 128. 
Hunyadmegye: Osánki. 1887. VUI. 8. 

— hariangeröditvéuyei : Téglás. 1889. 19, 

— levéltárai: Sólyom-Fekete. 1887. VUI. 32. 
Hunyadmegyei kirándulás a tört. társ. részéről : Szádeczky. 

1889. TIIl. 88. 

— nemesi levelek: Sólyom-Fekete. 1887. VHl. 32. 

— tört. társ. évkönyve: Kún. 1882. 777. — Ü. a. ism. 
Szilágyi. 1884. 615. 

— tört. társulat két gyűlése: Sólyom-Fekete. 1880. 861. 

H u n y a dy János csatája Mezid béggel : Veszély. 1879. ki- 
ránd. 126. 

— adománylevele a Eendefieknek : 1868. 32. 

— kiváltság levele a beregszászi szabó-céh részére : 1875. 197. 

— levele 1444-b81; Wenzel. 1869. 569. 

— levele Majthényi Gergelyhez: Thallóczy. 1875. 575. 
Hunyady Jánosnak egy fegyvertársa. 1871. 519. 
Hunyadyak: Csánki. 1887. Vili. 8. — Csánki műnk. ismert. 

Tagányi. 1890. 499. 
Hur krónikája: Szügyi. 1881. 569. 

Huszár Gál: Szabó. 1867. 146. 421. — Fraknói. 1876. 22. 
Huszti bizottság jelentése: Szádeezky. 1889. kiránd. 198. 
Hyppolit-codesek: Nyáry. 1870. 275. 661.. 1872. 287. 

355.. 1874. 1. 73. Tbn Duetah: Edelspacher. 1877. 693. 789., Gvoroki. 1871. 465. 
Időtöltés a XVI. és XVII. században: Eadvánazky. 1887. 289. 
lllyéaházy tíyörgy levele Szirmaj Istvánhoz: 1872. 276. 

IlivésházT látván hfítlensági pöre; Károlyi műnk. ismert. 
I * Szalay."]883- 878. 
Ilyésbázy Istvánné sírköve: Botka. 187ő. 59. 
iosvay János plenipotentialis levele: 1888. 310. 
Imre herceg: Hartvic műnk. ismert. 1S81. 692. 
Iparélet tört. fejlődése: Ipolyi. 1877. kiránd. 3. 
Ipoly-Pásztíí pecsétje: Höke. 1868. 210. 
"nolj-Ságiak: Ipolyi. 1867. 121. 

golvi Arnold kisebb tört. munkái ismert: Zsiliuszky. 1874. 
273. — U. a. ismert. Agricola. 1889. 247. 332. 
.Veresmarti Mihály megtérése, históriája' c. műnk. ismert.: 
Széesen. 1877. 758. 

.A besztercebányai egyh. míiemlékek" c. műnk, ismert.: 
Czobor. 1878. 432. 
tanulmányai ismert.: 1887. 558. 

„Bimay János államiratai éa levelezése' ismert. 1887. 647. 
nekrolögja: 1886. 921. - PÓr. 1888. 1. 
^kolai programm -értekezések. Szádeczky. 1884. 717. 812.. 

1885. 176. 180. 
fekolaügy Magyarországban; Városy műnk. ism. 1884. 707. 
akoláz tatás a XV. és XVI. században. Praknói. 1875. 667. 
— külföldön: Pabó. 1870. 568. - H. A. 1883. 154, 
Istenitéletek: Lehoczky. 1873. 211. 
Istvánffy az erdélyi ősvadakról: Bujdosó. 1870. 654. 
Istvánffy István: Thaly. 1875. 202. 
Istvánffy Miklós levele gr. Draskovics Jánoshoz; 1874. 58. 
Istvánffy munkája fordításai. Nagy. 1869. 281. 
Istvánffyak címere: Doby. 1875. 502. — Hatos. 187-5. 323. 
István Uros Milutin király: Hodinka. 1890. .507. 
ItebÖi prépostság: Pesty.' 1875. 679. 
ítéleti Ibrmiüák: Ipolyi. 1868. 177. 
ián Vasiljevics (Ül.) cár: Géreai. 1879. 239. 
yánfi Ede ,Á magy. birodalom czímerei" c. műnk. ismert.: 
Csaplár. 1874. 209. 
ányi István „Szabadka története" c. műnk. ism.: 1886. 728- 
,Bács-Bodrogh vmegye helynévtára' c. műnk. ismert. 
Dudás. 1889. 659. 
d e n c z y-család levéltára: Fejérpatakv. 1881. kiránd, 69. 
isák pecsétje: Nyán-. 1872. 564. 
■«ák család levéltára; Szilágvi. 1875. 653. Jagellói: Csillagli. 1869. 546. 

•Tajczai bánok: Pestv. 1875. 132. 

.Jakab, borsodi főispán: Ipolyi. 1868. 169. 

.Jakab Elek „Dávid Perencz emléke" í-. műnk. ismert.: Deik. 

1880. 510. 
Jakab király levele Thurzó (iyörgy nádorhoz: Sváby. 1870. 570. 
Jalava Aotal , Magyarország és népe" c. műnk. ismert.: H. P. 

1877. 256. 
J a n c s ó Beoedek . Kölcsey Perencz élete ' '■. műnk. iamert. : 

1885. 677. 
Jankó V. „Lazarua Preilievr v. Schwendi" c. műnk. ismert.: 

Budai. 1872. 395. 
János, beregszászi plébános: Lelióczky. 1880. 68. 
János herceg: Bunyitay. 1880. 821. 
János herceg egy levele: Pesty, 1873. 716. 
János király budai országgyűlése: Kubinyi. 1876, 581. 
János {II.) király rendelete Békés Gáspár végrendelete ügyében: 

1875. 736. 
János (ni.) lengyel király: 1882. 424. 
János, osztrák főherceg: Krones műnk. ism. 1890. 505. 
János Frigyes: Károlyi. 1880. 357. 
Jánosi: Dudás. 187l'. 216. 
Jaquemód Mihál? Angelo : 1873. 507. 
Jászberény pecsété: 1867. 314. — Gyárfás. 1874. 719. J 
Jászberényi deák-czéh: Gyárfás. 1869. 741. 
Jászkisér pecsétje: Gyárfás. 1874. 719. 
Jászkún térmértékek: Gyárfás. 1880. 679. 
Jászkúnok: Gyárfás műnk. ism. Márki. 1886. 260. 
Jászkunság! községpecsétek: Gyárfás. 1874. 719. 
Jászöi bizottság jelentése: Pejérpataky. 1878. kiránd. 129.1 
Játék a XVI. és XVII. században: Radvánszky. 1887. 289. 
Jávorka Ádám: Thaly. 1887. 293. 389. 489. 585.. 1888.768. 
Jedlicska Pál .Kiskárpáti emlékek" c. műnk. ism.: 1883. 888. 
Jenke: Ipolyi. 1868. 80. 165. 
Jerney kéziratai: Thaly. 1877. 347. 
Jesseni János: Sütő. 1874. 501. 
Je szénák-család levéltára: üváry. 1875. 519. 
Jireéek C. J. „Geschichte der Bulgaren" c. műnk. ismert: 

Pesty. 1876. 409. 562. 
Jobbágy telke székely falu: 1883.335. 
Johannes Hungarus: Franki. 1874. 149. 
Jonquiere ,Histoire de l'empire ottoman' c. műnk ismert.: 

Beliczay. 1882. 856. 
József 1,1.) levele gróf Pálfty Jánoshoz: 1887. 465. József. 97 Károlyi. 

József (II.) császár: 1872. 420. - Jakab E. 1884. 225. 324. 
— Marczali. 1880. 185. — Marczali műnk. isin. Pulszky. 

1882. 123. — Krones műnk. ism. Wlassics. 1871. 202. 
József császár rendelete, melylyel az 1791-iki erdélyi ország- 
gyűlést egybehÍTJa: 1884. 336. 

Juhász (Melius) Péter: Franki. 1873. 525. 

Jung J. ^Eoemer und Románén*, c. műnk. ism.: Hunfalvy. 

1877. 334. 425. 
Jurisich Miklós két levele Kőszeg ostromáról: Récse3\ 1883. 

458. 
Jurlei convent: Kubinyi. 1869. 38. 
Justh András: Kubinyi. 1889. 238. 

Kába pecsétje: Gyalokay. 1873. 142. — Langer. 1873. 650. 
Kagelmacher Ernő „Filippo Maria Visconti stb.*^ c. műnk. 

ism.: Mangold. 1886. 449. 
Kalandosok: Fraknói. 1876. 343. — Majláth. 1885. 563.— 

Szilágyi. 1876. 87. 
— Liptómegyében : Majláth. 1879. 344. 
K á 1 1 a y-család levéltára: Pesty. 1872. 387. 
X álmán győri püspök: Pór. 1889. 369. 
Kálmánczay István: 1870. 128. 

Kanitz F. „Serbien" c. műnk. ismert.: Pesty. 1868. 494. 
Kanizsa: Vámbéry. 1887, 716. 798, 
Kanizsai varga-céh pecsétje: Szalay. 1877. 678. 
Kapy György adománylevele: 1887. VIII. 54. 
Kap y-család levéltára: Szendrei. 1890. 337. 
Karácson Imre ^Magyarországi zsinatok ** c. műnk. ismert.: 

1888. 838. 
Karácsonfalvi barlangerőd: Téglás. 1889. 21. 
Karácsony Mihály nekrológja: 1869. 575. 
Karácsonyi János „Szent Gellért, csanádi püspök** c. műnk. 

ismert.: Pauler. 1888. 57. 
Karcsú A. Arzén „Vác város története** c. műnk. ismert.: 

Dudás. 1890. 247. 
Karlócai levéltár: Szentkláray. 1883. 144. 369. 
Károli Gáspár: Kemény. 1889. 80. 

- levele, 1575-ből: Tbaly. 1873. 295. 

Károlyi Árpád „Fráter György levelezése** ismert: 1882. 428. 

— ^niésházy István híítlenségi pöre** c. műnk. ismert.: Szalay. 

1883. 878. 

Károlyi Sándor báró : Paulea\ 1867. 408. — Waltherr. 1872. 713. 
— 1874. 214. 216. 
— • előterjesztése az 1717. tatárjárásról: Thaly. 1867. 55. k Károlyi Sándor emlékiratai a Rákóczy- háborúról : Waltherr. 
1874. 312. 396. 

— hűségi eakOje: 1887. 466. 

— levele Palocsay Györgyhöz: 1873. 177. 

— rendelete az ostromlott LÖcae megaegitése tárgyában. 1873. 
181. 

— versei az ál-Károlyiról: Thaly. 1873. 513. 
Károlyi Zsuzsanna: Bujdosó. 1872. 126. 
Károlyiak: Waltherr. 1873. 185. 266. 688. 

Károly i-esalád levéltára : Géresi műnk. ismert. 1 883. 275., 

1884. 149. 
Kárpátalja: Szabó. 1868. 281. 475. 
Kárpátok: Jedlicska műnk. ismert. 1883. 888. 
Karthausiak: Dedek műnk. ismert. Pór. 1890. 162. 
Kassa: 1890. 368. 

— kereskedelme a vegyes házakbeli királyok alatt: Hajnik. 
1868. 145. 

— táji pórlázadás: Bujdosó. 1871. 436. 

— vároa levele Bakay Györgyhöz: Thaly. 1874. 350. 
Kassai eéhszabályzat : Thaly. 1875. 736. 

— citadella megvétele: Thaly. 1872. 416. 

— gyűlés 1683-ban: Mafláth. 1883. 117. 243. 

— levéltár: Szilágyi. 1882. 603. 

— bizottság jelentése: Majláth. 1878. kiránd. 119. 

— kirándulás: 1878. kiránd. 140. 
Kata pecsétje: Nagy Gy. 1877. 174. 
Katalin eániő: 1872. 420. 
Kátay-család: Balássy. 1875. 246. 

Katona István egyh. kánonai ismert.: 1876. 159. 
Katona József: Gyulai műnk. ism. 1883. 388. 
Kató Dai ispán: Pauler. 1882. 635. 
Kécake pecsétje: Nyáry. 1873. 719. 
Kecskemét: 1870. 65J. 

- pecsétje: Thaly. 1868. 507. 
Ke ezer Gábor ingöságainak leltára: Bujdosó. 1874. 137. 
Keglevich István sirköve Elsassban: Botka. 1874. 498. 
Keinz ,Zwei alté ung. Teste" ismert.: 1880. 77. 
KelemoD Lajos: Jakab E. 1882. 760. 
Kemej ujabb elnevezése: Balássy. 1872. 447. 

— vármegye határai: Balássy. 1872. 377. 
Kemény Ádám válópere: Deák. 1885. 603. 
Kemény Gábor báró nekrológja: Szilágyi. 1888. 865. 

emény János: Márki. 1883. 401. — Szilágyi. 1886. 720. 

— fejedelem levelei; Deák P. 1873. 482. 99 I Kemény János levele RáfeóczY Zsigmondhoz: 1886. 721. 
T — komornyiksága : Pettkó. 1887. 271. 
í Kemény Zsigmond tanulmányai ismert.: Pauler. 1871. 131. 
I — nekrológja: Salamon. 1876. 56. 
I Kendeffy-család: Szabó. 1868. 22. 
I — levéltára: Sóljom-Pekete. 1887. VIII. 34. 
Kendy Ferenc végrendelete: Károlyi. 1876. 747. 
Kénosi Sándor Lajos levéltára: Deák. 1876. 574. 
KépzSmflvészek: Foltiny. 1874. 423. — Hatos. 1874. 423. 
— Nagy. 1874. 25. 84. 185. 285. 
— a XV. és XVI. századból: Nyáry. 1875. 134. 
Kér: Ipolyi. 1867. 119. 
Kerechényi-család: Kosutány. 1882. 457. 
- Kerék gT ártó Árpád „Hazánk évlapjai" c. műnk, ismert. : 
' Panier. 1875. 557. 

„A mívehség fejlődése Magvarorazágban ' c, műnk. ismert. : 
Pauler. 1881. 71. 

,M^yaror9zág emléknapjai" c. műnk. ismert.: 1882. 329. 
„Gróf Széchenyi István" c. műnk. ismert.; 1883. 891. 
[Kereskedelem a vegyes liázakbeli királyok alatt: Hajnik. 
1868. 145. 

I. Lajos korában: Csánki mmik. ismert. 1880, 246. 
[Kereskény: Ipolyi. 1867. 119. 
iKerlés helyneve: Pesty. 1868. 111. 
I Kér-Kereskény-bagonjai bizottság jelentése. 1869. 625. 
I Késmárk: Károlyi. 1878. 68. 169. 267. 
I Késmárki bizottság jelentése: Szabó. 1872. 678. 
I Keszthelyi levéltár: Nagy. 1868. 181 
I Kétfej fi csodaszfilött: 1882. 774. 
iKevB vármegye: 1872. 193. — Ivánfy. 1872. 149. 
ÍKeych; Nagy. 1883. kiránd. 45. 
I Kézdi-szent-léleki vár: Lázár. 1870. 211. 
JKigyós pecsétje: Thaly. 1869. 571. 
Hí i n i z s y Pál kineveztetése nyitrai főispánná : 1873. 643. 
[ Király Pál ,A sarmizegetusai mithraeum* c. műnk. ismert.: 
Mailand. 1888. 256. 
Királyaink tartózkodási helyei: Ipolyi. 1868. 80. 
, Királyi könyvek: Majláth. 1879. 781. 
I Kis-Kúnkerület pecsétje: Gyárfás. 1883. 593. 
< Kis-Marja pecsétje: Márki. 1869. 500. 
Kismartoni levéltár: Nagy. 1868. 181. — Okolicsánvi, 1883. 

kiránd. 72. — Szilágyi. 1883. kiránd. 67. 
Kiss Áron ,A XVI. században tartott m^yar ref. zsinatok 
végzései* e. műnk. ismert.: 1881. 786. KiavároBÍ élet a XVI. és XVII. században: Mikulik műnk. 

ism. Demkó. 1886. 169. 
Klaic V. , Poriest Bosne' c. műnk. ismert.: Mayr. 1882. 587. 
Klement János Mihály, Rákóczy Ferenc követe: Szalay. 1870, 

1. 73. 
Ív 1 e m e n t-tigy könyvÉszete: Eötvös. 1871. 587. 
Klesth Dániel. 1871. 518. 
Klimpa: Nagy. 1883. kiránd. 36. 
Knauz Nándor .Kortan'-ának ismert.: Károlyi. 1877. 265, 

— ,Monumenta eccl. Strigon." ism.: 1874. 568., 1875. 328. 
— ü. a. ismert. Pesty. 1882. 854. 

— ,.Buda ostroma" c. műnk. ismert.: Thalv. 1886. 716.832. 
Kneidinger György: 1878. 635. 

Eoháry Imre: 1870. 266. 
Kohárv István: Bujdosó. 1871. 214. 

— tanulókori levelei: Thaly. 1876. 384. 

— levele Gyarmathi Baláasy Judithoz : 1870. 650. 

— levele Kecskemét városához; 1870. 651. 

— fogsága; Thaly. 1870. ö49.. 1872. 238. 
Koháry Péter: Thaly. 1870. 196. 
Koháry-levéltár: 1860. 608. 

— műemlékek a azent-antali kastélyban: Thaly. 1871. 56. 
Kohn Sámuel „A zsidók története" c. műnk. ismert. : 1884. 884. 

,A szombatosok" c. műnk. ismert. : Váczy. 1890. 242. 
Kolbászszék pecsétje; Gyárfás. 1874. 719., 1883. 593. 
Kolos község pecsété: Langer. 1873. 650, 
Kolosvári Gergely: 1873. 295. 

Kolosvári és Óvári .Magyar törvényhatósí^ok jogszabályai- 
nak gyüjtem." c. műnk. ism.: 1885. 260. 
Koiozsmonostori apátsági zárda: Jakab E. 1889. 1. 97. 
Kolozsvár: Jakab E. műnk. ismert. 1870. 50. 
Kolozsvári magyar polgárok 1453-ban: Szabó. 1882. 71. 

— Márton és György: Wenrich. 1879. kiránd. 122. 

— ötvösök: Deák. 1886. 562. 

Koitai Virgil ,Czuczor Gergely' c. muuk. ism.; 1886. 75. 
Komárom megye levéltára: Thaly. 1870. 608. 
Komáromi Csipkés György munkái; Bölöni. 1873. 137. — 
Szabó. 1873. 345. — BaUagi. 1873. 581. 

— végrendelete : Bölöni. 1875. 278. 
Koniecpolski Szaniszló : 1887. 118. 
Konsztantin Mihálv krónikája; Drakulics. 1876. 416. 
Kont Miklós nádor: Botka. 1870. 139. 

Kopasz Nándor: Bunyitay. 1888. 15. 129. 
Kópháza: Nagv. 1883. kiránd. 35. Sorbuly Imre ,A báni méltöság' oriatoyic 8-féle oklevél: Zsattovics. 18i . 672. rni9 Aana: 1885. 3iít. 350. 352. 
ronaőrzS nemesek 1790-ben: 1881. 335, 
ronázási árak 1563-b61: 1867. 425. 

jelvények: Beliczay. 1887. 549. 

othnay Katinka: Véghely. 1870. 14. 
rpona városi levéltár: 1869. 621. 

" pályamfívek: Horvát. 1873. 322. 
sd pecsétje: Nagy. 1874. 136. 
BBiith levelére nyilatk.: Hunfalvy. 1877. 776. 
sztolányi-levéltár: Cherven. 1875. 632. 
yachieh J. M. : 1878. 8.58. 

levelezései: Caillagh. 1869. 334. 
vácB Árpád ,A miskolczi ev. ref. tÖgymti. tört." ismert: 

Hellebrant. 1886. 914. 
váesőczy Farkas: 1877. 878., 1883. 335. 
váts Gyula .Felelet b. Koszner Ervin mnnkájára" c. műnk. 

ismert: Révész. 1888. 570. 

,B. BÖSzDer Ervin válaszára* c. inunk, ismert.: Révész. 

1888. 570. 
cski Sándor: Pór. 1888. 784. 
Icsey Ferenc: Jancsó műnk. ism. 1885. 677. 
nyvkiállítás: Fejérpataky. 1882. 339. 
nyvtáraink: György Aladár műnk. ismert, 1887, 668. 
rmend város levele, melyben Dragoni Gáspárnak Sopronba 

menetelét elhalasztatni kéri : 1889. 227. 

bizonyítványa, hogy Deven Katalint férje, Dragoni Gáspár 

képviselheti, 1889. 228. 
rmendi főiskola: Thury. 1889. 215. 
rmöebánya birtoka keletkezése: Krizkó. 1885. 252. 
rmöcbányai levéltár: Balássy. 1875. 246. 

■ pestis 1710-ben: Eriiké. 1879. 435. 

■ Bziklafeliratok : Botka, 1868. 343.— Lehoezky. 1874. 585. 
rmöci kamara és grófjai: Krizskó mmik. ismert. Thallóczv. 

1880. 244. 
rösi ref, egyház: 1872. 202. 
rö 8sy György följegyzései: Thaly, 1875. 311., 1888. 42. 156. 

számadása a 10.000 aranyról: Thaly. 1888.45. 

Chernél. 1869. 98. — Chernél műnk. ismert Thaly. 

1879. 898. — Réesey. 1883. 458, 
szegi csizmadia-céh pecsétje 1629-b31: Nagy. 1872. 648. 

Szent-Jakab-egyház: Chernél. 1875. 128. Középkor 102 


Középkor kezdete Magyarországon: Márki. 1890. 311. 396. 
Közigazgatást állapotok a XVI. éa XVII. században : 

Acaády inunk, ism. Demkó. 1889. 655. 
Közoktatásunk a XIU. században: Molnár A. műnk. ism, 
. 1881. 782. Községi évkönyvek: 1868. 205. 

Községi pecsétek : Ld, a megfelelő helrnevek alatt. 

Krajova eredete: Hunfalvy. 1886, 387.' 

K rak ói akadémia kiadványai: Szádeczky. 1882, 74. 

Krakói egyetem könyvtára: Szádeczky. 1881. 311. 

— magyar ereklyék: 1884. 269. 

— levéltárak; Szádeczky. 1881. 423. 

Krausz Márton szepes-szombati követ igazolé levele : 1881.589, 
Kremer „ Culturgescli. á. Orients' c. műnk. ismert.: Bolgár. 

1878. 566. 
Krizáké Pál ,A körmöczi kamara' c. műnk, ism.: Thallőczy. 

1880. 244. 
Krones F. ^Ungain unter Maria Theresia u. Joseph" II. c. 

műnk. ismert,: WlasBÍch. 1871, 202. 

— .Grundriss d, österreich, Geachichte- c, műnk, ismert.: 
Fejérpataky, 1883.279. — U. a. ism, Wertheimer, 1887, 166. 

— ,Die Freien von Saneck" c, műnk, ism.: Szilágyi. 1883. 892. 

— .Geachiclite der Universítát iu Graz' c. műnk, ismert,: 
Hellebrant, 1887, 365. 

— ,Die deutsehe Besiedlung der, östi, Alpenlander' c. műnk. 
ismert.: Mangold. 1889. 433. 

— , Tirol u. Erzherzog Johann' c. muak. ism. : 1890. 505. 
Krosznai magyarok: Nagy Gy. 1880. 757. 

Krucsay István plenipotentialis levele: 1888. 310. 

Kruesz Krizosztom nekrológja: 1885, 189. 

Kubinyi Ferenc .Magyar tört. emlékek" II. köt.-nek ismert.: 

Pór. 1889. 63. 
K u b i n V i-család levéltára: Kubinyi. 1876. kiránd, 77. 
Kún pecsétek: Gyártás. 1870. 309.. 1871. 63.. 1874. 719. 
Kún-Szentmiklóa pecsétje: Gyárfás. 1874. 719. 
Kuruc asztali rendtartás: Nyáry. 1873. 445. 
Kuruc katonai érdemjel: Tlialy. 1886. 345. 544. 
Kuruc vezényszavak: Thaly. 1868. 740. 
Kuruovilági serleg: Tlialy. 1869. 673. 
Kuruzslók: Ld. Babonaság. 
Kuttenbergi egyetem: Frakuói. 1875. 673. 
Kuun Géza, gróf, ,Étude aur Torigine des nationalités de la 

Transylvanie- c. műnk. ismert.: Darvai. 1890. 168. L La ÜlsS-Böcs község pecsétje: Lange"-. 1873. 650. 
Brt (Bácsm.): Iványi. 1889. 325. 

Labanc napló: Thaly. 1872. 12.5. 

lábathlan család síremléke: Orbán. 1869. 492. 

Lacbáza pecsétje; Gyárfás. 1874. 719. 

Ladányi Gedeon alkotmány-történeténelí ismert. : Wlassics. 
1872. 175. 

tajos király kiadványa Bolgárországböl : 1869. 127, 
■lajos (H.) király: Kápolnai. 1869. 200. 
^Lajtha folyó: Nagy. 1871. 369. 449. 

Lakadalmak a XVI. és XVII. században : Kadyánszky. 1 883. 217. 

Lakatos Ottó ,Arad története' ismert. 1&81. 543., 1882. 162. 

L á n c z y Gyula „A falu közösség eredete" c. mnnk. ismert. : 

>Pul9zky. 1881. 245. 
— jTört. kor- és jellemrajzok" c. műnk. ismert.: Fereuczi, 
1890. 668. 
ifiandsteiner K. „Jacobus PalaeoIoguB* c. műnk. ismert.: 
Fraknói. 1874, 45. 
Xányi Károly magyar egyháztörténelmének ismert.: Fraknói. 
1871. 338. 
Lapispataki bizottság jelentése: Deák. 1878. kiránd. 136. 
Lardi Tádé egri kanonok epitaphiuma: 1874. 354. 
László, erdélyi vajda nemzetsége: 1890. 72G. 
László (IV.) elleni összeesküvés 1780-ban: 1868. 73. 
László (IV.) király Borsodban: 1868. 80. 
Latin Ság szótára: Finály. 1884. 271. 372. 
Latsehka Adolf ,Die Türkén in Perehtoldsdorf" c. műnk. 

■ Deák. 1884. 155. 
Lázár fejedelem: Riivárac muok. ism. Hodinka. 1890. 66. 
' ' ár Miklós nekrológja: 1889. 176. 
Lázi község pecsétje: Langer. 1872. 719. 
LebBdia: Pauler. 1880. 1.97. — Barna. 1884. 353.449.526. 
Lecky „Geschicbte der Aufklarung in Európa" c. műnk. isna.: 

Pesty. 1868. 564. 
[j é g e r .Histoire de rAutricbe-Hongrie " c. műnk. ismert. : 
Beliczay. 1881. 363. 

czky Tivadar „Beregmegye monographiája" ismertetése; 
lampel. 1876. 222. — Tagányi. 1882. 156. 
|.Leleszi bizottság jelentése : 1871. ó92. 
1872. 54. 
í^embergi levéltárak: Szádeczky. 1881. 324. 

gyei korona: Schmidt. 1887. 14. 97. 
1 — levéltárak; Szádeczky. 1881. 313. 410. 
Leiigyeli. 104 Lubló. 

Lengyeli őskori telep: Wosinsky műnk. ismert. Ortvay.. 

1886 529. 
Lengyelország: Deák F. 1881. 162. - Demkó. 1883. 453. 

— 1886. 330. 425. 501. 590. 692. 788. 
Lenz 0. „Deutsche Geschichtsquellen" c. műnk. ismert. : Pauler.. 

1886. 271. 

Lépes falva: Nagy. 1883. kiránd. 36. 

Lepsény pecsétje: Eötvös. 1868. 211. 

Léva pecsétje: Thaly. 1868. 507. 

Lévai csizmadia és szabó céhek pecsétéi: Thaly. 1873. 863. 

Levéltárak: Pauler. 1881. 402. 

Liber regius: Thallóczy. 1879. 93. 

Libertások: Thaly. 1881. 776. 

Ligvándi bizottság jelentése: Nagy. 1883. kiránd. 81. 

Linzi béke: Acsády. 1890. 805. 

Lip 6 ez i Demeter és Sándor: Pór. 1890. 20. 

Lipót király: Óváry. 1889. 273. 

— (L) mátkájának bevonulása Bécsbe: Szádeczky. 1884. 142. 

— szabadalom levele Felvinczi György színigazgató részéret 

1887. 147. 

Lipp Vilmos „ Tanulmányai •'-nak ismert.: 1880.845. 

Lippay György: Zsilinszky. 1886. 400. 

Lippay György oklevele, melylyel Széchy Mária és Wesselényi 

Ferenc házasságát érvénvesnek ismeri el: 1867. 54. 
Liptó-Ujvár: Majláth. 1884. 127. 
Lip tó megyei kalandosok: Majláth. 1879. 344. 
Listhy László: Csergheö. 1889. 148. 412. — Komáromy. 1886.. 

32. 122., 1889. 240. 
Lobkowitz Venczel hg: Wolf műnk. ismert. Pauler. 1870. 44. 
Lobló: Nagy. 1883. kiránd. 47. 
Lodomér érsek: Ipolyi. 1867. 139. 

Longobárdok vándorlása: Borovszky. 1885. 501. 591.662.725.. 
L ó n y a y-levéltár : Nagy Gy. 1873. 619. 
Lósi János: 1870. 568. 
Losonczy Anna: Kardos. 1884. 241. 
Lőcse a Bocskay-féle fölkelésben : Demkó. 1883. 844. 

— levéltára: Thaly. 1872. 579. — Demkó. 1880. 609., 1883. 
453., 1884. 179. 

— ostroma: 1873. 181. 

Lőcsei bizottság jelentése : Pesty. 1872. 518. — Pauler. 1872. 
525. 

— családélet: Demkó. 1882. 509. 

— nyomda: Thaly. 1884. 903. 
Lubló vára: Weber. 1886. 141. Ludan nemzetség: Bottka. 1876. 673. 

L'ugosy Mihály Ötvös szevíó'dése: 1876. 664. 

Luk ár a y Kristóf ,A magyarok Öselei" c, imink. ismert. : 

Fraknói. 1870. 633. 707. 
Lumpertzaza: Pesty. 1870. 2.'i6. 
Lykerka Johanna levele Melczer Andráshoz: 1874. 514. 

Macsói bánok: Pesty. 1875. 361. 451. 
Maczedoniai Miklós alispán: Nagy. 1867 223. 
Maczedoniai László és Miklós levele Petróczy Pálhoz : 

1873. 45. 
Mádai barlangeröd : Téglás. 1889. 24. 
Madocsa pecsétje: Thaly. 1868. 734. 
Madocsányi András jezsuita levele gr. Forgádi Simonhoz: 

tl882. 556. 
agdics István .Diplomatarium Káezkeviense* c. oiunk. ism.: 
Pór. 1889. 67. 
agyar címer; Podhradczky. 1870. 226. 
Magyar-Földvár pecsétje: Thalv. 1871. 5Sö. 
Magyarok megtelepedése: Pauler. 1877. 373. 481. 
Magyarország a XVL ós XVII. száladban: Wertheimer. 

1875. 659. 

belállapota 1680-ban: Acaády. 1885. 549. 631. 703. 
ethnographiai képe a frank-német uralkodás korában. 

1876. 357. 

1528-iki térképe: 1880. 607. 
történeti térképe: Pesty. 1870. 291. 
viírajza a XIII. században: Ortvav műnk. ismert. Tagányi 
1883. 169. 

kagyaróai István ,A zilahi ref. anyaszenthegyliáz" i-. műnk. 
ismert.: 1881. 17.3. 

faj ad község: Stessel, 1883. 366. 
Majcz: Deák. 1880. 773. 
Majthényi (iergely: Thallóczy. 1875. 575. 
M aj t h é n y i-levéltár : Cherven. 1875. 627. 
Makád pecsétje: Thaly. 1869. 573. - Nváry. 1873. 719. 
Makó pecsétje: Gyárfás. 188.. 596. — 1869. 572. 
Hangold Lajos világtörténelmének ismert.: Márki. 1S78. 456. 
— ,A magyarok oknyom. történelme" c. műnk. ismert. ; 
Márki. 1883. 387. 
Mantuai levéltári kutatások: Óváry. 1889. ;í92. 
Mányoky Ádám: Thaly. 1874. 512. 
Marburgi egyetem: Hellebrant. 1888, 467. 
Marci Jakab igazoló levele: 1881. 589. k Marcus. 106 Martonháza. 

Marcus Ulpius Traianus háborúi: Király. 1888. 812. 891. 
Marczali Henrik „II. József császár kora'' c. műnk. ismert.: 
Pulszky. 1882. 123. 

— ^Regestái^'-nak ismert.: 1882. 429. 
Margitszigeti régiségek: 1868. 450. 
Mária királyné: Károlyi. 1877. 18. 

— arcképe 1520-b(íl: Kropf. 1887. 72. 
Mária és Zsigmond közötti házasság: 1877. 24. 

Mária Therezia: Krones műnk. ism. Wlassics. 1871. 202. 

— Arneth műnk. ism. 1880. 76. 

Mária Krisztina föhgnő követelése Báthory Zsigmond ellen: 

1890. 233. 
Máriássy Ádám plenipotentialis levele: 1888. 310. 
Máriássy Zsigmond: 1876. 170. 

Marina Sanuto Magyarországról : Wenzel. 1871. 1. 73. 165. 
Márki öándor „Bihari román irók** c. műnk. ismert.: 1881. 451. 

— „Dósa György** c. mimk. ismert.: Torma. 1883. 883. 
Markovics Sámuel levele gróf Koháryhoz: 1870. 34. 
Markusfalvi bizottság jelentése: Nagy. 1872. 659. 
Marmarosmegye: Bergner műnk. ism. Mangold. 1886.450. 

- Csánki. 1889. kiránd. 27. —Mihályi. 1889. kiránd. 57. 

— története: Szilágyi. 1889. kiránd. 10. 
Marmarosmegyei kirándulás a tört. társ. részéről : Szádeczky. 

1889. kiránd. 139. 
Marmaros-Sziget pecsétje: Thaly. 1873. 362. 

— statútumai: Székely. 1870. 259. 
Marosközi sz. társaság pecsétje: Széli. 1872. 421. 
Marosnémeti levéltár: Szilágyi. 1887. Vili. 50. 
-Maros-Portuson fölfedezett római régiségek: Finály. 1867. 

202. 

Marosszéki hadnagyok és birák: Lázár. 1868. 673. 

Marosvásárhelyi bizottság jelentése: Thallóczy. 1879. ki- 
ránd. 138. 

— bizottság működése: Marczali. 1879. kiránd. 136. 

— céhek házi szokásai: Petelei. 1878. 94. 

— kirándulás: Deák. 1879. 780. 

— kir. táblánál letett levéltárak: Koncz. 1887. 677. 
Martinovics György: Fraknói. 1877. 193. 293. 773., 1878. 

1. 113. 213. 39., 1879. 31. 126. — Márki. 1870. 197. 
Martinuzzi bibornok: Schwicker műnk. ism. Pesty. 1868. 

259. — ütisenovié műnk. ism. 1881. 448. 
Martinuzzi György levele Kévay Ferenchez: 1873.48. 
Marton fa Ivay Imre emlékirata: Nagy. 1867. 47. 
JVIartonháza: Nagy. 1883. kiránd. 43. Matijow J. ,Der poloisch-ung. Streit um Galiiien u. Lodo- 

merien" c, muDk. iani- : Pór. 1887. 459. 
Mátyás Flórián , Históriáé hung. fontea domestici" c. műnk. 

'ism.: Pauler. 1884. 363. 
Mátyás királyi Csánki. 1883. 515. 617. 750. — Csillagh. 

1870. 315. - Géresi. 1879. 239. — Mircse. 1882. 18. 

— érmei: Pridrich. Ití68. 266. 

K címeres levele Bakdcz Tamás részére: 1875. 552. 
gytirűpecsélje : Hatos. 1870. 167. 
IglÓban: Óyáry. 1889. 393. 
tyás királyról történeti ének: Thaly. 1872. 8. 
Maurer Fr. ,Die BesitíergreifuBg Siebenbörgens" c. műnk. 

ismert.: Szilágyi 1875. 639. 
M a X i m i 1 i a n u s Transylvanus : Kropf, 1887. 546., 1889. 52.. 

1890. 661. 
Mediezki László: Thaly. 1869. 744. 
Megye; Pauler. 1882. 202. 
Megyei levéltárak: Pauler. 1881. 402. 

— monograpliiák tervrajza: Pesty. 1872. 412. 

— törvényszékek a XIII. században. 1868. 73. 169. 
Megvék alakulása: Botka. 1871. 297. 388., 1872. 23. 67. 

Í35. 532. 704. 
Megyés: Nagy. 1883. kiránd. 34. 
Mehádia helyneve: Pesty. 1875. 650. 
Méhészek Baranyában: Hatos. 1877. 166. 
Melanchthon: Franki. 1874. 149. 
Melczer András: 1874, 514. 

Melczer család levéltára. Könyvismert. Pór. 1890. 665. 
Melith Pál levele Szt. László nagyváradi koronája tárgyában: 

1871. 662. 

Melius Péter: Franki. 1873. 525. 

Mélykút pecsétje: Thaly. 1869. 573. — Dudás. 1872. 205. 

MenyekzSi szabályzat: Leboczky. 1875. 137. 

Meny 6 i keresztktít: Bunyitay. 1886. 886. 

Meskó-család Poroszországban: Thaly. 1874. 429. 

M esserschmidt Ferenc szobrász: Dui. 1878, 670. 

Meteorkö-hullás 1705-ben: Thaly. 1875. 420. 

Meyn dt J.G. .Beitrage zur Gescbichte der Beziehungeu zwisehen 

Deutschland u. Cngarn" e. műnk, ismert.; 1870. 640. 
Meynert H. ,Das Kriegswesen der Ungarn" emunk, ismert.: 

Salamon. 1877. 64. 
Mezid bég; Veszély. 1879, kiránd. 126. 
M.ezííberény pecsétje: Széli. 1872. 421. 
Mezőgazdaság története: Wenzel műnk. ismert. 18S8. 462. k iíewiiÖ^tfítySí^: Mező-Szent-György pecsétje: Eötvös. 16tí8. 211. 
Mez8-Túr pecsétje: Thalj. 1868. 734. 
Miháld helyneve: Pesty. 187.5. 050. 
Miké Sándor: Jakab. 1867. 266. 
Mike-Pércs pecsétje: Gyalókay. 1872. 278. 
Mikes Kelemen: Tlialj. 1874. 213. 

— kéziratai: Thaly. 1875. .573. 

Mi ki (5 s (11.) gj'óri püspök származása: Pór. 1887. 836. 
Mikö Imre „Benkíí József élete' c. műnk. ismert.: 1 

1868. 44. 

— nekrológja: Kemény. 1877. 97. 
Mikó János feljegyzései": Torma. 1888. 34í». 
Mikó Miklós naplója: 1868. 278. 

M i k 11 1 i k József , Magyar kisvárosi élet'' c. műnk. ismert. : 
Deinkó. 1886. 169. 

— nekrológja: 1886. 189. 
Mikus coraes: Ipolyi. 1867. 120. 
^Milieu' a történelemben: Tagányi. 1888. 659. 
Milleker Félix „Gescliichte d. Freistadt Werschetz" 

ismert: Szendrei. 1888. 272. 
Millenarium: 1882. 787.. 1883. 185. — Botka. 1878. 46^ 

149. 245. 326. 533.. 1881. 465. - Pauler. 1880. 1. -jj 

1881. 747. 
Mircse János: SzUágyi. 188:í. 179. 
Miske család levéltára: Pettkó. 1888. 638. 
Miskolci ref. főgymnasium : Hellebrant. 1886. 914. 
Modenái Hyppolit-codexek. Nyáry. 1870. 27-5. 661., 1872. 

287. 3.55., 1874. 1. 73. 
Modenái levéltár: Nyáry. 1868. 244. — Ováry. 1889. 392. 
Mogyoród pecsétje; Hory. 1869. 499. — Nyáry. 1873. 719. 
Mohácsi vész: Kápolnai műnk. ism. Bárczay. 1890. 818. 
Mohi: Ipolyi. 1868. 80. 165. 
Mokcsay levéltár: Nagy (Jy. 1880. 767. 
Moldovai püspökség: Schmidt műnk. ism. Barabás. 18: 
Molmenti P. G. ,La storia di Venezia" c. műnk. ÍBmert ij 

Óváry. 1881. 356. 
Molnár Aladár „A közokt. tört." c. műnk. ismert. : Beliezay J 

1881. 782. 
Mommsen római történelmének ismert.: Mika. 1886. 355. 
Mongolok: Sayous műnk. ismert. Szilágyi. 1876. 234. 
Mouographiák: Nagy. 1870. 88. 
Monor pecsétje: 1870. 353. — Thaly. 1870. 204. 
Montalembert: Wlassics. 1870. 267. 
Montec iicc oli: Nottebohm műnk- ismert. 1887. 456. iloiiteouccoU. 109 Nagj-idaL 

^ontecuecoli Zriuviröl: Thaly. 1883. 685. 
,Monumenta Germaniae historica" ismert. : Marczali. 1880. 433. 
Móricz Balázs: Hatos. 1876. 90. 
Móricz herceg: Károlyi. 1880. 621. 
Moroui pápai nuDcius: Károlyi. 1880. 558. 
Moryaország; Dudik. műnk. ismert, l'raknói. 1876. 219. 
Mosaburg: Salamon. 1882. 89. 
Munkács pecsété: Lehoezky, 1873. 136. 

— vára: Lehoezky. 1867. 285. 

— várában az minemö törvénye lett az malomnak. 1881. 
788. 

Munkát- 8 i görög egyházmegj'e : Zsatkovics, 1884.680. 761. 839. 

MunkácsT uradalom: Pes^. 1870. 256. 

Murány vára: Bujdosö. 1873. 516. 

Murányi Vénus: Ld. Szécliy Mária. 

Műemlékek a legrégibb kereszty. korból: Ballagi. 1877. 236. 

— kiállítása: Ipolyi. 1876. 486. 

Nádastly Barabos Gáspár levele Zrínyi Miklósiioz: 1883. 60, 
lí á d a s J y Darabos Gáspár özvegye kéiTénye Zrínyiekkel való 

dolgában: 1883. 61. 
Kádas dy Ferenc gröf: 1868. 278. — Horváth. 1888. 412. 

— és U. Bákóczv György: Szilágyi. 1874. 441. 

— két utasítása: Nagy. 'l871. 52." 

»— vadászdiploraája: Tbalj. 1875. 498. 
- követsége a regensburgi gyűlésen: Károlyi. 1880. 271. 
^— utasítása fölovászmestere számára: 1875. 500. 
— levele Choron Andráshoz: 1887. VHI. 59. 
Nagy Antal levele Galaczból: 1875. 572. 

Nagy Ferenc és a Sellyei tartományi gyűlés: Botka. 1869. 73. 
Kagv Imre „Sopron vármegye története' c. műnk, ismert.: 

1889. 794. 
Nagy János „A székelyek scvtha-hún eredetíiségo" c. műnk. 

ismert.: 1880. 335." 
Nagv Lajos 1368-iki kiadványai: Nagy. 1869. 127. 

— nápolyi hadjárata: Óváry. 1879. 207. 
Nagybánya ipara: Szádeczky. 1889. 673. 

— pecsétje: Nagy Gy. 1877. 175. 
Nagybányai bizottság jelentése : Schönherr. 1889. kiránd. 126. 
Nagy -Bari pecsétje: Thaly. 1872. 53. 
Nagyenyedi íoiskola története : Szathmáry. 1 867. 177. — 

"Thaly. 1872. 121. « 

Nagy-Hoit pecsétje: Thaly. 1868. 734, M 

Nagvidai csatád levéltára: Komáromv. 1888. 740. fl 

i i Nag>ktlllói, i2. 865. 
18, 6^ 

tieimer. 

>2. 
0.245. 

itíjKölt Nagykállói ref. egyház: Görömbei műnk. ismert. 1882.865. 
Nagykőrös pecsétje: Széli. 1872. 421. — Thaly. 1868. 597. ' 

734., 1869. 499., 1870. 731.. 1871. 585. " 

Nagykőrösi szabó céh pecsétje: Nyáry. 1875. 655. 
Nagy-Sáré pecsétje: Thaly. 1873. 361. 
Nagy-Szalonta: Rozvány műnk. ismert. Márki. 1870. 

1889. 544. 
Nagyszeben: 1868. Il4. — Kiás. 1881. 616.— Wertheimer. 

1880. 388. 466. 
Nagyszombat város levele Thököly Imréhez: 1882. 152. 
Nagyszombati harc: Thaly raunk. ismert, Pauler. 1870. 245. 
Nagy-Tany pecsétje: Thalv. 1868. 663. 
Nagy-Tár pecsétje: Nagy Gy. 1877. 174. 
Nagyvárad helyneve: Cséplő. 1872. 641. 
Nagyváradi béke: Károlyi. 1878. 591. 687. 790. 

— káptalan jelentése, hogy a Paakotáról kitiltott httújIS 
Váradra jöttek : 1887. 397. 

— káptalan legyilkoltatása : Bunyitay. 1878. 577. 

— káptalan statútumai: líunyitay műnk. ism. Pór. 1886. 722. 

— püspökség: Bunyitay műnk. ismert. Fejérpataky. 1885, 73. 

— regestmm : Höke. 1874. 506. — Vajda muuk. ism. 1880. 247. 
Nándorfejérvári bánok: Pesty. 1875. 132. 

— püspökök: Pesty. 1874. 530. 

Nápolyi László trónkövetelése: Szalay. 1882.557.643.751.836. 

— levéltárak: Ováry, 1875. 524., 1877. 446. 
Naptár-javítás: Szádeczky. 1882. 656. 
Naumburgi tanáeskoznaány : Károlyi: 1880. 357. 
Neczpáli László: Kriíkó. 1877. 542. 

— levéltár: Nagy. 1875. 223. 
Nekcsei Demeter és Sándor: Pór. 1890. 20. 
Némethy Lajos , Adatok a budai prépostság és káptalan töri 

ténetéhez' c. műnk. ismert.: 1883. 386. 
Nemesfémbányászat: Téglás. 1889. 385. 
Nemesi akadémia: Károlyi. 1884. 1, 

— törvényszékek a XIII. században: Ipolyi. 1868. 73. 169. J 
Német-ujvári grófok: Pór. 1888. 252. 
Nemzetgazdaság története: Szemere. 1885. 385. 469. 
Nemzetiségi viszonyok: Szalay. 1880, 533. 
Nevek osztályozása: Nagy Gy. 1872. 488. 
Newald J. ,NicIas Gráf zu Salm* c, műnk. ismert.: Thallí 

1880. 684. 
Nicolaus de Mirabilibus: Váczy. 1886. 725. 
Niczky család ligvándi levéltára: Paiir. 1883. kiránd. 8^ ^^8fl 111 Oklevelek. JN ú 

i Nisaró Dezső .Tanulmányok a renaissanee és refoimatio ková- 
ból" L'. műnk. iam.: Pauler. 1876. 405. 

Nógrádinegye: 1873. 319. 
olliac ,Le9 correspondents d'Alde Manuce* c. műnk. ismert. : 
Frabnöi. 1889. 259. 
3 eomea et quatuor iudices' heíezetö formulával kezdődő 
okiratok: Ipolyi. 1868. 63. 

NQrDbergi birodalmi gyűlés: Károlyi. 1880. 621. 

Ny áry Albert „A heraldika vezérfonala' c. írnink. ismert. : 
Beliciay. 1887. 255. 

Nyáry Albert nekrológja: Óváry. 1886. 86. 490. 

Ny áry Ferenc levele az esztergomi érsekhez; 1877. 852. 

Nyáry Mihály végrendelete: 1870. 486. 

Nyáry-család kurucvilá^ serlege: Thaly. 1869. 673. 

— SVI. századi végrendelete: 1870. 485. 
Nyíregyháza: Szádeozky. 1887. 652. 
Nyírségi pórlázadás: Bujdosó. 187!. 436. 
Nyitrai bizottság jelentése: Óváry. 1875. öl9. 

— emlékek: Botka. 1873. 642. 

— káptalan levéltára: Óváry. 1875. 523. 
Nyitramegye levéltára: Óvárv. 1875. 524. 

— német telepei: Tagányi. 1880. 64. 
Nyitramegyei alispánok: Pesty. 1874, 288. 420. 
Nyomdászat tört.: Eötvös. 1868. 310. 737., 1869. 331. 

Ó-Bars pecsétje: Thaly. 1869. 270. 
0-budai amphitheatrum : Deák. 1880. 695. 

— egyetem: Stessel. 1882. 608. 

— 1290. orsz^gyOlés végzései: Szabó. 1884. 473. 
Oeakay László: Thaly műnk. ismert. Mednyászky. 1881. 249. 
Ohati apátság: Balássy műnk. ismert. Petrovay. 1881. 704. 
Oklevelek: 

1H.H4, Az egri káptalan jelenti, hogy István özvegye, Athynai 
Egyed leánya azon 50 márkát, melyet hitbére fejében férje 
volt birtokából a váradi káptalan neki megajánlott, kevesli. 
1888. 154. 

1S44. A vasvári káptalao oklevele Tárd nevű birtokra vonatko- 
zólag. 1883. kiránd. 41. 

i.!í««. Nagy Lajos kiadványa Bolgárországhól. 1869. 127. 

JHT'i. Tamás esztergomi éreek levele a Mária és 
közötti házasság tárgyában. 1877. 24. 

14<il. Hunyady János levele Majthényi Gergelyhez. 1875.576, 

JÍW, Zsigmond király oklevele a vodiczai kolostor részére. 
187.3. 117. Okieve lek: 

14:j(i, Zsigmond király oklevele a magyar-oláli zárdák részére. 

1873. 118. 
J4.W. Zsigmond király oklevele a vodiezai kolostor részére, 

1873. 119. 
143a. Zsigmond király oklevele a vodiezai kolostor részére. 

1873. 121. 

1444. Hunyady János levele Guthi Országh Mihály és Branczi 

Ponmáczhoz. 1869. 569. 
144(i. Hunyady János kiváltságlevele a beregszászi szabó-céh 

részére. 1875. 197. 
J447. Hunyady Jáöos adománylevele a Kendifieknek. 1868. 32. 
lá.'i'.i. Mátváa király címeres levele Bakócz Ferenoz részére. 

1875. 552. 
147'.i. Kiuizsy Pál kineveztetése nyitrai főispánná. 1873. 643. 
14K8. Valentino Caesar levele, melyben Mátvás király találko- 
zását Ulászlóval leirja. 1889. 393. 
14ti!i. Mátyás király címeres levele Bakócz Tamás részére. 

1875. 5.53. 
14!>0. Csáky Benedek végrendelete. 1873. 648. 
14!l;í. Pesti ház-adásvevési fölvallás. 1873. 511. 
14!).^. Bátliori Tstván erdélyi vajda bukása. 1889. 701. 
14!Ki. János herceg levele. 1873. 716. 
1504. Vér András levele. 1872. 478. 
1515. Egy névtelen asszony levele atyjához. 1873. 43. 
151^. Bagno Lajos levele, melyben a Hippolyt bibornok által 

rendezett medvevadászatot leiija. 1889. 399. 
1534. Thordai Pál gy.-fehérvári kanonok levele az egyházi 

átok Ügyében. 1887. VHI. 38. 
1537. Putnokv Imre borsodi főispán levele Rákóczy Ferenchez. 

1874. 347. ■ 

153:i. Macedóniai László és Miklós levele Petróczy Pálhoz. 

1873. 45. 

Í5,W. Peledy Lesták levele b. Serédy tíáspár kassai főkapitányhoz. 

1874. 348. 

1533. Jurisich Miklós két levele Ferdinánd királyhoz Kőszeg 

ostromáról. 1883. 458. 460. 
1Ö35. Szent-Péteri János levele Szent-Péteri Arató Pálnak. 

1874. 350. 

1540. Paksi Anna levele férjéhez, Révay Ferenchez. 1873. 46. 

1541. Nádasdy Tamás levele Choron Andráshoz. 1887. Vm. 59. 
1541. Réwav Ferenc levele Choron Andráshoz. 1887. VIII. 59. 
25-íJ. Sulyok István levele Sulyok Balázshoz. 1887. VIII. 60. Oklevdek. 113 Oklevelek. Dklevel ek : 

-ííJJ. Ujlaky Ferenc győri püspök levele Ohorou Andráshoz. 

18S7. VIII. 60. 
Jóí~'. Palásthy Mihály és társai levele. 1870. 489. 
. 154;í. Easlawyczay Balázs levele Bártfa városához. 1872. 649. 
J54^;. Révay Ferenc levele Giyulai Andráshoz. 1873. 47. 
1Ö45. Szuhay Demeter, Ozobor Tamás stb. bizonyság-levele. 

1874. 350. 

J54(t. Ismeretlen Írótól az esztergomi érsekhez. 1877. 850. 
15411. Nyávj Ferencz levele az esztergomi érsekhez, 1877. 852. 
JŐ4/J. Szondy György levele Révay Ferenchez, 1873. 48. 
J54fi. Martinuzzi György levele Eévay Ferenchez. 1873. 48. 
154A. ödönfi László görgényi várnagy vallató parancsa 9 Kézdi- 

széki székelyhez. 1889, 203. — A vallatás megtörténtét igazoló 

levél. 18tí9. 205. 
154a. ödönfi László levele, melyben bizonyságot tesz, hogy 

Agyalosi Margit a Domokos Mihály ellen folytatott pert 

leteszi. 1889. 205. 
1550. iíassa város levele Bakay Györgyhöz. 1874. 352. 

1550. Szondy György levele Révay Ferenchez. 1873. 49. 

1551. Kendy Ferencné végrendelete. 1876. 747. 

15.')^. Draskovich György aradi prépost jelentése Kristóf deák- 
nak köleaéri és váradi, — Márton plébánosnak pedig deb- 
receni hitujitásáról. 1887. 398. 

155^. Lykerka Johanna levele Melczer Andráshoz. 1874. 514. 

155JS. Szent-Pétery János levele Eévay Ferenchez. 1875. 351. 

1552. A váradi káptalan jelentése Oláh Miklósnak, hogy a 
Pankotáról kitiltott hitújítók Váradra jöttek. 1887. 397. 

1.%-;^. Nagy Antal levele Galaczból többekhez 1875. 572. 
156H. Feltóthy András és Csicsói Lázár János jelentik 11. János 

királynak, hogy Andráasy Mártont éa fiát Pétert Csik-Szent- 

Imre helységébe beiktatták. 1875. 445. 
ISiai. 11. János király a csik-szent-simoni részjószágot Andrássy 

Mártonnak és Péternek adományozza. 1875. 440. 
löliU. n. János király Csik- Szent-Imre helységét Andrássy 

Mártonnak és Péternek adományozza. 1875 441. 
15I1H. n. János király megparancsolja, hogy Andrássy Márton 

és Péter Csik-Szent-Imre helységébe iktattassék. 1875. 443- 
151)!). II. János király Andráasy Mártonnak és Péternek a nekik 

adományozott Csik-Szent-Imre helységre kiváltságlevelet ad- 

1875. 447. 

l.ö/O. n. János királv rendelete Békés Gáspár végrendelete 

ügyében. 1875. 736^ 
1571. Thujy György ingóságainak leltára. 1870. 723. ■Oklevelek: 

lít/l. Teranesies érsek levele Okolicsányi Péter és Sebestyén- 
hez. 1879. 349. 
ir,73. Wsaly Péter levele Koháry Imréhez. 1870. 266. 
157.1. Gróf Foi^ách Ferenc levele Dudits Andráshoz. 1880. 756. 
lŐTfi. Károli Gáspár levele Kolosvári Gergelyhez. 1873. 295. 
1578. Bodö Erzsébet levele. 1872. 478. 

157S. iDgósági leltár a Szelestey-család levéltárából. 1871. 62. 
líisn. Báthory Eriatóf adománylevele, melylyel Remete, Hódos, 

JobhSgytelbe és Ehede székelyfalvatat Kovicsóczi Farkasnak 

adományozza, 1883. 335. 
löüO. Leltár a Báthory Kristóf gy.-fehérvári udvarában létezett 

ezüst mŰvekrSl. 1877. 547. 
' i5iW. Gersei Petthö Sára ingóságainak jegyzéke. 1873. 63. 
15n.-!. Forgách Imre trencséni fítispán levele az uj naptár 

ügyében Selraec városához. 1869, 22,^ U. a. a trencaénmegyei 

papsághoz. 1869. 23. 
lötiá. Leltár ,az szegény megholt Varkoes uram" által hátra- 
hagyott ezüst müvekről. 1877. 556. 
JíjN.ő. "Balassa Bálint levele Móricz Balázshoz. 1876. 90. 
1585. Balassa Bálint végrendelete. 1873. 313. 
15ti5. körül. Dávid Zsigmond levele Kovácsóczy Farkashoz. 

1877. 878. 
J.Wfl— w. Dávid Zsigmond levele Gíyulay Pálhoz. 1877. 877. 
1587. Körmend város tanácsának levele, melyben Dragoni 

Gáspár professornak Sopronba menetelét elhalasztatui kéri. 

1889. 227. 
1587. Körmend városának arról szóló bizonyítványa, hogy 

Deven Katalin asszonyt félje. Dragoni Gáspár, minden 

ügyeiben képviselheti. 1889. 228. 
J58I). Balassa Bálint levele Ernő főherceghez. 1882. 737. 750. 
15'j:^. Balassa Bálint folyamodása a kamarához. 1882. 849. 
15fi:^. Nyáry Mihály végrendelete. 1870. 486. 
15'.)4. Rudolf király parancslevele Nógrádvármegyéhez. 1873.319. 
1.5!n;. Bethlen Gábor levele Justh Andráshoz. 1889. 239. 
15!t7. Eszterházy Ferenc levele Frank Márkhoz. 1868. 512. 
15!H>. Pellérdy Ádám vallomása Telekessy Mihály ellen. 1876. 

126. 
XVI. század. Kassai magyar céhszahályzat. 1875. 736. 
mtil. Báthory Zsigmond levele Gyulafi Lászlóhoz. 1887. VIII. 69. 
lOi'l. Thurzó György levele nejéhez, Czobor Erzsébethez, a 

székesfehérvári harcról, 1601. 1872. 345. 
JíiUV. Basta György emlékirata Rudolf császárhoz Erdélyt 

illetőleg. 1869. 553. Oklevelek. llfl Oklevelek. I Oklevelek: 

IfíO:^. Gesztlii György levele öcscséhez, Pálhoz. 1872. 479. 

IGÍKJ.? Muükács várabau az miiiemö törvénye lőtt az malomnak, 
1881. 788. 

Iim:. Melith Pál levele Rudolf császárhoz. Szt.-László nagy- 
váradi koronája tárgyában. 1871. 662. 

IfiOH. Thuraö Gvörgv levelei nejéhez, Czobor Erzsébethez. 

1871. 692. 

mí4. Bethlen Gábor levele Bocskayhoz. 1885. kiránd. 69. 
UH»4. Pogfránvi Benedek nógrádi főkapitány levele gr. Thnrzö 

Györgyhöz.* 1871. 287. 
Ifí04. Rudolf császár levele Draskovieh János bánhoz Zrinyi 

János érdekében. 1877. 452. 
Jf;04. Thurzó Miklós levele Thurzó Györgyhöz. 1870. 727. 
160ú. Caesar Gálnak az budai pasával való tractálásánafe az 

mássá. 1882. 567. 
1HÚ5. Gyulafi László levele nejéhez. 1887. VIII. 64. 
IfiOft. Pázmány Péter levele Sennyey Pongráczhoz. 1887. 75. 
V>iir>. Thurzó György levele Csáky Istvánhoz fegyverszünet 

kieszközlése végett." 1867. 333. 
WOii. latvántly Miklós levele gr. Draskovich Jánoshoz. 1874. 58. 
l(i(if<. Zolkiewski Szaniszló felhívása Báthory Gábor ellen. 

1887. 28. 
imu. Bethlen Gábor levele Dobray Péterhez. 1885. kiránd. 71 
lüvO. Gróf Thurzó Gyöi^ levele Wesselényi István ügyében. 

1872. 346. 
WlfK Jakab angol király levele Thurzó Györgv nádorhoz. 

1870. 570. 

ir.ju. Thurzó György levele nejéhez Czobor Erzsébethez. 1870. 729. 

1H1:j. Zolkiewsky Szaniszló kijowi vajda levele Potoeki István- 
hoz Báthory Gáhor elleni intézkedések tárgyában. 1887. 31. 

IIJU. Heby bég parancsa. 1875. 213. 

Ifíiri. Botka Istvánné ingóságainak leltára. 1871. 150. 

IGír,. Váradi Kántor Mihály borbélyi diplomája. 1887. VIII. 47. 

1617. Thurzó György nádor temetésének rendje. 1876. 425. 

1()17. Zolkiewski Szaniszló kiczói vajda levele Zasztawski Osz- 
trov János hghez. 1887. 111. 

IfíJfí. Bethlen Gábor levele Sopron város tanácsához. 1883. 
kiránd- 49. 

Ifíl'.). Az erdélyi karok és rendek válasza Ferdinánd királynak 
Mária Krisztina fhgné követelése tárgyálran Báthoiy Zsig- 
mond ellen. 1890. 233. 

Kil'.i. Zolkiewski Szaniszló levelének töredéke a lengyel korona 
főtitkárához. 1887. 113. 

8* 116 I Oklevelek: 

Jiun. Zolkiewski Szantsilf^ levelének töredéke a lengyel kiiálv- 
hoz. 1887. 118 

lr;i!). Zolkiewski Szanisiló levele Koniecpolski Sziiuiszlólioz. 
1887. 118. 

Jiilu. lIl. Zsigmond lengyel király levele Zolkiewski Szaiiiszló- 
hoz Bethlen Gábor eljárásáról. 1887. 114. 

li!:^<i. Bethlen Gábor levele Sopron \áros tanácaáhon. 1888. 
kiránii. 50. 

IUJJ. Bethlen Gábor rendelete 1R21. jau. 24. 1876. 170. 

H!2J. Bethlen Gábomé, Károlyi Susáiina levele Máriássy Zsig- 
mond és Görgey Krist<}fhoz. 1876. 170. 

Ifíx^-J. Kimay János levele Fáncsy Gáspii-lioi. 1870. :Í33. 

ííy.)'. Radul moldvai vajda levele Wargyasi Dániel Mihályhoz. 

1874. 60. 

lfí;?.'y. Bethlen Gábor utasítása Bercsényi részére, budiii követ- 
sége alkalmára. 1884. 210. 

lil'J'/. Bethlen Gábor levele Alvinczy Péter kassai ref. paphoz. 
1868. 327. 

Ji'~'f<. Rimay János levele Kohárj- Péterhez. 1870. 19.5. 

lti:i!i. Bethlen Gábor fejedelem végrendelet*. 1878. 465. 

162H Gróf Bethlen S. levele Vendrieh Pálhoz, bátyja, Bethlen 
Gábor bekövetkező haláláról. 1883. 6í):t. 

Pl.:iO. Tarnöczj Sebestyén végrendelete. 1870. 219. 

lil-'U. Rákóczy György levele a kassai tanácshoz. 1890. 368. 

li::^;.'. Forgácíi Miklós barsi föiapán rendelete a felsÖ magyar- 
országi pórlázadás tárgyában. 1871. 437. 

16.%^— ÜK. Liigosy Mihály ötvös szerződése. 1876. 664. 

1(!.HH. Magyar taiuilók levele a bázeli egyetemből. 1870. 490. 

IfíHá. Bosnyák Tamás temetési szertartása. 1876. 414. 

1030. Cziráky Éva ingóságainak leltára. 1871. I.'i2. 

lfí:iG. Gr. Porgách Miklós kassai főkapitány temetásének rendi. 

1875. 276. 

Jf!.H7. Rákóczy György kinevezi Keménv Jánost főkoinornyikká. 

1887. 271. 
Jfi'.W. Bercsényi Imre jelentése Ferdinánd hoí erdélyi kdldeté- 

séröl. 1884. 399. 
imn. Gr. Erdödy Gábor levele Bercsényi Imréhez. 1884. 412. 
IfííJ, Széchy Mária tiltakozása anyja eljárása ellen. 1885. 312. 
lU4:i. Fánchy Gáspár és György temetési szertartása. 1875.416. 
Jt!4.'i. Bethlen Gábornak Bethlen István által megerősített 

szabadalomlevele. 1887. VIII. 4.S. 
lii4r,. Draskovich Miklós levele Draskovich Gáspárhoz. 1873. .579. 117 klerelek: 
^lfí45. Lippay György esztergomi ártiek oklevele, melylyel Szécliy 
Mária és Wesselényi Ferenc házasságát érvényesnek ismeri 
', 1S67. 54. 
l-ÍWi'.. Gr. Nádasdy Ferenc utasítása Vittnyédy Jáooslioz a 

Soprony vármegyébeo tartandó tisztújításra. 1871. 52. 
\M4i''. I. Rákóczy György szabályzata udvari bejárói számára. 

■ 1875. 341. 

1 164S. Bossányi Eszter meghívó levele gr. Forgácli Ferenc 
szécsényi főkapitány temetésére. 1875. 63. 
J.Gáti. Rhédey Ferenc marmarosi főispán hitlevele. 187(3. 172. 
ÍJ65Ü. Zrinyi Miklós levele Pálffy Pálhoz. 1886. 613. 
mJ6.5y. Kemény János levele Rákóczy Zsigmondhoz. 18B6. 721. 
\l053. Draskovich Miklós levele Draskovich Gáspárhoz. 1873. 580. 
I J65,?. Zrinyi Miklós emlékirata II. Rákóczy Györgyhöz. 1868. 633. 
^J.ti55. Nádasdy Darabos Gáspár levele gr. Zrinri Miklóshoz. 

33. 60. 
\M55. Gr. Nádasdy Ferenc levele Rákóczy Györgyhöz. 1874. 

■ 454. 455. 

M5B. Zrinyi Miklós levele Rákóczy Györgyhöz. 1886. 612. 
Ii65«. Gr. Nádasdy Ferenc levelei Rákóczy Györgyhöz. 1874. 

456. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 
\1666. Szolnoki rabság levele Koháry Istvánhoz. 1871. 214. 
WMÚfí. Zrinyi Miklós levele II. Rákóczy Györgyhöz. 1874. 357. 

■ 358. 

%J.6B7. Gr. Nádasdy Ferenc levele Rákóczy Györgyhöz. 1874. 

|-J65/. Vitnyédy István levele növendékéhez Ensel Jánoshoz. 

1870. 420. 

, Vitnyédy István levele Lósi Jánoshoz. 1870. 568. 
Ijf;.57. Vitnyédy István levele Ensel Jánoshoz. 1870. 653. 
\í65H. Magyar fouri naplótöredék. 1869. 333. 
|j(fí5«. Gyöngyösi István levele Koháry Istvánhoz. 1873. 506. 
I 1G5H. Gróf Nádasdy Ferenc levelei Rákóczy Györgyhöz. 1874. 

466. 467. 468. 469. 470. 
llfírjH. Rákóczy György hadi kiáltványa máj. 16-rűl. 1877. 278. 
I 365.'/, Gr. Nádasdy Ferenc levelei Rákóczy Györgvhöz. 1874. 

471. 472. 473. 474. 475. 
\ JfíÖ'.i. Zrinyi Miklós levele Szepes vármegvéhez, a Széchy-pörben, 

1873. 133. 
\ Jtífíi). Gróf Nádasdy Ferenc utasítása fSlovásztuestere Globízer 

számára. 1875. 500. 
\jfí60. Gróf Nádasdy Ferenc országbíró vadász-diplomája. 1875. 

499. É Oklevelek. H8 Oklevelek. 

Oklevelek: 

limi. Gr. Nádasdv Ferenc ievele Hákiíi'zy Ferencliez. 1874. 

476. 
JliíiJ. Thiírzó Mária végrendelete. 1887. 231. 
liiii]. Vitnyédy István levele üodyhoz. növendéke. Ensel Ügyé- 
ben. 1871. 153. 
1(10 J. Vitnyédy István levele Klesch Dánielhez, növendéke, 

Ensel Ügyében. 1871, 518. 
JUHI. Vitnyédy István levele növeDdéke Bnsel ügyében Kőszeg 

városához. 1870. 731. 
Itiíi.'í. Gyöngyösi István levelei gr. Kohávy Istvánhoz. 1870. 124. 
KUI.H. Komáromi Csipkés György végrendelete. 1875. 278. 
IfíOn. Monteeuceoli levele Esterházy Jánoshoz. Zrinyi MiklősriSI. 

1883. 1568. 
lfiG;i. Zrinyi Miklós levelei gróf Csáky Istvánhoz. 1872. 558. 

559. 560. 
IHHS. Gr. Zrinyi Miklós levele b. Esterházv Jánoshoz. 1883. 59. 
m!4. Koiiáry István levele atyjához. 1876. 384. 38Ö. 
16/14. Mooteeuecoli 2 levele Esterházy Jánoshoz. Zrinyi Miklósról. 

1883. 686. 687. 
1(11)4. Wesselényi Ferenc nádornak egy levele. 1869. 74:1. 
Ití(i4. Zrinyi Miklós levele gr. Usáby Istvánhoz. 1872. 561. 
l(li!5. Az eperjesi gombkötő céhláda kisérésének leírása. 

1877. 56Ö. 
l/iOH. Kobáry István levele anyjához. 1876. 386. 388. 389. 
ItlUil. Az római császárnak Leopoldus Primus . . . mátkájának,. 

Margaréta infantin . . . bejövetelének rendi. 1884. 142. 
16117. Apaöy Mihály rendelete febr. 3-r61. 1876. 576. 
1667. Koháry István levele atyjához. 1876. 393. 
166T. Koháry István levele anyjához. 187ö 394. 
mm. Gyöngyösi István levele Széehy Máriához. 1871. 281. 
Jfí6!K Hóhér szerződés a XVII. századból. 1872. 481. 
166H. Széchy Mária adománylevele Gyöngyösi István részére. 

1870. 421. 
167:.^ Apaffy Mihály adománylevele Kapy Györgynek. 1887. 

VIII. 54. 
Jii72. Spankau nyiltparancsa a 13 felső vármegyéhez. 1867. 283. 
JliTU. Kivonat Kőszeg város jegyzökönyvéből Széehy Máxia 

halálára vonatkozólag. 1871. 212. 
1677. Schmith báró levele Zrinyi Ilonához. 1873. 672. 
Ití77. Wesselényi Pál levele Barkóczy Ferenchez. 1872. 273. 
167!>. Tököly Imre kötelező levele. 1869. 223. 
(16SÜ.) Báthory Zsófia levele Zrinyi Ilonához. 1873. 72. 
1680. Zrinyi Ilona levele Báthory Zsófiához. 1873. 217. 119 Ok levél pk. Oklevelek: 

llWJ. Báthory Zsófia gyászjelentése. 1869. 328. 

Jti-'^J. Gr, lllyésházy György levele Szirmay Istvánhoz. 1872, :27t). 

lfí.s.L'. Apafi Mihály levele Gyulai Ferenchez. 1887. VIU. 55. 

'.fís:.'. Gróf Hotnonnay JánoB gyászjelentése. 18ii9. 330. 

[íiW;.-*. Koháry István levele Gyarmathi Baláasy .Judithoz. 
1870 650. 

tflH^. Névtelen jelentés a kassai citadella megvételéről. 

1872. 416. 

!(Í8^. Eozsnyé város levele Thököly Imréhez, Gyöngyösi István 

ügyében. 1872. 200. 
fttff.í. Draskovi eh. Miklós orazágbiró levele Thököly dunántúli 

biztosaihoz. 1872. 484. 
ifíSS. Nagyszombat városának levele Tököly Imre fejedelemhez. 

1882. 152. 

2í;W. Prónay Gábor alispán tót körlevele. 1873. 217. 
ífW.V. Kmlékirat Tököly Imréről. 1876. 655. 
2Í.XV, Tököly Imre levele Szirmay latvánhoz. 1869. 224. 
Jffíí-í. Napló Buda ostromáról. 1884. 879. 
JfíiSá. Eszterházy Pál 3 levele Benvovszky Mátyáshoz. 1884. 

"lO. 801. 802. 
IfíKÖ, A bujdosó vezérek b-zonyságlevele Apafi ellen. 1869. 

266.. 1872. 123. 
Jffftí. Gróf Csáky László levele gróf Eszt«rházy Jánoshoz. 

1885. 346. 

1I;k',. Gyeroffi György vaUomása Tököly Imre ellen. 1869.226. 
-í'j'NS. Koháry István levele Kecskemét városához. 1870. 651. 
368G. Gyöngyösi István levele Jaquemod Mihály Angelohoz. 

1873. 507. 

ItíSli. Gyöngyösi István levele Varanuay Györgyhöz. 1873. 508. 

leyíf. Babócsay Izsák levele Kálmánczay Istvánhoz. 1874. 128. 

lOHii. Lipót király szahadalomlevele Pelvinczy György szín- 
igazgató részére. 1887, 147. 

16lt?. Somoija város jelentése Tüzes Gábort illetőleg. 1883. 
597. ■ 

lfí!t7. Tokay Ferenc levele Koháry Istvánhoz. 1870. 652. 

XVII. század. Nádasdy Darabos Gáspár özvegyének kérvénye 
Zrínyiekkel való dolgában. 1883. 61. 

170H. Gyöngyösi István két levele gr. Kohárv Istvánhoz. 1870. 
125. 126. 

J-VOH. Károlyi Sándor levele Palocsay Györgynek. 1873. 177. 

17ÜH. Mémoire au sujet de la conversion du prinee Tököly. 1 890. 
104. 

17ÜÚ. Babócsay Izsák levele Rákóczy Ferenchez. 1874. 130. Oklevelek. 120 01á,h. 

Oklevelek : 

1705. Hozsnyay Dávid levele II, Rákóczy Ferenchez. 1874. 55. 

1705. Thököly Imre codicillusa. 1874. 582. 

1707. Gróf Bercsényi Miklós levele Száz Márton és Dőczy 
Péterhez. 1881. 66. 

:í7rtS. Frigvea poroaz király levele Bákóczv-hoz. 1870. 77. 

1701^. KSrössy György számadása 10.000 "aranyröl. 1888. 45. 

170H. Gr. Báköezi Erzsébetnek a kistapolcsányi kastélyban 
hátrahagyott ingóságai. 1888. 156, 

170'.l. Csajági Jáaos kuruc dandártábornok levele 11. Rákóczy 
Ferenchez. 1871. 357. 

1700, Károlyi Sándor rendelete az ostromlott Lőcse megsegí- 
tése tárgyában. 1873. 181. 

1710. I. József levele gr. Pálfty Jánoshoz. 1887. 465. 

1710. Madocsányi András jezsuita levele gr. Forgácb Simonhoz. 
1882. 556. 

17J1. Gr. Károlyi Sándor hűségi esküje. 1887. 466. 

1711. Szepes- Szombat város igazoló levele Marci Jakab, Krausz 
Márton és Fony János követei részére. 1881. 589. 

1715. Terebesi Ferencné, Veres Anna reveraalisa, boszorkány- 
perében. 1869. 67. 

1720. Boér Ferenczné Torma Éva levelei Károlyi Sándorhoz. 
1874. 214. 216. 

17S5. Búcsi Mihály levele gr. Andrássy Ferenchez. 1870. 32. 

17,H5. Máriássy Ádám. Iloavay János, Krucsay István és Jávorka 
Ádám plenipotentialÍB levele. 1888. 310. 

173Ö. Markovics. Sámuel levele gróf Koháryhoz. 1870. 34. 

174/!. Jávorka Ádám levele gr. Forgách Ferenchez. 1888.405. 

1764. Barkóczy Ferenc 2 levele gr. Komis Annához. 1885. 
349. 350. 

1764. Wall lovag emlékirata Mária Thereziához az indigó meg- 
honosítása tárgyában. 1885. 393. 

1706. Gr. Hadik András levele gróf Komis Annához. 1885. 352. 
1790. József császár rendelete, melylyel az 1791-iki erdélyi 

országgyűlést egybehívja. 1884. 336. 
XVIIl. század. Menyegzői szabályzat a znió-váraljai prépostsági 

uradalomban. 1875. 137. 
1816. Fessler Ignácz Aurél levele Kneidinger Györgyhöz. 
1878. 635. 
Okolicsányi Péter és Sebestyén: 1879. 349. 
Oláh biblia: Bujdosó. 1871. 718. 

— incolatus Erdélyben : Hunfalvy. 1879. 510. 541. 668. 717. 

— káté: Hunfalvy. 1886. 475. 

— nyelv: Alesics műnk. ismert. Hunfalvy. 1888. 750. 121 Palaelogus. 3 áh nyelv éa nemzet: Kéthv műnk. ismert. Himtaivy. 1887. 
732. 851. 
&láh Miklós levelezése: Ismert. Pauler. 1876. 213. 
Háhok: Héthy műnk. ismert. Pauler. 18S0. 769. 
t — Máramaroamegyében : CsáDki. 1889. kiránd. 27. 
^lasz diplomáczia Lipót király korábau: Óváry. J889. 273. 
■— levéltárak: Nyárv. 1871. 330. 
Jlmüczi levéltár: Sehmídt. 1889. 207. 
Jlomeső Budán: Szádeezky. 1882. 776. 
^Orbán (VTII.) pápa: Gregorovius műnk. ismert. 1880. 78. — 
U. a. ismert. Marczali 1880. 839. 
Ordas pecsétje: Thaly. 1868. 734. 

Orosz történetírás Magyarországban : Zsatkovics. 1890. .568. 644. 
Oroszok Beregmegyében : Lekóczky. 1867, 2tí0. 
Országi! Mihály: 1869. 569. 

Országgyűlési S25-ben : Vaszary műnk. ismert. Deák. 1 884. 257. 
Ortvay Tivadar „Magvarország vízrajza a XIII. század végéig" 

»c. műnk. ismert. : Tagányi. 1883. 169. 293. 
— .Száz év egv hazai faiskola életéből" c. műnk. ismert.': 
Szentkláray. 1884. 894. 
ssoliuski levéltár: Szádeczky. 18S1. 314. 
tranto: Óváry. 1881. 493. 
zorai Józseí ,Az egyházi vagy praediali^ Demeaefc* f. műnk. 
ismert.: Eoszner. 1888. 71." 

Öcsény község pecsétje: HŐke. 1872. 719. 
ödönfi László görgényi várnagy vallató parancsa : 1889. 205. 
Ököljog a Xn. században: Ipolyi. 1867. 42. 119. 
ősmagyar fölszerelés: Lehoczky. 1877. 274. 
Ősnyomtatványok: Lipp. 1879. 177. Szabó. 1870. 613., 

1871. 685.. 1872. 688., 1876. Melléki, a 6. füz.-hez. 
őstörténeti szokások a magyaroknál: Pesty. 1876. 86, 
ötvös-céh szabályok: Rómer. 1877. 796. 
Ötvösműkiállftás: 1884. 265. — Tagányi. 1884. 493. 
ötvösmfivek a XVL században: Rómer. 1877. 546. 
Ötvösök Kolozsvárit: Deák. 1886. 562. 
ötvösség története Magyarországon: Eómer. 1877. 222. 407. 
ötvös-szerződés a X VIL századból : Nyárádvölgyi. 1 886. 664. 

Paduai egyetem: Fraknói. 1875. 674. 
Paksi Anna levele férjéhez. Bévav Ferenchez: 1875. 46. 
Pál, IIL: Károlyi. 1880. 558. 

Falaeologus Jakab : Landsteiuer műnk. ismert. Fraknói. 
1874. 45. 
Palás thy Kopai: Kubinyi. 1867. 210. 
Palásthy Mihály éa társai levele; 1S70. 48ÍÍ. 
Paláathyak: Ipolyi. 1867.124. 
Píllfy János gröf; 18S7. "" 

P 

P I 
Iffv Miklós: Jedlicska. 1882. 441. 

Iff'y Pál: 1886. 613. 

li község pensétje: Gyalókay. 1872. 378. 
alissy: Piseher mirnk. ismert. 1887. 161. 
"lóci bizottság jelentése: 1871. 657. 
alócok: Pintér inuDk. ismert. 1880. 598. 
aloGsay Uyörgy: 1873. 177. 
alocsay család levéltára: Keizner. 1872. 635. 
ánczél Dániel: Jakab E. 1882. 45. 
anduka Demeter: Szeodrei: 1888. 5:í3. 
a n k 1 a i hitiijítók : 887. 397. 

annonhalnii főapátság: Sztachovits műnk. ismert. 1876. 
740. — Fejérpataky műnk. iam. Pauler. 1878. 738. 

- levéltái-a: Véghely. 1870. 625. 
annonia: Salamon. 1881. 643., 1882. 1. 230. 

apai adószedők Magyarországon : Fejérpataky. 1887. 493, 589. 

- levéltárak: Fejérpataky. 1884. 66. 

apai nyomda: Eötvös. 1868. 310. 737., 1869. 331. 

apai Fáriz Ferenc: Thaly. 1884. 903. 

apai takács-céh pecsétje: Szalay. 1877. 678, 

ápay Gáspár tatárországi naplója: Thaly. 1873. 538. 603. 

árisi egyetem: Praknói. 1875. 673. 

áriz Ferenc: Ld. Pápai Páriz Ferenr. 

armenius István: Kropf. 1889. 150. 

áros-pesterei barlang- erÖd : Téglás. 1889. 28. 

atócsy Ferenc: ZsUinszky. 1888. 611. 714. 

— születéshelye: KarácBonvi. 1889. 121. 
áty pecsétje: Thaly. 1871.' 585. 
auer István ,Az 1526. mohácsi hadjárat" u 

1890. 818. 
ázmány Péter: Franki, miink. ism. Pauter. 18i 

— első magyar levele: Bunyitay. 1887. 75. 
écel pecsétje: Eötvös. 1869. 66. Thaly. 1869. 573. 

éch Antal „Alsó-Magyarország bányamívelésének tört.' c. 

műnk. ismert.: Téglás. 1887. 756. 
e c h m a n n Márton öOnter : Némethy. 1886. 585, 
échy család levéltára; Fejérpataky. 1881. kii-ánd. 69. — Szá- 

deczky. 1889. 522., 1890. 268. — Szilágyi. 1887. VIII. 65. 
ecsetek: Ld. az illető helyek és családok alatt, 
ecséttan: Gyárfás. 1868. 487. műnk. ism. i . 433. Pécsi régiséget: 1868. 45U. 

Péczeli József meséi ismert.: 1890. 173. 

Pekry Lőrinc zászlaja: Thaly. 1867. 313. 

Pellérdy Ádám vaílomása Telekessy Mihály ellen: 1876. 126. 

Pénzílgyi viszonyok ]. Ferdinánd alatt: Acsády műnk. ism. 

Demkö. 1S89. r-,7. 
Pern eszy-család nemzedék-rendje: Auguszt. 1879. 352. 
Pérö-féle lázadás: Thaly. 1870. 30. Zailinszbv. 1870. 36. 
Pest: Salamon. 1875. 533. — Waltherr. 1873. 511. 
Pest ostroma: Károlyi. 1880. 621. 
Pesti utcák nevei: 1867. 418. 
Pestis ellen recept: 1879. 442. 
Pestmegye: Galgóczy műnk. ismert. Gyárfás. 1877. 74.873., 

1878. "552. 
Pestmegye levéltára: 1869. 579. 
Pesty Frigyes .A szörényi bánság' c. műnk. ismert.: Ortvay. 

1878. 646. 841. 733.. 1879. 163. 
—- ,Az eltűnt régi vármegyék" ismert,: Ürtvay. 1881. 344. 

— ,A magyarországi várigpánságok' c. munb, ism. : 1882. 86K 

— ,Száz politikai levél' c. oiunk. ism. : Sientkláray. 1885. 739. 

— „Magyarország helynevei* ismert,: Hunfalvy. 188S. 448. 

— nekrológja: 1889. 801. 

Péter kalocsai érsek: Dudás. 1872. 716. 

— pecsété: Botka. 1870. 329. 

Péter magyar király származása: Podhradczky. 1869. 141. 
Pethö-féle lázadás; Thaly. 1870. :10. — Zsilinszky. 1870. 36. 
Petki-család: Barabás D. 1887. 645. 
Petneházy család oklevelei: Nagy. 1875. 273. 
Petneházy Dániel: Némethy. 1886. 586. 
Petróezy Pál: 1873. 45, 
Petthö Sára ingóságai: Odescalchi. 1873, 63. 
Petz Gedton .Magyar biSn moDdá'-jának ismert.: 1886. 78. 
PiÖ J. L. ,Der nationale Kampf" c. miink. ismert.: Pauler. 
1883. 63. 

— ,Zur rumánisch-ung. Streitfirage" c. műnk. ismert.: Pauler. 
1886. 269. 

Pius IX.: Pilssy műnk. ismert.: 1879. 77. 

Podhradczky József nekrológja: 1870. 571. 

P g á n y-család okmányai: Nagy. 1870. 618. 

Pogány sírok Székelyföldön: 1867. 223. 

Pogrányi Benedek levelei gi'. Thurzó Györgyhöz: Kulinvi. 

1871. 287. 
Polgári ispán: Pauler. 1882. 635. 
Politikai irodalom: Váczy. 1888. 851. 947, Pőrlázad&s. 124 Pórlázadáa 15U-ben: FranW. 1872. 431. 
PórlázadáB PelsSmagyarországban 1632-bea : 1871. 437. 
P r a z-niagyar viszonvok 1789^90-ben; Marczali, 1878. 305. 
Poroszország: Woíf műnk. ismert. Wertbeimer. 1880.237. 
Pösatelek: Nagy. 1883. Mránd. 45. 
Postliumus István: Nyáry. 1869. 378. 
Potocki látván: 1887. .SÍ.' 

Pozsonyi akadémia : Ortvay műnk. ismert, Szentklárav. 1884. 
894. 

— káptalan ékszerei: Eómer. 1868. 95. 

— kirándulás a tört. társ. részéről : Szilágyi. 1877. kiránd. 112. 

— lyctíum kézirat-gyűjteménye: Harmath. 1880. 78. 

— országgyűlés 1619—1620: Demkó 1881. 431. 

— országgyűlés 1637—38: Demkó. 1885. 223. 316. 404. 

— Szent Márton-káptalan : 1880. 248. 

Praediális nemesek: Ozorai műnk. ismert. Roszner. 1888. 71i 
Pragmatica sanctio Erdélyben: Jakab. 1879. 189. 306. 

413., 1880. 300. 
Pray György: Thallóczy. 1888. 523. 
Prépoatváry Bálint epitaphiunia : Nagy. 1874. 496. 
Prépost váry Zsigmond epitaphiuma: Nagy. 1874. 497. 
Preysz Kristóf: Franki. 1874. 149. 
Pristaldusok: Nagy. 1876. 337. 
Privigye: Csaplár. 1874. 103. 

Prónay Gábor aliapán töt körlevele 1683-ból: 1873. 217. 
Propper N. János ,Magyar szokások és erkölcsök" c. műnk. 

ismert.: Deák. 1878. 356. 
Protestánsok egyetemes gyűlései : Haaa műnk. ismert. 

1883. 887. 

— világi felügyelői bivatala: Haan műnk. ism. 1883. 887. 
Przemysli levéltárak: Szádeczky. 1881. 330. 

Pulszky Ferenc „Életem és korom" ismert.: Aquilinus. 1880. 
761. 
— .Ábránd és valóság" c. müvének ismert,: 1S89. 159. 
Pusztaszer: Oöndöcs műnk ismert. 1883. 890. 
Puthnoky Imre levele Kákóczy Ferenchez: Tbaly. 1874. 347. 
Püspöki pecsétje: Thaly. 1868. 734. 

,Quellenbuch zur Geschichte der Bstr.-ung. Monarchie" c. 
műnk. ismert: Pauler. 1886. 629, 

Rablólovagok a XII. században: Ipolyi. 1867. 42. 119. 
Rabutin: Thaly. 1881. 65. 
Kácz Péter: Szendrei. 1888. 533. ■ M IlUczkevei. 125 I Báfzkevei okmánytár: Magdics inunk. ism. Pór. 1889. 67. 
Báczok ellenforradalma: Hornyik. 1868. 530. 608. 693. 
Káday Pál sírirata: Széli. 1873. 296. - Thaly. 1870. 258. 
,JSadul moldvai vajda Bethlen Gábort urául elismeri: Bujdosó. 

1874. 59, 

levele Dániel Mihályhoz: 1874. 60. 
Radványi levéltár; Radvánszky. 1875. 4f). — Haan. 1875. 113. 
Badvánszky Antal báré: Deák. 1883. 313. 
Eadvánszkv Béla , Magyar családélet" e. műnk. ismert. 

Nyárv. 1879. 428. — 1881. 75. 
Ra d vánszky-család éremgyüjteménye : Dobóczky. 1875, 134. 

— könyv- és levéltára: Deák P. 1875. 102. — Thaly. 1875. 83, 
Rákóczy bölcsüje: 1867. 314. 

ákóczy Erzsébet kis-tapolesányi ingóságai: Thaly. 1888. 156. 
.ákóczy Ferenc: 1883. 9. 100. 172. — Fiedler műnk. ism. 

Lánczy. 1869. 106. — Thaly. 1874. 347. 

szakácsának fiitetése : Doby. 1876. 584. 

{I.) halála: Thaly. 1873. 661. 

(lí.): Thaly műnk. ismert. Mednyánszky. 1881. 777. 
ákóczy György: Thaly. 1871. 412. 

ágyúi: Bujdosó. 1875. 347. 

bibliája: Márki. 1887. 640. 

levele a kaaaai tanácshoz: 1890. 368. 

hadi kiáltványa 1658-ból: Zsilinszky. 1877. 276. 

(I.) szabályzata udvari bejárói számára: Thaly. 1875. 341. 

— születési éve: 1872. 56. 

— (11.) és Nádaady Ferenc: Szilágyi. 1874. 441. 

— (III).: Thaly. 1868. 586. 

Rákóczy Zsigmond: Szilágyi. 1886. 720. — Thaly. 1869. 197. 

Rákóczyak: Apróságok. 1873. 443. 

Rákéczyak kora: Barabás. 1885. 165. — Szilágyi műnk. 

ism. Pauler. 1868. 254. 
Rákóczy-Aspremont-Erdó'dy-levéltár: 1870. 581. 

— család genealógiája: Thaly. 1882. 239. 

— emigrátio: Thaly. 1890. 1. 102. 
Rákóczy kori adatok: Thaly. 1875. 83. 

— okmányok: Thaly. 1872. 579. 

R á k ó c z y-Rozsnyai-ének Bocskayról: Révész. 1872. 197. 
Rákóczy-féle unicum: Thaly. 1889. 767. 
Ramoesaházy Endre: Néraethy. 1886. 581. 
Ranke Lipót .Serbien und die Türkéi" c. raunk. ism. : Marezali. 
1880. 515. 
-■ világtöri;, ism.: Mangold. 1887. 264. 
Ranke Lipót: 1886. 558. — Wertheimer. 1875. 583. l 126 Uáolvasás: Ld. BaboDa alatt. 

Raslawskv Balázs levele Bártfa városához i 1872. 649. 
Káth Károly nekrológja: 1868. 341. — Ipolyi. 1869. 361. 
Ratxel Frigyes ,A tUld és az ember* c. inunk, ismert. : Tagányi. 

1888. 659. 
Református zsinatok végzései: Kiss. 1881. 786. 
Regensburgi gyűlés 1.541.: Károlyi. 1880. 271. 
Régisági muzeumok: Hampel. 1876. 306. 
Regösök: Szabó. 1881. 553. 

Reizn er János ,A régi tízeged" c. műnk. ism.: Dudás, 1888. 369. 
Remete székely falu: 1883. 335. 
Renan jMarc-Auréle* e. mimk. ismert.: 1S82. 593. 
Rendőri szabályzat a XVIl. századból: üemkó. 1880. 829. 
K é t b y László , ÁDOnymus az erdélyi oláhokról' c. műnk, ismert. : 

Pauler. 1880. 769. 

— ,.Az oláh nyelv és nemzet megalakulása' o. műnk. ism. : Huu- 
falvv. 1887, 732. 851. 

líévaj Ferenc: 1875. 46. 

— levele Choron AndriSshoz; 1887. VIII. 59. 

— levele Gyulai Andráshoz: 1873. 47. 
Üévav György: 187.5. 577. 

Révay Kata Szidónia levelei: Komáromy. 1888- 798. 881. 

— Miklós: Csaplár műnk. ismert 1882. 60. — C a. ismert. 
Váczy. 1886. 537. 

— Miklós folyamodványa Horvát István ügvében : Horvát. 
1879. 83. 

Révav család levéltára: Franki. 1873. 40. 

Révész Imre nekrológja: 1881. 274. 

Rézbányái János , Európa művelődési történelme' c. műnk. 

ismert.: 1881. 612. 
Hézpolturák: Thaly. 1881. 776. 
Rhédev Férem- epitaphiuma: Nagy. 1874. 355. 

— íoispán hitlevele: 1876. 172. 
Rhédey-esalád: 1868. 141. 

Rider G. ..Tohann lIl," c. műnk. ism.: 1882. 424. 
Rima-Özécs község pecsétje: Langer. 1873. 650. 
Rimaszombati ipar a XVI. és XVII. században: Szilágyi. 

1876. kiránd. 27. 
Rimav János: Ipolyi műnk. ismert. 1S87. 647. 

— levele Fáncsy Gáspárhoz: Thaly. 1870. 333. 

— levele Koháry Péterhez: Thalv. 1870. 195. 
Rodostó: Thaly. 1889, 4-57. 561. 
Roesler R. „Romanische Studien' c. műnk. ismert. 

1872. 260. : Pauler. 1 ö m a i Szent-Lélek társulat auyaköny ve. KöDVvismert. Pór. 

688. (718.) 
ogerius gyászénebének irója: Bonyitay. 1873. 69. 
<!iaaiság Pannoniában: Salamon. IStll. 613. 
omán kérdée: Pic niunk, ism. Pauler. 1886, 269. 
Ománok: Hunfalvy műnk. ismert. Jakab E. 1890. 249. 355. 

435. 590. 
ómer Flóris Perenr nekrológja: 1889. 353. 
osnyai és a horologiiim principum: Beöthy. 1886. 801. 
oszner Brwin ,Eégi magyar házasaági jog"-ának ismert.: 

Károlyi. 1887. 840. 

— Ervin „Néhány szó" c. műnk. ismert. : Révész. 1888. 570. 
otislav: Wertner niunk. ismert. Pór. 1889. 546. 

oy I. ,Turenne' c. műnk. ism,: Deák, 1885. 435. 
ozsnyay Dávid; Thaly. 1874. 5. 

— levele TI. Rákócz? Ferenchez: 1874. 55. 

— HédeiTárott: Th^y. 1868. 345. 

ozsnyó: Fabritius. 1877. 397. 528. — Mikulik. 1883. 688. 
z s n y ó város levele Thököly Imréhez, Gyílngvösi István 

ilgyében: 1872. 200. 
ozsnyói kirándulás: Deák. 1876. kiráod. 40. 
ozvány György ,Nagy-Szalonta történelme" c. műnk. ismert.: 

Márki, 1870. 249..'l889. 544. 
udics-codes: Szilády. 1881. 397. 
udnay-levéltár: Cherven. 1875. 630. 
udolf király parancalevele Nógrádmegyéhez 1595. Toldy. 

1873, 319. 

— levele Draskovit'h János bánhoz Zrinyi érdekében: 1877. 
452. 

u d 1 f trónörökös nekrológja. 1889. 

u 1 a n d-oszlopok. Lindaer. 188.')- 48. 

umánok eredete: 1883. 477. 

umén ethnologia: Hermann A. műnk. ismert 1890. 353. 

umun nemzeti levéltár: Tballóczy. 1879. 697. 

— történetírás: Hunlalvy. 1878. 78. 183. 347. 446. 656. 
— Jakab. 1888. 841. 932. 

umunok: Hunfalvv. 1889. 532. 644. 680. (710.) 782. — 

Jakab. 1888. 162. 
umy-esalád s okmányai: Nagy. 1870. 618. 
upp Jakab , Budapest és környéke- c. műnk. ismert. : Pauler. 

1869. 255. 

— , Magyarország lielvrajzi tört' c. műnk. ismert. : Deák. 
1877. 439. lagiak: Waltherr. 1S75. 253. 

ighíai Sándor-család nemzedék-rendje: Thaly. 1871. 355. 
,ÍDte-Beuve ^Arczképeinek" ismert. : Szabó, 1889. 163. 
ilamon Ferenc .Kisebb tört. dolgozatai" ismert.: Szilágyi. 
1875. 720. 

- „Budapest története* e. műnk. ismert. Torma. 1880. 418. 
500. — U. a. ismert. Tajíányi. 1887. 48. 

- , Magyarország a török hódítás korában" c, raunk. ismert. : 
Acsády. 1886. 820. 

.lm Miklós gróf: Newald J. műnk. ismert. Thallóczy, 1880. 684. 
imboki János történetíró: Adorján. 1878. 854. 
,ndor-csaIád nemzedékrendje: Eötvös. 1871. 140, 
mdor-féle okmányok: Pauler. 1871. 509. 
mguszko hg. levéltára; Szádeczky. 1881. 330. 
irkád: Márki műnk. ismert. 1878. 290. 

- pecsétje: Thaly. 1869. 575. 

,r.k5z-u jlakí bízottság jelentése: Fejérpataky. 1889. kiránd. 

117. 
irmizegetusai mithraeum: Király Pál műnk. ismert. Mai- 

land. 1888. 256. 
,ro8-KÍ9-Patak pecaé^e: Thaly. 1872. 53. 
irosmegye régi elnevezése: Baláasj. 1872. 231. 

- levéltára: Reizner. 1881. kiránd. 88. 

- magyarsága: Bánó. 1881. kiránd. 12. 
iroamegyeí kirándulás: Szilágyi. i881. kiránd. 140. 
LTospataki iskola: Fraknói. 1875. 669. 

irvári apátság: Balássy. 1884. 630. 

- várispánság: Balássy. 1884. 626. — Kandra. 1884.338.426. 
Lsai nemesek: Ipolyi. 1868. 177. 

isinek Fr. ,Slovensky letopis* c. műnk. ismert.: Zsilinszky. 

1878. 294. 
itor-Alja-Ujhely pecsétje: Thaly. 1869. 64. 
ívnik: Weber. 1887. 643.. 1888. 673. 
ivoyai Jenő: Absthenius munkájának ismert. 1882. 248. 

- hadjáratai: Sacken. 1882, 699. 

lyous E. „Les origines et l'époque palenne de l'histoire des 
hongrois" c. műnk. ismert.: Kandra, 1875. 334. 

- ,L'inva9ion des mongols" c. műnk. ismert,: Szilágyi 1876. 
234. 

iheffer Oh. „Journal d'Antoine Galland" !.■. műnk. ismert: 

1883. 73. 
; h i 11 í n g Lajos , A római királyság eltörlése* c. műnk. 

ismert.: 1-80. 79. 
íbmalkaldi háború: Károlyi. 1877. 642. 841. Schmauk Mihály „SupplenieDtum analectoniin terrae Scepus.' 

c. műnk. ismert.: Demkö. 1889. 797. 
Siíhmitth báró levele Zrinji Ilonához: 1873. 672. 
Schrauf Károly oklevelei: Pejérpataky. 1885. 174. 
S biliül ez Ferene uekrológja: 1870. fi55. 
Schwendi Lázár: Jankó műnk. ism. Budai. 1872. 395. 
Schwifker J. H. „Martinuzzi bibornok' c. műnk. ismert.: 

Pesty. 1868. 259. 

— ,Geachichte der Serben in Ungam" c. műnk. ismert.: 
Pesty. 1880. 168. 234. 

— ,Die Deutsclien in Ungam" c. rounk. ismert. ; Szalay. 1884. 74. 

— , (jesehicMe der ungarisehen Literatur' e. niunk. ismert.: 
Váfzy. 1889. 344. 

Heytliák temetkezési mödja: Gyárfás. 1867. 351. 

Segesvár: 1875. 576. 

Segesvári gyűlés: 1879. kiránd. 116. 

Selegd: Nagy. 1883. kiránd. 43. 

S elmei- városi levéltár: 1869. 617. 

Selmecbányái ev. egyház : Bre^nyik műnk. ismert. Zsilinszky. 

1889. 69. - ü. a. ism. Veraényi. 1884. 78. 
Selmeei iskola: Praknói. 1875. 669. 

— kamara levéltára: 1869. 620. 

Sempte hadi fölszerelése 1622-ben: Komáromy. 1889. 403. 

Sennyey Pongrác: 1887. 75. 

Senn vey-család levéltára: Bunyitay. 1873. 242. 

S e r é cl y-család : Eszterházy. 1880. 223. 

Serédy Gáspár kassai főkapitány: Thaly. 1874. 348. 

S i m n y i-család okiratai: Óváry. 1875. 522. 

SimonViat (Varsányban) : Ipolyi. 1867. 121. 

Sinav Miklós; Révész. 1868. 217. 296. 

Sinkái tíyörgy Gergely: Hunfalvy. 1878. 347. 446. 656. — 

Jakab E. 1881. 677. 756. 
Síremlékek: Nagy. 1874. 353. 494. 
Siter pecsétje: Gyalokay, 1873. 142. 
Smiciklas Tádé ,Poviest hrvatska" c. műnk. ismert.: Mayr. 

1882. 506. 
Smolka Szaniszló a magyarokról: Szádeczky. 1882. 674. 
Solt pecsétje: Thaly. 1868. 633., 1874. 220. 
Somból yi fó'espereaség : Baláasy. 1884. 544. 
Somboly -pankotai föesperesség : Kandra. 1883. 582. 
Sombori foesperesség : Kandra. 1883. 583. 
Somogymegvei régészeti társulat évkönyve ismert. : Melhárd< 

1882. 591 ; 
Somorja város jelentése Tüzes Gáborról: 1883. 597. Somoaj-esalád okiratai: Nagy Gy. 1889. 777. 
.Soóa-csaUd oklevéltára: Majláth. 1882. 49. 
Soövár: Kosztka. 1781. kiránd. 59. 
Sopron: Nagy. 1883. kíránd. 12. — Zichy. 1886. 369. 
Soproni bizottság jelentése : Szalay. 18S3. kiránd. 53. 

— kirándulás a tört. társ. részéről: Szádeczky. 1883. kiráud. 95. 

— könyv-tárak: Csontösi, 1883. kiránd. 85. 
Sopronmegye: Nagy I. műnk. ismert. Pór, 1889. 794. 
Sopronmegyei tizottaág jelentése: Eévész. 1883. kiránd. 60. 
Spankau nyiltparancaa 1672-ben. Lehoczky. 1867. 283. 
Spanyol levéltárak: Franki. 1869. 150. 

— örökösödési háfaoni: Schwicker. 1878. 389. 487. 
Speyeri birodalmi gyűlés: Károlyi. 1880, 445. 
Sphragistika: Ld. Pecséttan. 
Stallum mteraUum: Szilágyi. 1878. 375. 
Stammler Jakab ,Der Peldaltar Karls des Kübnen' c. munlc. 

ismert.: Pör. 1888. 665. 
Stavé József ,Die Kroaten" c. műnk. ismert. : Pestj. 1882. 499. 
Steinville tábornok ágyúi: Thaly. 1870. 2-57. 
Stöckel Lénárd: Franki. 1874. 149. 
Srassbarg (Pdl): Deák. 1884. 708. 803. 
Strausz Adolf „Bosnyák föld és népe" c. műnk. ismert.: 

Thallóczy. 1884. 79. 
Stuart Mária: Mangold. 1885. 268. 362. 679. 
Styavny icskai bizottság működése: Szabó. 1875, 34. 
Styavniki várkastély: Thaly. 1887. 727. 
Sulyok-család levéltára: SzUágyi. 1887. VIII. 55. 
Supontus: Balássy. 1882. .">70. 

Suttner Gustav ,Die Garelli" e. műnk. ismert.: 1886. 448. 
Süly pecsétje: Nyáry. 1872. 565. 
Szabács viadalja: Géresi. 1872. 119. 
Szabad-Battyán pecsétje: Thaly. 1868. 734. 
Szabadka: IváuTi műnk. ism. 1886. 728. 
Szabadka nevéről : Iványi. 1882. 493. 
Szabadszállás pecsétie: Balogh. 1868. 273. — GyárfSs* 

1874, 719. — Thaly 1868. 507. 
Szabó Károly , Magyar vezérek kora" e. műnk, iámért. : Jakab. ] 

1870. 401. 

— ,Régi magyar könyvtára" ism.: Ballagi. 1879. 519. 

— „Régi magyar könyvtárá"-hoz pótlék: Kaufinann. 1888. 769J 
— Ld. Ősnyomtatványok alatt is. 

— -A régi székelység" c. muuk. ismert. 1890. 238. 

— nekrológja: Szilágyi. 1890. 677. 
Szabolcsmegyei alispánok: Pesty. 1874. 132. 131 Székelyek. Szada pecsétje: Nyáry. 1873. 719. 
Szalavári apátság: Wlasaics. 1870. 161. 
Szalay Ágoston nekrológja: 1877. 458. — Hegedűs. 1877. 
577. 

— régiséggyfíjteménye : Szalay. 1877. 586. 
Szalay József nekrolúgja: SzUágyi. 1885. 456. 
Szalav Pál levéltára: Kajner. 1875. 185. 
Szamosuj vári 1657-iki gyüléa: Barabás D. 1887. 427. 
Szász levéltárak: Fejérpataky. 1880. 71. 
Szathmári béke: Thaly. 1887. 465. 
Szathmáry György , Tanulmányai" ismert.: 1887. 656. 
Száz Márton: 1881. 66. 

Szeben helyneve: Pesty. 1868. 114. 
Szebeni Eépiró János fizetése: 1890. 369. 
Széchenyi István: Kerékgyártó műnk. ismert 1883. 891. 

— beszédei ismert.: Váczy. 1888. 75. 

Széchenyi Pál kalocsai érsek: Lánezy. 1882. 273. 682. — 

Thaiy. 1882. 479. 789. 
Széchy Mária: Nagy. 1867. 53. — 1871. 281. 

— házasába Wesselényi Ferenccel: 1867. 54. 

— tiltakozása anyja eljárása ellen: 1885. 312. 

— adománylevele Gyöngyösi István részére: 1870. 

— végnapjai: Chernél. 1871. 211. 
Széchy Mária halála. 1871. 212. 
Széchyek: Acsády. 1885. 21. 116. 212. 306. 
Széchy-pör: Thaly. 1873. 133. 

Szécaen Antal ,Tannlmányai" ismert.: Deák. 1881. 603. 
Szécsényi országos szövetséglevél: Thaly. 1870. 337. 
Szeged: Varga műnk. ismert. Gyárfás. 1878. 279. — Reizner 

műnk. ismert. Dudás. 1888. 369. 
Szeghalom pecséti'e: Széli. 1872. 421. 
Székely főtisztek jelvénye: Szabó. 1889. 193. 

— ispánok: Lázár. 1880. 732. 796. 
Székely István krónikája: Zsilinszky. 1878. 767. 
Székely Mózes: Nagy. 1869. 526. 645. 710. 
.Székelv" névről: Szabó. 1880. 404. 
Székely pogány sírok: 1867. 223. 

— székek szokása: Thaly. 1869. 125. 

— telepek Magyarországon: Szabó. 1880. 490. 
Székelyek: Hunfalvy. 1880. 243., 1881. 97. 193. — Szabó- 

K. műnk. ism. 1890. 238, — Szabó K. „Székely oklevél- 
tór"-ának ismert. 1873. 50. 122. 198. — U. a. ismert. 
Károlyi. 187G. 852. 

— eredete: Nagy műnk. ismert. 1880. 3á5. Bzepesineg Székeljek eakOje: Thaly. 1875. 62. 

Székelv föld: Orbán B. műnk. ismert.: Balássy. 1809. 466. 

Szekér Joalcliim: Beöthy. 1887. 626. 

Szé kesfej érv ár elfoglalása: Kápolnai. 1885. 156. 

Székesfejérvári harc 1601-ben: 1872. 345. 

Széki merénylpt 1610-ben: Deák. 1876. 470. 

Szekszárd pecsétje: Thaly. 1868. 663. 

Szekszárdi apátság: Fraknói műnk. ismert. 1879. 762. 

Szelestey-család levéltára: Eör-Darmay. 1871. 62. — Nagy. 

1870. 618. 
tízeliatye: Balássy. 1873. 86. 
Széli Farkas: ,A Beasenyey család története" c. műnk. ism.: 

1890. 812. 
tízemély- és nemzetségnevek: Ipolyi. 1868. 177. 
Szent Albert képével ellátott községi pecsétek: 1874. 56. 
Szent-Antal esztergomi érsek pecsétje: Szalay. 1871. 435. 
Szent-Benedek élete: 1880. 43.5. 
Szent-benedeki iskola: Fraknói. 1875. 670. 
SzcDt-Gál pecsétje: Nagy. 1874. 136. — Tbaly. 1875. 418. 
Szent-G-otthárd legendája: Nottebohm műnk. isni. 1887.456. 
Szent-Imre pecsétje: Gyalókav. 1872. 278. 
Szent-István: Hartvik műnk. ismert. 1881. 692. - Horváth. 

1867. 18. 

— alkotmánya. Pauler. 1879. 1. 101. 

— udvara: Xantus. 1878. 668. 

— udvarában volt angol-szász hercegek: Kropf. 1887. 783. 
Szent-Iván (Bácsm.): Iványi. 1889. 327. 
Szent-jobbi apátság: 1887. 838. 

Szent László nagyváradi koronája: 1871. 662. 
Szent-Márton-Kát a pecsétje: Thalj. 1869. 574. 
SzentmikUsi Poagi-ác: Majláth. 1878. kiránd. 90. 
Szent Péteri János levele sV-eut Péteri Arató Pálhoz : Thaly. 
1874. 350. 

— levele Kévay Ferenchez: Rudnay. 1875. 351. 

Sz entimrei Márton „Szent Benedek élete és hatása" c. műnk. 

ism.: 1880. 435. 
Szentklára y JenÖ ,A dunai hajóhadak' c. műnk. ismert,: 

Ortvay. 1886. 349. 

— .Száz év Dél-Magyarország történetéből" c. műnk. ism,: 
Pesty. 1890. 331. 426. 

Szepesmegye: Hradszky műnk. ismert. 1888. 73. — Schmauk 
műnk. ismert, Demkó. 1889. 797. — Weber műnk. ism. 
Haan. 1881. 81. — Weber. 1881. 280.. 1882. 324 

Szepesmegyei alispánok: Peaty. 1873. 646. Szepesség. Babona : Weber. 18SÍÍ. 7(39. 
Szépe S-S zomb 11 1 város levele követei részére: 1881. 589. 
Saepesszombati báz- éa barangfeliratok : Thaly. 1869. 2tí9. 
Szepes vár-mindazetiti bÍKottaág jelentése: 1872. 503. 
Szerbek Magyarországon; Schwicker miink, ismert. Pesty. 

18tí0. 168. 234. 
Szerbia: Kanitz műnk. ism. Peaty. 1868. 404. — Ranke 

műnk. ism. Marczali. 1888. 515. 
Szereménj pecsétje: Nyáry. 1873. 719. 
Szerémi Öyörgy: Dudás. 1886. 242., 1887. 462. 
Szeremle pecsétje: Höke. 1872. 718. 
Szerencs vármegye: Kandra 1883, .583.. 1885. 241. 327. 
Szigetvár: 1876. 255. 
Szíhalmi ásatások: Foltinyi. 1870. 442. — Ipolyi. 1870. 

431. 455. 
Szíhalom pecsétje: Foltinyi. 1875, 65. 
Szikszay Lajos „Wesselényi Miklós emléke' c rannk. ismert. : 

Borbély. 1885. 267. 
Szikszó: Ipolyi. 1868. 165. 
Szilády Áron .Temesvári Pelbárt élete" c. műnk. ismert.: 

1880. 174. 

— „Tinódi Sebestyén '-jenek ismert.; Eisa. 1881. 520. 
Szilágyi Ferenc „A Hóravilág" c. műnk. ismert. : Pauler. 

1871. 272. 
Szilágyi Sándor „Báthory Gábor története' c. műnk. ismert.: 
Pauler. 1867, 79. 

— „Bákóczyak kora" e. műnk. ismert: 1868. 254. 
Szilágymegyei renaissance: Bimyitay. 1886. 886. 
Szilas pecsétje: Nagy Gy. 1877. 174. 
Színeszet: Beöthy. Í876. 191. 26). 

- története: Bayer műnk. ismert. 1888. 263. 
Színigazgatói szabadalomlevél 1696-ból: Vali 1887. 145. 
S z i n n y e i József .Irodalmunk története' c. műnk. ismert. : 

Bujdosó. 1876. 640. 
SzinOgy Bártfán: Ábel. 1884. 22. 

Szinyey M e r s e-caalád levéltára : Fejérpataky. 1881. kiránd. 69. 
Szirmay Endre önéletirata: Némethy. 1885. 414. 
I Szirmay István: 1872. 276. 
Szláv történeti szemle: Zsilinszky. 1868. 47., 1872. 39.. 187:í. 

338., 1874. 340. 
Szlávok: Pauler. 1876. 570., 1890. 347. 
Szobieszky János lengyel király: Deák. 1881. 234. 
Szobrászok: Ld. Képzömövészek. 
Szokások a régi magyaroknál: Pestj. 1876. 86. . Szokások. 134 Téhaay. Szokások a XVII. században: Propper niunk. isni. Deák. 

1878. 356. 
Szolgabírói bíróság a XIII. században : Ipolyi. 1868. 73.169. 
Szolgagyör; Tagányi. 1882. 312. 388. 
Szolnoki magyar rabok községe pecsétje: Thaly. 1869. 572. 

— rabság levele Koháry Istvánhoz : Bujdosó. 1871. 214. 
Szombathelyi levéltárak: Supala. 1870. 615. — Na^. 

1870. 618. — Véghely. 1870. 625. 
yzonibatosok: Kohn műnk. ismert.: Váczy, 1890. 242. 

— azertartásköüyve : Deák. 1875. 412. 
Szomolány: Jedlicska műnk. ism. J883. 888. 
Szondy: Acsády. 1887. 36. 

Szondy György levele Révay Ferenchez: 1873. 48. 49. 
Szontagh Dániel: Pesty, 1867. 385. 

Szörénymegye: Pestv műnk. ismert. Ortvay. 1878. 646. 
841. 733., 1879. 163. — 1882. 193. 
zövetdíszítések a XVI. és XVTI. században: Pulszky. 

1878. 460. 
zreberniki bánok: Pesty. 1875. 132. 
zuhay Demeter bizonyságlevele: Thaly. 1874. 350. bori lelkészek Buda bevételénél: Némethy. 1884. 346. 
llyai tartományi gyűlés: Botka. 1869. 73. 
Imáce: Balássy. 1873. 86. 

nagyváradi püspök: Bunyitay. 1881. 332. 
más esztergomi érsek levele a Mária és 
házasság tórgyában: 1877. 24, 
ás-Váralja: Géresi. 1873. 439. 
nárky Gedeon nekrológja: 1887. 854. 

■ é pecsétje: Széli. 1872. 421. 

eal pecsétje: Thaly. 1868. 734. 

d: Nagy. 1883. kiránd. 39. 

nóczy Sebestyén végrendelete: 1870. 219. 

n ó c z y-levéltár : Cherven. 1875. 631. 

nok (Bácsm.): Iványi. 1889. 3.S0. 
nokvölgyi ütközet: Gyárfás. 1867. 351. 
r n w ilevéltár : Szádeczky. 1881. 330. 
rsadalom. magyar, 1680 körtil : 1886. 10. 
si falu pecsétje: Thaly. 1868. 734. 
tár rabok: Deák 1885. 579. 655. — Barabás. 
tárjárás: 1882. 431. — Jankó. 1890. 44. 

1717-ben: Thaly. 1867. ^b. 
cso pecsétje: Nagy. 1867. 422. — Tbaly. 18: 
b a n y : Ld. Tihany, TelegdJ, 135 Thököly. Telegdi Pál sírköve: Lehoezky. 1867. 279. 
Teleítessy Míliály : Ld. Thelekessy. 

Teleki-család levéltára: Szilágyi. 187f. kiránd. 106., 1880. ()92. 
Telepítések: Jakab E. 1882. 812. 

Telepítési kérdés: Érkövy uiuok. ismert. Szendrei 1883.467. 
Temesitánság: Pestv. 1889. 663. — Szentkláray műnk. 
ismert. Pesty. 1890.'331. 426. 

— elnevezése: Pesty műnk. ismert. 1868. 726. 
Temesvár: Böhm. 1869. 131. 

— a XVni. században : Pesty. 1S77. 49. 

— mint felle^ár; Pestj. 1867. 196. 
Temesvári Pelbárt: Szilády műnk. ismert. 1880. 174. 
Temetkezés a hún-scytháknál : Gyárfás. 1867. 351. 
TenŐi monostor: Kubinyi. 1869. 38. 

T e r e b e s i FereDcné reversalisa : 1869. 67. 

Teutsch Pr. ,Die siebenbörgisch-sáchsiachen Sciiulordnungen' 

c. műnk. ismert: Borovszky. 1888. 550. 
Thaly Kálmán .A nagyszombati harc' c. műnk. ismert.: Pauler. 

1870. 245. 

— „Késmárki Thököly Irare naplúi* c. műnk. ismert.: Fabó. 
1875. 397. 

— ,11. Eáköczi Fereni' i^iísága" i'. műnk. ismert. : Med- 
nyánszky. 1881. 777. 

— ,Ocskay László' c. műnk, ismert.: Mednyáaszky. 1881. 249. 

— ,Gr. Bercsényi Mitiós leveleskönyvei" c. mnnk. ismert.: 
Mednyánazky. 1883. 79. 

— .Tanulmányok a Ráköezy -korból ' c. raunk. ismert.: Bara- 
bás S. 1885. 165. 

— ,A gróf Bercsényi-család" c. műnk. ismert. : 1886.' 66., 

1887. 355. 

Thelekessy Mihály: 1876. 126. — Eomáromy. 1890. 468. 
544. 617. 696. 

— kivégeztetése : Sándorfi. 1876. 125. 
Theresiauum: Hegedűs. 1878. 361. 

Thierry Amadé „Elbeszélések a római történetből" c. műnk. 
ismert.: Borovszky. 1885. 432., 1886.266. — U. a. ismert. 

1888. 173. 

— nekrológja: 1873. 290. 

T h r d a i Pál kanonok levele az egyházi átok Dgyébeiw: 1887. 

Vm. 38. 
Thököly Imre: Deák F. műnk. ism. Décsényi. 1885.520.615. 

— Lehoczky. 1870. 388. — 1872. 200. — Nagy. 1876. 

655. — Thaly műnk. ism. Pauler. 1869. 252. — Kiss. 1882. 

399. — Thaly műnk. ismert. Fabó 1875. 397. Thököly. 13(3 Tokay. Thököly Imre áttérése: 1890. 104. 

— codicülusa: Thaly. 1874. 582. 

— hífüenségi pere: Szabó. 1869. 209. 

— kötelező levele: 1869. 223. 

— levele Szirmav Istvánhoz. 1869. 224. 

— mint színjátszó: Thaly. 1880. 411. 

— Kis-Kömában; Kéesey. 1882. 144. 

— sírja: Thaly 1890. 366. 

— és Zrínyi Ilona házassága. Lehoczky. 1876. 750. 
Thököly Sebestyén: Károlvi. 1878. 68. 169. 267. 
Thököly-korabeií alispáni tót körlevél: Zsilinszky. 1873. 217 J 
Thukydides beszédei: Mangold. 1881. 702. 
Thúry György; Nagy. 1872. 480. 

— ingóságai: Eör-Darmay Zsult. 1870. 721. 
Thnrzó György nádor: Sváby. 1870. 570. — 1870. 727. 

Díváid. 1880. 61. 

— latin epigrammája: Récsey. 1889. 777. 

— levele Csáky Istvánhoz: 1867. 33:!. 

— levelei nejéhez: Beöthy. 1876. 13.j. — 1870. 729. 
1871. 692. 

— levele nejéhez, a sz fejérvári harcról : 1872. 345. 

— levele Wesselényi István ügyében: 1872. 346. 
^ nádor temetése : Szerémi. 1876. 425. 

— nagyanyja: Kubinyi. 1882 41. 
Thurió Imre Wittenbergben: Barabás S. 1881. 149. 
Thurzó Mária végrendelete: Komáromy. 1887. 217. 321. 
Thurzó Miklós levele Thurzó Györgyhöz: 1870. 727. 
Thurzó Szaniszló háztartása: Tagányi. 1880. 751. 
Thurzó-levéltár: Kubinyi. 1870. 727., 1871.287. 692., 1872.345Í 
Tíbíscum: Oiivay. 1875. 194. 

Tihany sárosmegyei falu anyakönyve: Antal 1881. kiránd. 32j 
Tinódi Sebestyén: Szabó. 1871. 180. — Szilády műnk. 

Kiss. 1881. 520. 
Tirol: Krones munb. ismert. 1890. 505. 
TiBza régi neve: Riedl. 1881. 511. 
Tisza-Roff pecsétje: Thaly. 1868. 734. 
TÍBza-Varsány pecsétje: Nagy Gy. 1877. 173. 
Tiszmeneí kolostor oklevelei: Supala. 1873. 115. 
Ti tok őrzés: Széli. 1873. 72. 
Todd A. , Parliamenti kormányrendszer Angliában' c. műnk- 

ismert.; Pauler. 1876. 74:j. 
Tokaj pecsétje; Radvánszky. 1867. 425. 
Tokaji tanáeskozraány lti46-ban: Zsilinszky. 1886. 400. 
Tokay Ferenc levele Koháry Istvánhoz: 1870. 652, Toldalagi. 137 Trák ostyán. Deák. Toldalagi család levéltára: Szabó. 1887. VIU. 71. 

Toldy Ferenc .Költészet kézikönyve" c. raunk. ismert. : Beöthy. 

1875. 710. 
Toldy Ferenc nekrológja: Szabtí. 1876. 177. 
Tolmácsi keresztesei! conventje: Kubinyi. 1869. 38. 
Toluamegyei pecsétek: Hííke. 1872. 718. 
Tolva y-család naplója : Barabás S. 1880. 828. — Petrovay. 

1880. 825. 

Tomori Pál: Fraknói 1881. 289. 377. 723. 

Törd: Ld. Tárd. 

Törd a Zsigmood: Franki. 1874. 149. 

Torma Éva levele Károlyi Sándorhoz: 1874. 214. 216. 

Torma Jözsef .Oklevelészeti naptár'-áiiak isméit. : Pejérpataky. 

1879. 690. 
Torma Károly repertóriumának ismert.: 1880. 343. 

— ,Az aquincumi ampliitlieatrum" e, műnk. ismei 

1881. 444. 

— ,A limes daoicus tysö része" c. műnk. ismert.: Deák. 
1881. 444. 

Tornyos-Palca község pecsétje: Langer. 1873. 

Torontálmegyei alispánok: Pesty. 1874. 217. 

Tószeg pecsétje; Tbaly. 1868. 734. 

Tót-Almás pecsétje: Thaly. 1871. 585. 

Tóti (Bácsmegyei)' helység: Iványi. 1884. 520. 

Tököly: Ld. Thököly. 

Törcsvár: Jakab. 1879. 154., 1890. 49. 

Törö-féle lázadás: Thaly. 1870. 30. — Zsilinszky. 1870. 36. 

Török Gyula nekrológja: 1867. 83. 

Török hódoltság: Bálinth. 1870. 233. 296. 

Török Imre: Thaly. 1881. 67. 

Török kincstári defterek : Velics műnk. ismert. Vámbéry. 1887. 361. 

Törökország: Jonquiere műnk. ismert. Beliczay. 1882. 856. 

— Ranke műnk. ismert. Marczali. 1880. 515. 
Törökök Budán 1086. után: Némethy. 1877. 138. 
Történeti congressus: Pejérpataky, 1886. 89Ö. — Horváth. 

1887. 235. — Szádeczky. 1885. Congr. irom. 181. 

— kiállitás: 1886. 643. — Majláth. 1887. 435. 529. 

— oktatás: Hampel. 1884. 167. — Marezali. 1885. 
irom. 154. — Márki. 1885. Congress. irom. 138, 

— seminárium: 1884. 166. 
Történetírási szabadság: Szilágyi. 1883. 86. 
Törtéaetirodalom 17il— 1772. : Szinnyei. 1876. 396. 
Tövis: Orbán. 1886. 309. 
Trakostyán vára: Szerémi. 1879. 528. 608. Trapűsy. 138 ^ ajiia-Huiiyacl. Trapcsy Demeter: Szendrei. 1888. 533. 

Treneséni kegyesrendiek: Peiffer mnnk. ismert. 1880. 79. 

Trencaénniegyei alispánok: PestT. 1874. 422. 

Treaztia: Szilágyi. 1887. VÍII. 52.' 

Tr auachenfela Jenit „Vor 200 Jahren' c. műnk. ismert,: 

SzUágyi. 1875. 559. 
Túra pecsétje: Badvánszky, 1880. 483. 
Turbulya XVI. századi festő: Lehoezky. 1880. 834. 
Turenne: Roy műnk. ismert. Deák. 1885. 435. 
Túri ni levéltár: Nyáry. 1869, 232. 294. 
Turöczmegyei levéltár: Rajner. 1875, 188. 
Tfibingai egyetem: Praknói. 1875. 676. 
Türk Dániel naplója: Garády. 1871. 12. 
Tfíz: Lindner műnk. ismert.: Wertheimer. 1882. 245. 
Tüzes Gábor: Kisfaludy. 1883. 596. — NémethT. 1882. 415. — 

Thaly. 1882. 852. 

Udvari lelkészek: Fraknói. 1881. 766. í 

ügocsamegyei főispánok: Doby. 1874. 723. 

Újbányái iskola-: Fraknói, 1875. 670. 

Ujlaky Ferenc győri püspök levele Choron Andráshoz: 1887. 

VIII. 60. 
Ujlaky-esalád: Eszterházy. 1870. 155. 
Újváros pecsétje: Nagy Gy. 1877. 174. 
Ukkon pohara: Nagy Gy. 1880. 757. 
Ulászló (II.): 1884. 177. — 1885. 1. 96. 193. 

— király házasélete: Wenzel. 1877, 630. 727. 816. — Óváry. 
1890. 761. 

Ulászló Iglóban: Óváry. 1889. 393. 

Ungi levéltárak: Nagy. 1871. 667, 

U r k n y ; Nagy. 1883. kiráad, 46. 

Űrvölgyi rézcsészék: Géresi. 1874. 220. — Szerémi. 18 

Űaz-esalád levéltára: Fejérpataky. 1881. kiránd. 69. 

Ügyvédi lajstrom FtrdélvbeD : 1877. 567. 
Ünnepi szokások: Palotás. 1871. 357. 
Ürményi József: Horvát. 1879. 83, 

Vác: Karcsú műnk. ismert. Dudás. 1890. 247. 

— feladása: Szilágyi. 1887. 272. 
Váci rabközség pocséte: Nyáry. 1874. 585. 
Vágvölgyi múzeum: Pféiffer. 1880. 866. 
Vajda Gyula .A váradi regestrum" c. műnk. ism.: 1880, 247. 
Vajda-Hunyad: 1867, 220. — Schulcz. 1869. 429. Taida-hunyadi gür.-kath. egyház levéltára: 1887. VIII. 48. 

Vál pecsétje: Eötvöa. 1869. 66. 

Vaientino Caesar levele Mátyás király találkozásáról Ülászlé- 

val: 1889. 393. 
Valkö vármegye: Bctka. 1868. 453. 
Vámbéry Armtu ,A magyarok eredete" c. műnk. ism.: Várnai, 

1883. 696. 

Vámfalu pecsétje: Thalv. 1860. 574. 
Vámosi peosétje: Radvánszky. 1880. 483. 
Vandorf: Nagy. 1883. kiránd. 31. 

V a D i c s e k Ferenc ,Specia]geachichte der Militargrenze" e. 

niunk. ismert.: Peaty, 1876. 144. 

V aradi Kántor Mihály borbélyi diplomája; 1887. Vili 47. 
Váradi Péter kalocsai érsek :'Frakiiői. 1883, 489. 729. 825. 
Várak a középkorban: Czobor. 1877. 599. 704. 
Varaniiay György: 1873. 508. 

Várispáoságok: Pestv műnk. ismert. Ortvay. 1882. 861. — 

Pauler. 1882. 202. 
Varkocs ezűstnemfii : 1877. 556. 
Vármegyék alakulása: Balásay. 1873. 81. 158.. 1882. 570. 

— Botka. 1870. 499. 
Városi hatöaágok a XV. és XVI. században : Demkó. 1 887. 685. 
Vas, történeti tekint.: Beck műnk. ism. Téglás. 1886. 614. 
Vasmegyei régészeti egylet: Lipp. 1877. 149. 
,Va8m egyei régészeti egylet jelentése' c. műnk. ismert.: 

Rezsöfy. 1880. 847. 
Vass Bertalan „Horváth István életrajza "-nak ismert.: Kardos. 

1884. 535. 

Vasvári káptalan oklevele Tárd uevti birtokra vonatkozólag: 

1883. kiránd. 4] 
VaBzary Kolos „Adatok az 1825. országgyűlés történetéhez' 

e. műnk. ismert: Deák. 1884. 257. 

- ,Az 1830-iki országgyűlés történetéhez' c. műnk. ism.: 
1886. 444. 

Vata nagyváradi püspök: Bunyitay. 1881. 332. 
Vatafalva: Géresi. 1873. 439. 
Vatikáni okirattár: Praknói. 18i 

Vay Ádám gróf berkeszi levél- és könyvtára: Deák. 1875. 468. 
Vay Ádám sireniléke: Thaly. 1874. 429. 
Véber Dániel ingóságainak leltára: Bujdosó. 1874. 137. 
Vécsey Tamás „Két római jogtört, monographia" c. műnk. 
ismert. : Kiss. 1885. 167. 

- (Római jog institutiói' c. műnk. ismert.: 18i 

- .Római jog'-ának ismert: 1889. 74. 
140 Telén i;e: Molmenti műnk. ism. Óvárv. 1S81. 356, — Siiiions- 

feld muDk. ismert. Hangold. 1888.' 177. 
Veleneei államiratok: Csülagh. 18iiR. 26fl. 

— diplomácia a XVI. és XVII. században: Wertheimer. 
1877. 110. 

— kéíiratok: Nagy. 1869. 409. 

Velics Alajos és Vendel levéltárai: Rajner. 1875. 185. 

V e 1 i e s Antal .Magyarországi török kincstári defterek* c. 

műnk. ism.: Vámbéiy. 1887. 361. 
Vendé lin .Turis : Zsatkovics. 1887. 839. 
Vér András menedéklevele: Nagy. 1874. 654. 
Vér András levele: 1872. 478. 
Verancsics érsek levele Okolicsányi Péter és Sebestyénhez: 

1879. 349. 
Verböczy István követsége a wormsi gyfilésen: Károlyi: 1880. 

271. 
Vérein filr siebenb. Laadeskunde: Jakab. 1870. 523. 
Verseez: MUleker műnk. ismert.: Szendrei. 1888. 272. 
Vértes pecsétje: özalay. 1877. 678. 
Veszprémi mészáros-céh pecsétje: Szalay. 1877. 678. 
Veszprémmegyei alispánok: Pesty. 1874. 217. 
Veteristák: Kiiauz. 1869. 17. 
.Vexatio dat intellectuni" : Coneha. 1880. 590. 
Vezérek kora: Salamon. 1876. 1. 686. 76ö., 1877. 124. — 

Szabó K. műnk. ismert. Jakab. 1870. 401. 
Vidos-család okmányai: Nagy. 1870. 618. 
Villányi Szaniszló .Gyó'rmegye anyagi míveltségtflrténete" c. 

műnk. ismert. 1882. 671 — Ü. a. ismert. Pauler. 1881. 706. 
Villars: VogOé műnk. ismert. 1889. 722. 
Villemain .Pindar szelleme" c. műnk. ismert.: 1888. 371. 
Virág Benedek, mint történetíró; Zsilinszky. 1880. 207. 
Virág-Pereg pecsétje: Nyáry. 1873. 719. 
V is c önti Fülöp Mária: Kagelmacher műnk. ism. Mangold. 

1886. 449. 
Visegrád: Wenzel. 1868. 395. 
Visk pecsétje: Thaly. 1873. 362. 
Vitéz János esztergomi érsek: Fraknói nmnk. ismert. Paulei^J 

1879. 425. 

— emberismerete: Pesty. 1879. 613. 
Vitézfölde: Nagy. 1883. kiránd. 44. 
Vitkovií G. .Proalast* stb.c. műnk. ismert.: Hodinka. 1889. 349iJ 

V i t n y é d y István levele Ensel Jánoshoz : Fabó. 1870. 653. 42( 

— levele Godyhoz: 1871. 153. 

— levele Klesch Dánielhez.: 1871. 518. Vittiiyédy. 141 W ess elén vi. Vitnyédy István levele Kőszeg városához: Fabó. 1870. /31. 
— levele Lósi Jánoshoz: 1870. 568. 
Vittn^édy János: 1871. 52. 
A'izépitkezés a magyarok beköltözéséig: Fekete műnk. ismert 

Ortvay. 1883. 156. 302. 
Vizliálözat Magyarországban: Pesty. 1867. 68. 
Vladár István levéltára: Bajner. 1875. 187. 
Vodiezai kolostor oklevelei: Supala. 1873. 115. 
Volf Gyöi^ „Ehrenfeld-codex" ismert.: 1881. 526. 
TöröBkÖ: Jedlicska raunk. ismert.: 1883. 888. 
Vörösköi levéltár: Jedlicska. 1869. 447. 
Törösvári levéltár: Szabó. 1870. fi05. Waitz György: 1886. 559. 
Waldstein: Ginaely műnk. ismert. Szilágyi. 1886. 632. 
Wall emlékirata az indigó megbonositása tárgyában: 1885. 393, 
"WalleDStein karabélyosai : Ballagi műnk. ism. 1882. 243. 
Warga Lajos ,A kereszty. egyház történelme" c. niunk, ismert.: 

1881. 270. 
Wass JánoB feljegyzései: Torma, 1888. 349. 
Wass-család czegei levéltára: Deák. 1874, 301. 
Wattenbach „Die siebenbürger Öachsen' c. műnk. ismert.: 

1870. 407. 
W e b e r Samu , Aus vier Jahrhunderten * c. műnk. ismert. : 

Bujdosó. 1870. 102. 168. 

— ,Zipser Geschichts- und Zeitbilder" c. műnk, ism. : Haan. 
1881. 81. 

W e n z e 1 Gusztáv , Magyarország mezőgazdaságának tört." c, 

műnk. ismert.: 1888.462. 
Werbőczy István: Fraknöi. 1876. 437. 597. 
Wertner Mór „Boris und Eotislav' c. műnk, ismert.: Pór. 

1889. 546. 
Wesselényi Anna: Deák műnk. ism. Pauler. 1875. 635. 

— imádságos könvve: 1880. 164- 
Wesseléiiyi Ferenc: Deák. 1882. 353. 
Wesselényi Ferenc házassága Széchy Máriával: 1867. 54. 

— levele 1664-böl. 1869. 743. 

— gyilkossági vád alatt: Deák. 1876, 97. 

— levele Nádasdv-hoz : 1868. 278. 

— halála: Acsády. 1884. 483. 
Wesselényi István: 1872. 346. 

Wesselényi Miklós; Szikszav L. műnk. ismert.: Borbély. 
1885. 267. Wesselényi Pál: Deák P. műnk. ismert. Décaényi. 1885. 
520. 615. 

— levele Barkóezy Ferenchez: Bujdosó. 1872. 273. 
Wesselényi-család: Deák. 1878. 852. 
Wesselényi-BÍremlék: Deák. 1874. 301. 
Wesselényiek Lengyelországban: Palotás. 1872. 346. 
Wichner Jakab „Geschichte des Benediktlner-Stiftes Admont" 

c. naunk. ismert: 1879. 73. 
Wittelsbach-ház kincsei: Thaly. 1885. 345. 
Wolf Ádám ,Först Wenzel Lobkowitz" c, muuk. ism.: Paulfí 

1870. 44. 
Wolf ü. ,0e3terreich und Preussen-' c. műnk. ism.: Wertheimer. 

1880. 237. '■- 
Wormsi gyűlés 1521-ben: Károlyi. 1880. 271. 
Wosinszky Mdr .Levelek a lengyeli őskori telepről" c. műnk. 

ismert.: Ortvay. Ib86. 529. 
W s a 1 y Péter levele Koháry Imréhez : Supala. 1870. 266. 

Yriarte ,La vie d'un patricien Venise* c. műnk. ism.: Deák.-^ 

1884. 617. 

Zách Felicián: Botka. 1873. 453., 1874. 229. 
Z á c h-nemzetség : Waltherr. 1875. 253. 
Zágrábi iskola: Praknói. 1875. 670. 

— krónika: Knauz. 1875. 684. 
Zakrzewski Vince müveL Szádeczky, 1887. 375. 
Zalamegye a tört. társulathoz: 1870. 200. 

— története: Könyvisraert. Pór. 1890. 663. 
Zalamegyei alispánok: Pesty. 1874. 717. 
Zárni apátság: Balássy műnk. ism. Petrovay. 1881. 704. 
Zápolya-család nemzedék-rendje: Auguszt. 1879. 352. 
Zarándi egj-Báz: Ráez műnk. ismert. 1881. 80. 
Zaráiídmegyei alispánok: Pesty. 1874. 287. 

— föesperesség : Kandra. 1883. 586. 
Zászlók ára a XVIL században: Thallóezy. 1877. 457. 
Zasztawski Osztrov János herceg: 1887. 111. 
Zay Ferenc: Thallóezy. 1881. 68. 
Zayk Gál: Radnay. 1873. 574. 

Zázty-i apátság: Foltinv. 1871. 546. — 1882. 511. — Töltényi 

műnk. ism. 1883. 385. 
Zborói anyakönp-: Szádeczky. 1881. kiránd. 111. 
Zelizi római síremlék; Botka. 1874. 418. 
Zemplénmegy ei alispánok: Pesty. 1874. 288. 
Zene: Bogisich műnk. ismert. 1880. 73. Zichy. 143 Zsid. 2ÍL'hy-codes ismert.: Pabó. I87I, 562. 

Z i c h y-család : Pabó. 1873. 27Ö. — Radnay. 1873. 574. 

— okmánytára ismert. 1879. 223. 320. — ü, a. ism. 1889. 155. 
Zieglauer Férd. ,Die polit. Reformbewegiing in Siebenbürgen" 

c. muüb. ismert.; Marczali. 1882. 165. 
Zierotin Károly: Chlumecky műnk. ism. Károlyi. 1879. 689. 
Zilahi ref. egyház: Magyarosi muuk, ismert. 1881. 173. 
Zimmermann Zsigmond eperjesi kereskedő: Ttiallóczy. 1881. 

690., 1881. kiránd. 62. 
Znyóváraljai levéltár: Rajner. 1875. 183. 
Z k 1 y-család : Radvánszkr. 1868. 509. 
Zolkiewski Szaniszló felhívása Báthoi? Gábor ellen: 1887. 

28. 31. 

— levele a leogyel korona lotitkáráboz : 1887. 113. 

— levele a lengyel királyhoz. 1887. 118. 

— levele Koniecpolski Szaniszlóhoz : 1887. 118. 

— levele Zasztawski üsztrov János bghez: 1887. 111. 
Zölyora-megye levéltára: Clierven. 1875. 120. 
Zólyommegyei alispánok: Pesty. 1874. 579.. 1875. 419. 
Zólyommegyei levéltárak: Pesty. 1875. 73. 
Zománc-kérdés: Deák. 1880. 656. 773. 

Zovány: Incze. 1888. 675. 

Zoványi Jenő .Tanulmányai" iámért.: Révész. 1888. 366. 
Zrínyi ílona: Lehoczkj. 1877. 880. — Horváth műnk. ismert. 
Pauler. 1869. 397. — 1873. 72. 672. 

— levele Báthory Zsófiához: Bujdosó. 1873. 216. 

— és Thököly Imre házassága i Lehoezky. 1876. 750. 

[ Zrínyi Miklós: Pauler. 1868. 584. — Szerémi. 1879. 528. 608. 

— Thalv. 1883. 59., 1883. 685. 

- emlékirata U. Rákóczy Györgyhöz: Thaly. 1868. 633. 

- hadjárata 1663— 64-bén : Berkeszi. 1886. 253. 

- kancsója: 1869. 340, 
• levelei: Gr. Csákj Istvánhoz. 1872. 558. - Kandra. 1886. 

612. — Thaly. 1868. 446. — Rákóczy Györgyhöz. 1874. 
357., 1886. 612. — A Széchy-pörben : Thaly. 1873. 133. 

— Esztírházy Jánoshoz. 1883. 59. — Pálffy Pálhoz. 1886. 

■ utolsó neje: Zsilinszky. 1870. 460. 
tZrínyi Péter: Pauler. 1867. 88, 231., 1870. 334. — Rarky 

műnk. ism. Pauler. 1873. 634. 
iZrinyíek Csehországban: Szerémi. 1877. 451. — Wagner. 
I 1877. 162. 

RZaólyi bizottság jelentése: 1869. 589. 
Zaid peesé^'e: Rómer. 1874. 584. Zsidék. 144 Zfirichl. Zsiiók: Kohn. 1887. 827. — Kohn mímV. ismert. Nagy Gy. 

1884. 884. 
Zsidók mílvelÖdéstDrténete : Henne-Am-Rhyu tnuuk. ismert. : 

Beliczay. 1881. 528. 
Zaigmonii király; Károlri- 1877. 18. — Kagelmacher muuk. 

ism. Mangold. 1886. 449. 

— házassága Máriával: 1877. 24. 

— egy ismeretlen házassági összeköttetése: Wertner. 1889. 772. 

— oklevele a vodiczai kolostor részére: 187S. 117. 119. 121. 

— oklevele a magyar-oláh zái'dák részére: 1873. 118. 
Zsigmond (III.} lengyel király levele Zolkiewski SzaniszlÖhoz 

Bethlen Gábor eljárásáról: 1887. 114. 
jísuzsánna királyné: Bujdosó. 1876. 169. 
Zürichi magyar vonatkozású kéziratok: Révész. 1875. 572. / / / IMllfllI ihL STANFORD UNIVERSITY LIBRARY 

Stanford, California 
\ \